Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Forsyningshjælper til Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (genopslag)


Forsyningshjælper til Logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (genopslag)

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn (HDKVE) søger en operativt tænkende og fleksibel forsyningshjælper (Korporal) i logistiksektionen.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst.

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ myndighed som opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hjemmeværnet som en del af Danmarks nationale beredskab.

Distriktet består af 10 underafdelinger, fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 675 frivillige hjemmeværnssoldater.

Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og skal opstille tre kompagnier til Forsvarets totalforsvarsstyrke.

Distriktet er placeret i Jonstruplejren med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med den lokale politikreds Københavns Vestegns Politi, hvilket omfatter de elleve kommuner på vestegnen. Distriktet skal flytte til et nyt domicil i Hedehusene forventeligt i 2025 hvorfor dit faste tjenestested i den forbindelse også vil flytte hertil.

Staben er organiseret i en S-struktur med 13 fastansatte medarbejdere: Distriktschef oberstløjtnant, Administrationselementet (S1) med to civile medarbejdere, operations- og uddannelsessektionen (S2/S3/S5/S7/S9), der foruden stabschefen (M331) består af to kaptajner, en seniorsergent og en oversergent samt logistiksektion (S4), der foruden sektionschefen (M322) og administrationen, består af en stabshjælper (dig) korporal, en civil materielforvalter og to civile medarbejdere.

Distriktet har herudover en meget velfungerende udvidet stab, hvori der – ud over de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven. Staben er veluddannet og indgår i faste beredskaber med henblik på iværksættelse af operativ planlægning eller støtte til samfundet.

Vi har ry for at være en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben søger altid at levere et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for de frivillige, og det skal kendetegne os i vores daglige virke. Omgangstonen er altid åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Som forsyningshjælper skal du bl.a. løse følgende opgaver:
• Støtte enheder under indsættelser og øvelser
• Udføre praktiske opgaver inden for det logistiske fagområde herunder også afholdelse af uddannelseslektioner
• Deltage i inspektions- og kontrolvirksomhed inden for militære fagområder
• Administrere og ansvarlig for delebilsordningen ved distriktet (LUP/BUP)
• Støtte løsning af sagsbehandleropgaver inden for det logistiske område ved distriktet
• Bistå med administration af køretøjspulje, herunder både booking, kontrol, synsvirksomhed og kørsel til værksted

Derudover skal du være indstillet på at deltage i løsningen af opgaver, som støtter øvelsesmæssige, uddannelsesmæssige eller operative mål ved stab og enheder.

Vi har p.t. normal tjenestetid mandag - torsdag klokken 08.00-15.30 og fredag klokken 08.00-15.00.

Dine opgaver løses hovedsageligt inden for normal arbejdstid. Arbejde og øvelsesaktivitet uden for normal arbejdstid og i weekender forekommer, men vil som udgangspunkt være planlagt jf. AKOS.
Om dig
Du er korporal og har tidligere gjort tjeneste i en lignende stilling i HRN eller HJV. Alternativt kan du evt. som OKS/OKS-1 ansættes på en uddannelsesaftale.

Det er afgørende, at du kan lide at arbejde meget selvstændigt. Du skal være flittig og trives med at udføre mange forskelligartede opgaver inden for angivne tidsrammer.

Du skal være i besiddelse af gode evner inden for samarbejde og kommunikation, da dine relationer rækker ud til mange forskellige personer og niveauer. Du har et godt humør og er indstillet på at deltage i arbejdspladsens sociale liv.

Du skal min. have kørekort til kategori B

Du skal have flair for anvendelsen af IT og multimedier og være rutineret bruger af Microsoft Office. Du har en høj faglighed og fleksibilitet i forhold til din opgaveløsning af egne som sektionernes opgaver.

Du er fleksibel, serviceminded, omstillingsparat i forhold til udvikling af nye procedurer og er indstillet på at deltage i opgaveløsning og uddannelsesaktiviteter ved distriktet

Følgende kompetencer er fordelagtige:
• At du har kørekort til kategori C
• At du har kendskab til Hjemmeværnets særlige vilkår samt Hjemmeværnets internetbaserede platform HJV.DK
• Det er ønskeligt, at du har kendskab til ejendomsstyrelsens portal samt delebilsordningen
• Det er ønskeligt, og en klar fordel at du har kendskab til SAP/R/3 (DeMars) og dokumenthåndteringsprogrammet Kesdh
• Det er ønskeligt, og en klar fordel at du har gennemført uddannelse i transport af farligt gods (ADR-Uddannelse)

Relevant uddannelse og omskoling vil kunne finde sted ved ansættelse. Der vil blive udarbejdelet en uddannelsesplan m.h.p. at erhverve manglende kompetencer.

Det er et ubetinget krav at du kan sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Jonstruplejren i Ballerup. Men du skal forberede at distriktet flytter domicil i 2025.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for logistiksektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, major Tommy V. Andersen på tlf. 2072 2881.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.

Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent