Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, Bangsbo v/Frederikshavn


Instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet ved Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed, Bangsbo v/Frederikshavn

Er du sergent, og har du flair har du flair for redningsmidler, fartøjssejlads, undervisning og lyst til at arbejde med uddannelse af mennesker i et fagspecialiseret område?

Så søger vi søger dig som er sergent til instruktør til Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA)
Om os
CMS understøtter, at Søværnets medarbejdere og Reserven gennem hele karrieren fleksibelt kan udvikle deres viden og kompetencer – så vi alle står forbundne og forpligtet i løsningen af Søværnets opgaver.

Fremtiden bliver mere kompleks og uforudsigelig, og kravene til soldaterne bliver større. Derfor skal vi arbejde agilt i den måde, vi tænker og udvikler uddannelse og træning på.

På CMS uddanner og træner vi Søværnets medarbejdere til at løse unikke opgaver. Vores uddannelser og træning hviler på et stærkt fagligt videns grundlag inden for de maritime kerneområder. Størstedelen af aktiviteterne foregår lokalt, hvor vi har specialiserede træningsfaciliteter. Når det er muligt, bringes uddannelsen ud til kursisterne, ligesom vi i høj grad understøtter enhedernes træning gennem seariding i rammerne af DANSARC.

CMS er videns- og kompetencecenter, underlagt Søværnskommandoen, geografisk placeret i henholdsvis Bangsbo, Frederikshavn og i Hvims, Aalbæk og vi er i alt 65 medarbejdere. Vi er ansvarlig for uddannelser og træning inden for en lang række grundlæggende maritime uddannelser og skibssikkerhed med fokus på M100 og M200 funktionsniveauer. Imidlertid henvender vores mange efteruddannelser sig bredt til personel i Søværnet, det øvrige Forsvar og andre offentlige myndigheder.

Redningsmiddel- og Fartøjselementet (REFA) er organisatorisk placeret i den Grundlæggende uddannelse ved CMS. REFA underviser i grundlæggende redningsmidler og Søværnets fartøjer bla. RHIB’er. Derudover varetager REFA sagsbehandling og udvikling af Søværnets uddannelser og materiel inden for redningsmidler og fartøjssejlads, og koordinerer dette i tæt samarbejde med SVK. Herudover deltager faggruppen lejlighedsvist i mentorering af Søværnets enheder i forbindelse med klargøring og certificering til international tjeneste.
Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger i et miljø med en rolig og uformel omgangstone.
I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt. Arbejdstempoet er sædvanligvis højt og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed, såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.
Om stillingen
Du skal virke som instruktør ved de uddannelser inden for redningsmiddel- og fartøjsområdet. Der kan påregnes undervisning og varierende opgaver inden for begge fagområder.

REFA er en dynamisk arbejdsplads, som løser mange ad hoc opgaver, derfor kan planlægningen nogle gange blive ændret med kort varsel. En del af vores uddannelser fortsætter udover normal arbejdstid, blandt andet øvelsesaktiviteter og støtte til diverse eksterne myndigheder.

Vi kan tilbyde en spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kollegaer i et miljø med en uformel omgangstone. I elementet er der fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og dyb faglig indsigt.
Arbejdstempoet er sædvanligvis højt, og arbejdsopgaverne varierer i omfang og varighed såvel på tjenestestedet som ved andre myndigheder.
Du får løbende mulighed for, at udvikle dine kompetencer indenfor fagområdet.
Om dig
Du er sergent – alternativt tilhører marinekonstabelgruppen, og gennemført afprøvning og fundet egnet til udnævnelse til sergent.

Du er ansvarsbevidst, målrettet og har fokus på at samarbejde mod et fælles mål, hvor kvaliteten er i fokus. Du har gode dansk- og engelskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt.

Det forventes endvidere, at du som minimum har kørekort, kategori B til almindelig bil u/3500 kg.

Vi ser du har Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.
Endvidere er det ønskeligt, at du har følgende kompetencer:
- Erfaring som bådfører og at denne løbende er blevet vedligeholdt.
- Yderligere Navigationsuddannelse ud over Søværnets Grundlæggende Fartøjsuddannelse.
- Erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet, eksempelvis som dæksbefalingsmand på en af Søværnets større enheder.

Det er vigtigt, at du har godt fat i følgende kompetencer: Planlægning, samarbejde, styring, helhedsorientering og fleksibilitet.

Opfylder du kun nogle eller enkelte at ovenstående krav, anbefaler vi dig at søge alligevel. Du vil, under kyndig vejledning, få de rette efteruddannelser og kurser.

Helbredskrav:
Bestået Forsvarets Basiskrav
Blåt bevis
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.
Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn, Bangsbo.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Elementleder REFA, SSG Søren Hansen, telefonnr. 7285 5152, SC-CMS-GR40.
Alternativt næstkommanderende OK Anne Elvira Enkelund, 7285 5102, SC-CMS-NK@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 28. juli 2024. Samtaler vil blive afholdt i uge 31 og 32. Ønsket jobstart 1. september 2024, eller efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

28.07.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent