Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand og fører for Field Exploitation Team, Efterretningsregimentet i Varde (Genopslag)


Efterretningsbefalingsmand og fører for Field Exploitation Team, Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Kan du se dig selv som fører for et specialiseret efterretningshold, hvor teknisk og taktisk forståelse er vigtigt; hvor faglighed, specialistviden og efterretning er i fokus?

Så er det dig vi søger, som efterretningsbefalingsmand og fører for et af vores Field Exploitation Teams.
Om os
Intelligence Fusion Centre er placeret ved 2. Military Intelligence Bataljon ved Efterretningsregimentet. Bataljonen består derudover af uddannelsesenheder, efterretningsindhentnings- og analyseenheder samt påvirkningsenheder.

Intelligence Fusion Centre består af 39 medarbejdere, hvoraf 34 er militære og 5 er civile.

Field Exploitation Team (FET) er placeret organisatorisk under TECHINT, som består af 11 medarbejdere fordelt på en chef, en analytiker, to Field Exploitation Teams (2x3 MA) og Materielkending (MATKEND)(3 MA).

TECHINT er et operativt fokuseret miljø, hvor engagerede kollegaer med forskellig baggrund fra hæren sparrer fagligt med hinanden i en uformel omgangstone. Vi har en flad struktur, hvor der er både tid og plads til at alle medarbejdere bliver hørt.

Et FET består af en efterretningsbefalingsmandfører/fører (SSG), en efterretningsbefalingsmand/næstkommanderende (OS) og en efterretningsspecialist/kører (KS). FET kan indsættes i operationer der spænder fra DEL-niveau op til BDE-niveau, og til støtte for alle hærens enheder.

Om stillingen
Du vil indgå som efterretningsbefalingsmand/fører på et Field Exploitation Team.

Din primære operative opgave er at føre et FET team, herunder planlægge, tilrettelægge og gennemføre FET operationer samt være ansvarlig for at aflevere rapporter rettidigt.

Samvirke med støttede enheder samt koordinere opgaver og efterretningsindhentningen med foresatte m.fl. Din sekundære rolle vil være at fungere som exploitation operatør i teamet.

Derudover vil du i samarbejde med øvrige befalingsmænd i SEK gennemføre FET-uddannelse, på tværs af teams samt specialer, som instruktør/faglærer.

Du vil skulle samvirke med nationale samt internationale samarbejdspartnere, herunder EOD, Search, kampenheder, MP osv. Du vil derfor være ansvarlig for at teamet altid lever op til gældende uddannelseskrav.

Du vil skulle støtte og bidrage til diverse sagsbehandlinger på FET-materiel og uddannelse.

Du skal forvente at bidrage til udvikling af FET uddannelse, herunder justering af læringsplaner.

Du skal forvente at bidrage med operationsstøtte til udsendte og hjemlige myndigheder, samt at bidrage til udarbejdelse af produkter inden for Technical Intelligence for IFC.

Du skal forvente at bidrage til briefinger og orienteringer jf. anvisning og direktiv.

Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller erfaren oversergent med mulighed for ansættelse på udviklingskontrakt samt have forrettet tilfredsstillende tjeneste.
Det er underordnet hvilken våbenart du er uddannet ved, da TECHINT har behov for forståelse for alle våbenarter og din tidligere ekspertise derigennem kan bringes i spil hos os.

Du behersker engelsk i tale tilstrækkeligt godt til at kunne kommunikere i fagsprog med vores internationale samarbejdspartnere. Du behersker engelsk i skrift tilstrækkeligt godt til at kunne være i stand til at udfærdige faglig kommunikation og analyser på engelsk.

Du har god teknisk forståelse, samt kan benytte de almindeligt tilgængelige IT løsninger i Hæren.

Du har en naturlig nysgerrighed som driver dig til at spørge; hvorfor eller hvordan, hvis du møder noget du ikke forstår. Du er omstillingsparat, kan arbejde struktureret, selvstændigt og er initiativrig.

Det er ønskeligt at du har taktisk forståelse (HRN BTN NIV) og kan overføre dette til teamets indsættelse. Det er en fordel hvis du har arbejdet med efterretning tidligere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte MJ Christian Knudsborg på mail EFR-2B-130A @mill.dk eller tlf. +45 91 33 45 91

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2024 og samtaler afholdes løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.
Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk
Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.06.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent