Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Vi søger nye økonomimedarbejdere til Servicecenteret ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Vi søger nye økonomimedarbejdere til Servicecenteret ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kan du lide et arbejde, hvor du både kan få lov til at gå i dybden med behandling af økonomiske opgaver, kontrakthåndtering, prognoser og budgetter? Men også udvikle din interesse for service og kundekontakt?

Så er du måske vores nye medarbejder!
Om os
Vi (Servicecenteret) er opdelt i tre afdelinger - SC1 Frontoffice, SC2 Backoffice og SC3 Betalinger. Vi er ”single point of contact” for Forsvarets brugere, hvis der er behov for brug af Ejendomsstyrelsens faciliteter. Vi rummer en meget bred opgaveportefølje med flere specialer, hvor der er fokus på en høj faglighed.

Vores vision er, at det skal være nemt at være kunde ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Du kommer til at sidde i afdelingen ”SC3 Betalinger”, som administrerer Forsvarets leje- og forsyningskontrakter på den økonomiske del, herunder Forsvarets forsyningsudgifter, ind- og udleje af bygninger, arealer og tjeneste– og lejeboliger. Vi følger op på økonomien og kontrakterne, og sikre controlling, regulering og diverse opfølgninger. Vi håndtere også alle indkøbsrekvisitioner på førnævnte områder, samt på området kantinedrift og rengøring mf.

Vi tilbyder et rigtig godt arbejdsmiljø, en fri tone og en arbejdsplads med stort fokus på trivsel og arbejdsglæde for både den enkelte medarbejder, men også som et samlet Servicecenter.

Vi har fleksible arbejdsforhold, hvor du selv kan være med til, at bestemme din arbejdstid inden for Servicecenterets rammer. Vi mener det er vigtigt, at understøtte en god balance imellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Med andre ord - hos os kan du udvikle dig i dit eget tempo.

I hele Servicecenteret vil du få over 40 kollegaer. Vi sidder i et stort kontor, hvor vi dagligt sparre på tværs af sektioner og teams, da mange of vores opgaver hænger sammen på en eller anden måde.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vores medarbejdere.
Om stillingen
Forsvaret skal sikre sig, at budgetterne holdes derfor er det nødvendigt at sikre en løbende og effektiv controlling. Vi løser derfor flere forskelligartede opgaver, blandt andet kontrakter, reguleringer, budgetter og forbrug.

Ud over den månedlige budgetopfølgning, laver vi diverse prognoser og analyser i forbindelse med budgetopdateringer, næste års budget og andre ukendte ændringer som har påvirkning på budgetterne. Her er det nødvendigt at kunne udarbejde gode brugbare analyser, som kan sætte økonomien i perspektiv, og på den baggrund videregive de informationer som er fundet.

Der er mange henvendelser fra medarbejdere i andre afdelinger, som har brug for viden omkring budgetterne og håndtering af udfordringer. De udgifter vi har påvirker mange andre i Forsvaret, og det er derfor en vigtig opgave at kunne viderebringe relevante oplysninger til de rette parter.

Foruden opfølgning på budgetterne, har vi fokus på fakturering, gennemgang af indgående fakturaer for at sikre korrekt betaling, samt opkrævninger som bliver udarbejdet på baggrund af kontrakter med eksterne lejere og erhvervslejere.

Drift af de mange kontrakter inden for forsyning, leje og erhvervsområdet er også en stor opgave i SC3 Betalinger. Vi står for oprettelsen af kontrakterne i systemet RE-FX, vedligeholdelse af disse, og vi samarbejde med Forsvarets ejendomsmæglere, juridiske afdeling, lejerne og driften ude i landet.

Ydermere skal det nævnes, at der i forbindelse med udarbejdelse af processer og vejledninger også er flere større eller mindre projekter sideløbende med den daglige drift, hvilket er en del af opgaven.

Servicecenteret har åbent 24/7 365 dage om året. Uden for Servicecenteret åbningstid skiftes vores medarbejdere i servicecenteret til at håndtere de akutte henvendelser til Ejendomsstyrelsen. Vagtordningen træder i kraft når Servicecenteret lukker og frem til kl. 24.00. Vagten er en rådighedsvagt, som kan håndteres i eget hjem, og du kan forvente en vagt hver 4. uge.
Om dig
Vi forestiller os, du har en økonomisk baggrund, med en bred viden om økonomistyring, gerne fra en lignende branche.

Det er at foretrække hvis du har erfaring med rapportering, budgettering og udarbejdelse af analyser og prognoser.

Der forventes et højt niveau i brugen af Excel, og kendskab til BI og DeMars vil være at foretrække.

Vi ser gerne at du:
• Er struktureret og detaljeorienteret.
• Har erfaring inden for økonomistyring.
• Har stærke analytiske færdigheder og evner at tolke kompleks data.
• Kan arbejde selvstændigt, men også indgå i forskellige samarbejdsrelationer da vidensdeling på tværs er vigtigt for os.
• Er god til, at formulere dig på skrift og i tale.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Afhængigt af dine kvalifikationer og færdigheder, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef i Servicecenteret Signe Hurup Christensen på telefon 7281 3442 eller på mail fes-chsc3@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen, herunder ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024 og samtaler afholdes løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du som minimum vedhæfter din motiverede ansøgning og dit CV samt eventuelt anden relevant dokumentation.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent