Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder med flyteknisk baggrund samt blik for udvikling og flydrift i F-35


Leder med flyteknisk baggrund samt blik for udvikling og flydrift i F-35

Fungerer du godt i vekslende opgavekomplekser, og kan du inddrage personel i beslutningsprocessen? Er du som leder stærk i udvikling og forandringsledelse, og kan du samle personel og afdelingerne?
Om os
F-35 Aircraft Maintenance Squadron (AMS) er ansvarlig for vedligeholdelse og servicering af F-35 kampfly.

Vi er fordelt primært på 2 geografiske områder på Fighter Wing Skrydstrup og håndterer alt relateret direkte til vedligeholdelsen af F-35, våben og våbensystemer samt den daglige flyvning.

Fighter Wing går en spændende tid i møde, da vi allerede i 2023 modtog de første nye femte-generations kampfly; F-35. Hertil følger en masse nye opgaver og udviklingsmuligheder.
Om stillingen
Der er tale om en stilling som Leder Workcontrol, hvor du refererer direkte til ledelsen i AMS. Du vil have et tæt samarbejde med officerer og befalingsmænd i et one-line koncept, hvor kommunikation er et nøgleord.

Du vil indgå som en del af ledelsesteamet ved Base maintenance, hvor den primære opgave vil være ledelsen ved AMS Workcontrol. Du vil forestå, efter gældende direktiver og i samarbejde med ledelsen, den stratetiske og kommunikative udvikling i AMS.

Stillingen kræver fokus på optimerings- og udviklingsforslag i AMS, for derved at skabe de bedste rammer og forudsætninger for underlagt personel.
Du skal støtte og give sparring til mellemledergruppen ved Base maintenance, så personeludviklingen fastholdes og prioriteres.
Herudover skal du fungere som bindeled mellem 1. Line og Base maintenance samt sikre den røde tråd i forhold til kommunikation og adfærd i AMS.

Du skal være med til at sikre den rette kontinuitet i en dynamisk organisation. Der vil til tider være behov for at supplere og fungere som sparringspartner for AMS officerskorps.

Du skal medvirke til at vedligeholdelsen på F-35 fly og flykomponenter sker i overensstemmelse med gældende dokumentation og vedligeholdelsesforskrifter jævnfør DKMAR retningslinjer.

Du vil med din erfaring og viden inden for flydrift bidrage til gode opgaveløsninger i Base maintenance.

Du vil skulle kunne favne forskellige kulturer og perspektiver samt kunne navigere i afdelingernes skiftende behov.
Ydermere skal du fungere som teknisk rådgiver for chef AMS samt Leder Base maintenance.

Slutteligt skal du kunne begå dig i internationale fora for F-35 platformen og bidrage til øget samarbejde med vores mange F-35 partnernationer.
Om dig
Stillingen ønskes besat af en chefsergent med flyteknisk baggrund. Er du ikke chefsergent, forventes det, at du er seniorsergent med en anciennitet på minimum 6 år, samt at du har gennemført en uddannelse på uddannelsesniveau 5 eller højere på kvalifikationsrammen for livslang læring.

Det forventes at ansøgere har en indgående indsigt i F-35 drift og vedligehold.

Stillingen har mange berøringsflader, og man skal derfor forvente at navigere i forskellige ledelsesniveauer og inden for flere arbejdsområder. Du skal evne at kunne se opgaven fra flere perspektiver, således at alle afdelinger bringes i samspil på den bedste og mest fordelagtige måde i forhold til produktionen.

Du skal have en teknisk baggrund fra det operative miljø med et forudgående kendskab til drift af kampfly. Du skal ligeledes være kvalificeret til at sikre, at luftdygtighedsstandarder bliver efterlevet, så den nødvendige kvalitet bliver opretholdt i forbindelse med arbejde på fly.

Det forventes, at du har stærke samarbejdsevner og kan indgå med personel på tværs af forskellige fagområder, herunder på kort tid skabe relevante og professionelle samarbejdspartnere på flere niveauer.
Du bør være en ildsjæl, arbejdsom og konstruktiv holdspiller, der skaber et sammenhold i organisationen og udvikler trivslen både ved Base maintenance og i den øvrige del af AMS organisationen.

Derudover lægges der vægt på, at du kan arbejde systematisk og struktureret med stærke og analytiske evner. Du har en god dømmekraft og forståelse for helhedsperspektivet, hvor du tager ansvar for opgave.

Du har en ledelsesstil, som afspejler ro og overblik i krævende situationer, men også refleksion og udvikling er nøgleelementer i din lederrolle. Du balancerer mellem beslutsomhed og empowerment i relation til opgaven.

Du skal have kendskab til DKMAR PART 145 og PART 147.

Du kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale på dansk og engelsk.

Du skal forvente, at der i mindre grad kan forekomme rejseaktivitet i forbindelse med deployeringer, øvelser eller mødefora i udlandet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra seniorsergent  som har et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skrydstrup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte MJ Jørgen Glerup Spens på 5086 5828 eller FW-L-AMS01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2024, og tiltrædelse er pr. 1. juni 2024 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Fighter Wing Skrydstrup
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

Fighter Wing har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune omkring bolighjælp, jobmatch og skole/institutioner m.m. Vi har også mulighed for at række ud i vores netværk, hvis der opstår andre ønsker.

Haderslev Kommune har en række tilbud herunder tilflytterservice, som blandt andet består af velkomstarrangementer for tilflyttere samt direkte kontakt til lokale boligforeninger i Haderslev, Vojens og omegn.

Læs mere på: www.boihaderslev.dk eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent, Cathrine Mølgaard Andersen tlf.: 24660312

I Haderslev kommune har medflyttende partner til FW’s ansatte mulighed for at komme i direkte kontakt med offentlige – og private arbejdspladser lokalt. Dette tilbud kalder vi jobmatch, hvor et CV kan sendes ved at kontakte vores lokale FPS HR-Partner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent