Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Maskingast med svendebrev indenfor jern og metal til Søværnets inspektionsskibe (genopslag)


Maskingast med svendebrev indenfor jern og metal til Søværnets inspektionsskibe

Er du uddannet mekaniker, smed, klejnsmed, blikkenslager eller har andet svendebrev indenfor metal-industrien og har du lyst til at komme ud i et arbejde med udfordringer, oplevelser og sammenhold, så er du den maskingast som vi søger til i THETIS klassen.
Om os
THETIS klassen består af fire skrog, der deles af seks besætninger.
Vores primære opgaver er at deltage i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhæve Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Samtidigt udføres afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Stillingen medfører fast tjenestested i Frederikshavn, hvor størstedelen af tjenesten dog foregår som sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde, der indbefatter Grønland og Færøerne, men også far-vandet omkring Island. Der skal forventes perioder med vagt og tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn mellem de sejlende togter.
Om stillingen
Dine primære opgaver er baseret på vedligeholdende arbejde på alle de installationer, som er med til at skabe fremdrivning, styring og stabilitet i skibet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver ud-føres i prioriteret rækkefølge baseret på og afhængigt af opgaveløsningen.

Som tekniker skal du have en bred specialistviden indenfor dit fagområde og evnen til hurtigt at sætte dig ind i komplicerede systemer. Tekniske problemer skal løses hurtigt og sikkert – også når arbejdsplad-sen bevæger sig.

Du vil indgå i skibets organisation under sejlads, hvor der vil være fokus på hurtig reparation af udstyr, så skibet kan forsætte sin operation.

Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes døgnet rundt.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med rig mulighed for udvikling, kurser og efteruddannelse, hvor vi tager ud-gangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som kræves i stillingen.

Vi efteruddanner gerne i perioder mellem togt og tilstræber redundante kompetencer på alle poster, hvilket giver større fleksibilitet.
Om dig
Du skal have gennemført grunduddannelse i Søværnet. Hvis du ikke har gennemført grunduddannelsen i Søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten Hæren eller Flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Du skal have et svendebrev indenfor metalindustrien, hvilket kan være som smed, klejnsmed, auto- eller lastvognsmekaniker eller lignende.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i Søværnet, og du skal være klar til at arbejde under til tider hårde vilkår i Nordatlanten, hvor vi også med mellemrum er væk fra familie og venner ved jul, nytår og andre helligdage.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selv-stændigt.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt for at kunne honorere Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Du skal have blåt bevis uden begrænsninger. Altså være godkendt ved Forsvarets læger og tandlæger samt til hver tid kunne bestå Forsvarets fysiske test.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en Marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår.
Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO10 fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er forplig-tiget til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer med videre.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlæge-vurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfor-drer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Personelbefalingsmand ved 1. Eskadre Chefsergent Lars Hoel, 72 85 75 53

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kontor-fuldmægtig Rikke Thomsen ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-RTH@mil.dk, eller på telefon 7281 9174.

Ansøgningsfristen er den 22. juni 2024. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.

Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale.

Der gøres opmærksom på, at stillingsindehaveren er omfattet af lov om forsvarets personel, hvilket blandt andet medfører forpligtelse til deltagelse i fredsskabende og fredsbevarende operationer.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er foku-seret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suveræ-nitetshævdelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

22.06.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent