Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kurér til Forsvarets Kurértjeneste


Kurér til Forsvarets Kurértjeneste

Forsvarets Kurértjeneste - der med en stor del af verden som arbejdsplads - søger nu ny kollega. Vi er en sammentømret enhed under Supply Chain Division ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse belligende på Høvelte Kaserne.

Kan du se dig selv i et til tider hektisk arbejdsmiljø? I et ansvarsfuldt og selvstændigt virke og på egen hånd eller tæt sammen med en kurér kollega, være på farten indenlands eller udenlands? Så kunne jobbet som kurér ved Forsvarets Kurértjeneste måske være din næste mission.
Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er Forsvarets landsdækkende logistik-virksomhed, der indkøber, leverer og opbevarer alle former for forsyninger til Forsvarets enheder og ansatte.

Supply Chain Divisionen (SCD) er en moderne logistik virksomhed, hvis hovedformål er at støtte Forsvarets soldater og øvrige medarbejdere med forsyninger. SCD har særlig fokus på kunde-service, løbende optimering af forretningsgange samt udvidelse af planlægningshorisonten.
Om stillingen
Forsvarets Kurértjeneste er en mindre enhed, der servicerer hele forsvaret, og hvor kollegaer ofte lever tæt sammen i flere dage af gangen, hvorfor ærlighed, loyalitet og kammeratskab er af særlig betydning.

Kurérens primære opgave er at fragte højere klassificeret materiale/dokumenter, herunder i varierende omfang varetagelse af administrative opgaver relateret til koordineringen og planlægningen af kurérlevering- og afhentninger.

En kurér skal påregne stor rejseaktivitet (ca. 60 – 90 rejseovernatninger årligt), og en del af denne rejseaktivitet forventes udført med relativ kort varsel grundet kurértjenestens særegne karakter. Dette kræver særlige kompetencer omkring selvstændighed, omstillingsparathed og fleksibilitet hos kuréren samt, at din familie og øvrige bagland er indstillet herpå.
Om dig
Du har en militær grunduddannelse fra Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet. Du kan godkendes til CTS/A (ufravigeligt krav).

Du kan helbredsgodkendes og du formår at holde hovedet koldt, også i mere pressede situationer.

Du er en habil og rutineret chauffør med kørekort til kategori B. Som person er du serviceorienteret, omgængelig og høflig.

Du udviser initiativ og besidder en høj grad af professionalisme. Du er omstillingsparat, fleksibel og god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer.

For at få succes i stillingen, er du ansvarlig, selvstændig og omhyggelig i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at levere på et kvalitativt højt niveau uanset opgavens karakter og omfang.

Alt efter, hvor mange af de ovenstående kvalifikationer du besidder, skal du være forberedt på at gennemføre kursusaktivitet med henblik på at opnåelse af de nødvendige kvalifikationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere information kontaktes CSG Ulrik I Andersen på tlf.: 32 66 52 50.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-CLE@mil.dk.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2024. Der vil blive afholdt løbende samtaler.

Stillingen er til besættelse 1. juli 2024 eller snarest herefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Høvelte, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

30.05.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent