Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Major/orlogskaptajn til stilling i MMS teamet i Institut for Ledelse og Organisation


Major/orlogskaptajn til stilling i MMS teamet i Institut for Ledelse og Organisation

Brænder du for ledelse og organisation og vil være med til at uddanne officerer på Master i Militære Studier (MMS)? Vil du være med til at skabe fundamentet for officerernes fremtidige kompetencer til at understøtte Forsvarets opbygning af militære kapaciteter? Er du optaget af, at undervisningen sker på et solidt fagligt grundlag med fokus på den profession og de opgaver, der særligt kendetegner Forsvaret? Vil du være med til at udvikle de HR- og ledelseskoncepter, der skal understøtte Forsvarets udvikling?

Så er du måske vores kommende kollega i Institut for Ledelse og Organisation (ILO) på Forsvarsakademiet
Om os
Instituttet udvikler og styrker Forsvarets kompetencer inden for lederskab, føring, styring og forvaltning. Vi giver Forsvarets chefer og myndigheder adgang til forskningsbaseret viden om ledelse- og organisationsudvikling i militær sammenhæng og bidrager til, at denne viden omsættes i opgaveløsningen og i de strukturer og systemer, vi omgiver os med.

I instituttet arbejder vi sammen om at udvikle og understøtte ledelseskompetencer, der skaber handlekraft og styrker organisationens ressourcer i opgaveløsningen. Vi er kendt for at gøre en forskel, når vi yder professionel og faglig støtte til Forsvarets chefer, alt sammen fra et stærkt arbejdsmiljø hvor forskning, uddannelse og udvikling integreres i vores faglige fællesskab. Vi har et stærkt og udviklende fagligt miljø med en fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, der giver mulighed for både at fordybe os i opgaverne og få afprøvet teorier og metoder i praksis. Vores forskning, uddannelse og rådgivning bygger på en opfattelse af, at organisationer og processer ofte er komplekse, og at ledelses- og organisationsudvikling må forstås gennem blik for denne kompleksitet. Vores overordnede ledelsesforståelse tager afsæt i Forsvarets ledelsesgrundlag, som skildrer god ledelse i opgaveløsningen som en balancering mellem flere og ofte modsatrettede krav, forventninger og logikker. Her handler ledelsesopgaven både om at skabe fornyelse, fastholde stabilitet, udvikle relationer og sikre resultater.
Om stillingen
Du kommer primært til at indgå i en gruppe af dygtige kolleger, hvor opgaverne omkring MMS løftes i fællesskab, både i tilrettelæggelsen og gennemførslen af undervisningen. Du vil her have særligt fokus på udviklingen af de dele af MMS, som ILO har modulansvaret for, og som vil blive gennemført halvårligt fra august 2025 og frem. Derudover vil du blive koblet op på vores team, der har ansvaret for at udvikle Forsvarets HR- og ledelseskoncepter.

Stillingen indbefatter følgende 4 hovedopgaver:
1) Planlægning og gennemførsel af det nuværende ILO grundmodul på MMS, herunder sikre at relevante erfaringer tages med i udviklingen af det fremtidige modul,
2) medansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af det fremtidige ILO bidrag til MMS,
3) stå for koordinationen af vejledere, undervisere og andet tværgående koordination vedr. MMS,
4) bidrage til instituttets opgaver med at udvikle HR- og ledelsesudviklingskoncepter til Forsvaret.

Instituttet udbyder 2 gange årligt et grundmodul i militær ledelse og organisation på 10 ECTS. Fra medio 2025 overgår vi til et nyt MMS, hvor vi forventer, at vi ligeledes udbyder et modul 2 gange årligt. MMS undervisningen er forskningsbaseret og målrettet praksis. Vi sigter efter at løfte de studerendes viden, analytiske færdigheder og praktiske kompetencer inden for en række temaer med relevans for Forsvarets opbygning, herunder militær styring, organisation, teknologiledelse og innovation.

Du vil primært indgå i et team af fire personer, der har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge og gennemføre ILO bidrag til MMS 2 gange om året, herunder stå for kontakt til studerende, sikre en god didaktisk læringsplatform og du vil få et særligt ansvar for at sikre koblingen af læringen til den militære praksis og profession. Du vil dog starte med at bistå en erfaren kollega i gennemførsel af vores nuværende ILO grundmodul på MMS (indtil medio 2025), så du kan udnytte alle de gode erfaringer, vi har opbygget, i udviklingen og implementeringen af det nye MMS.

Efter anvisning fra Sektionschefen vil du også få ansvar for koordinerende aktiviteter relateret til MMS. Det kunne være koordination af interne og eksterne undervisere, vejledning af specialer, koordination mellem moduler generelt på MMS, osv.

Ud over MMS bliver din opgave også at indgå i sektionens team, der har ansvaret for at udvikle Forsvarets HR- og ledelseskoncepter. Det kunne være koncepter som Forsvarets ledelsesgrundlag, FOKUS, Ledelsesevaluering, o. lign. Den første opgave bliver at bistå i udviklingen at støtteværktøjer til den opdaterede Ledelsesevaluering, som fx procesbeskrivelser til opfølgning, dialogværktøjer, vejledning til rapporter, osv. Her vil du få et særligt ansvar for at sikre relevans/brugbarhed af værktøjerne ift. Forsvarets praksis og den militære profession. Dette kan fx være gennem afprøvning af koncepter/værtøjer ved Forsvarets enheder, samt opstilling og gennemførelse af interviews og analyser.
Om dig
Dine kvalifikationer:

• Du har en Master i Militære Studier eller en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, der kan understøtte undervisningen af officerer i styrkeudvikling/kapacitetsopbygning, og som dokumenterer et solidt fagligt udgangspunkt.
• Du har evt. relevante efteruddannelser – procesfacilitator, pædagogikum, osv.
• Du har evt. taget et eller flere ILO FLEX moduler på MMS.
• Du har erfaring som underviser/oplægsholder.
• Du brænder for ledelse og organisation og for at udvikle officerernes kompetencer på baggrund af et forskningsbaseret og solidt fagligt fundament, hvilket bl.a. indebærer, at du aktivt søger og anvender viden om relevant ledelses- og organisationsteori.
• Du brænder for at skabe resultater, hvor solid faglighed og relevans for praksis går hånd i hånd.

Der kan finde udnævnelse sted i stillingen.
Hvis du er du igang med MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschef Michael Pingel Hansen på mail: FAK-ILO-VU01@mil.dk, tlf. 2889 1701.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Stillingen er til besættelse fra 1. september 2024 eller snarest derefter. Dog venter vi gerne på den helt rette ansøger. Ansøgningsfrist er 9. juni 2024.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn.

Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbaseret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

16.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent