Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

IKT leder med ansvar for identifikationskodning af tekniske installationer søges til Teknisk Bygningsdriftssektion


IKT leder med ansvar for identifikationskodning af tekniske installationer søges til Teknisk Bygningsdriftssektion

Nu har du muligheden for at være med til implementering, udvikling og professionalisering af systematisk vedligeholdelse af Forsvarets tekniske installationer.
Om os
Teknisk Bygningsdriftssektion er en sektion i Driftsafdelingen. Driftsafdelingen indgår som en af fire afdelinger i Servicedivisionen, der varetager hele facility management området.

Driftsafdelingen består af 4 sektioner, hvor Teknisk Bygningsdriftssektion er ansvarlig for planlægning af lovpligtige, og periodiske eftersyn af tekniske installationer i Forsvarets bygninger og anlæg. Derudover er sektionen ansvarlig for opretholdelse af de krævede autorisationer til udførelse af opgaver, der udføres af Ejendomsstyrelsens egne medarbejdere.

Du kommer til indgå i et team af ca. 12 kollegaer, hvor dagligdagen er præget af højt tempo, og hvor 2 dage ikke er ens. Vi lægger vægt på et uformelt arbejdsmiljø med teamwork, hvor der vil være fleksibilitet for den enkelte. Vi lægger ligeledes vægt på høj faglighed, samtidig med at der er stor grad af frihed i opgaveløsningen.
Om stillingen
Stillingen er en helt central del af Tekniske Bygningsdriftssektion, da der er tværgående projektsamarbejde med øvrige afdelinger og sektioner. Vi er forankret i Service Divisionen, der har ansvar for driften af Forsvaret kaserne, flyvestationer og flådestationer

Vi er ved at afslutte første registreringsbølge af vores tekniske installationer, og er påbegyndt oprettelse og aktivering af vedligeholdelsesplaner. Du bliver en central spiller i vedligeholdelsen og professionalisering af vores stamdatagrundlag på tekniske installationer, og du skal binde organisationens praktiske viden og datagrundlag sammen med et stigende fokus på livscyklusøkonomi, risikostyring og strategiske målsætninger.

IKT ledelse af tekniske installationer skal styrke Ejendomsstyrelsens evne til, at træffe databaserede beslutninger på vores aktiver, og understøtte et skifte til tilstandsbasserede vedligeholdelsesstrategier på aktiverne. Derfor fokuserer vi på at inddrage digitale data i alle planlægnings- og beslutningsprocesser.

Vi vægter nedenstående kompetencer højt i varetagelse af stillingen:

- Analytiske evner i forhold til databehandling og systemforståelse
- Samarbejdsorienteret
- Kommunikation såvel mundlig som skriftlig


Der vil i forbindelse med varetagelse af opgaverne være rejseaktivitet af 1 – 3 dages varighed i Danmark, hvorfor vi vægter fleksibilitet højt.

Der vil være mulighed for 1 – 2 dages hjemmearbejde om ugen, efter introduktionsforløb er gennemført.
Om dig
Du kan være gået mange veje ind i IKT ledelse, din uddannelsesbaggrund er derfor ikke afgørende for at lykkedes i jobbet, men din nysgerrighed og evne til at tænke tværfagligt er vigtig. Har du kendskab til Forsvarets bygningsmasse, samt kendskab til Forsvarets ERP system SAP, og gerne PM, er det en fordel, men ingen krav, vi søger for en grundig oplæring og introduktion til opgaverne.

Som person lægger vi vægt på, at du har gode samarbejdskompetencer, men også at du kan arbejde selvstændigt. Herudover er du analytisk og kan arbejde struktureret og målrettet med deadlines, uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Det er vigtigt for os, at du værdsætter og bidrager til det gode samarbejde og læring på tværs af fagligheder, og deltager aktivt i planlægningen af sektionens opgaver inden for bygningsdrift.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING

Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Thom Thomsen 2939 1793/2818 8395 eller næstkommanderende Richard Andersen 4132 4847.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Aldijana Henic på telefon 7281 9903 eller sende en mail på: FPS-ALH@mil.dk.

Stillingen ønskes besat pr. 01.08.2024, eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfristen er den 09.06.2024, samtaler afholdes løbende.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket og vedhæfte din ansøgning, CV og uddannelsesbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje - og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt partnerelement på 28 etablissementer i hele Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,4 mio. m2 bygninger i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

15.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent