Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Operations- og uddannelsesofficer (CH S3) til Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (Genopslag)


Operations- og uddannelsesofficer (CH S3) til Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.

Motiveres du af et arbejde der kræver helhedssyn, samarbejdsevner, nytænkning og kompetencer inden for kommunikation?
Et job hvor du selvstændigt planlægger og tilrettelægger din egen dagligdag, opgaver og tilstedeværelse? Så skal du søge stillingen som operations- og uddannelsesofficer ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en operativ national myndighed under Landsdelsregion Vest. Det er en spændende og dynamisk arbejdsplads med plads til personlighed og udvikling.
Ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er vi 20 militære og civile medarbejdere, der forestår den daglige planlægning og gennemførsel af distriktets opgaver. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn består af ca. 1300 frivillige aktive hjemmeværnsmedlemmer fordelt på 21 underafdelinger, og dertil en stor reserve. Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en del af det nationale forsvar og beredskab, hvor vi indsætter styrker på landjorden fra Hjemmeværnet og Forsvaret, gennemfører uddannelses- og øvelsesaktiviteter og yder støtte til det omkringliggende civile samfund
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn er en arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske, og hvor omgangstonen er professionel, men stadigvæk afslappet og personlig. I dagligdagen er der rum til både sparring inden for det faglige virke, samt en gensidig støtte på tværs af hele staben.
Om stillingen
Du bliver leder af S3, hvor du under gennemførelse af øvelser vil fungere som chef for operationscenteret. Du vil ligeledes være ansvarlig for uddannelsen af personellet der indgår i Operationscenteret. Ud over dit daglige virke som ansvarlig for et antal kompagniers planlægning og gennemførelse af uddannelse, vil du også fungere som sagsbehandler inden for et udvalg af sagsområder ved distriktet.
I dit daglige virke kommer du til at indgå i et samarbejde på tværs af hele staben, men særligt ift. din operative opgave vil du skulle arbejde tæt sammen med S6 og Stabschefen, samt personellet fra den frivillige stab.
Du vil få et koordinerende uddannelsesansvar for et antal af distriktets kompagnier, hvor du i samarbejde med den enkelte kompagniledelse – med fokus på enhedens operative opgaver - støtter deres planlægning og gennemførelse af uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Et ansvar, der indebærer at give kompagniet den støtte og vejledning, som gør det muligt for kompagniet at leve op til de opstillede mål.
Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt med en interessant og afvekslende hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på opgaveløsningen. Krav til distriktets operative parathed betyder desuden, at du vil indgå i distriktets vagthavende-roste som bestrides som tilkaldevagt. Der vil være mange selvstændige opgaveløsninger med mulighed for stor handlefrihed, idet opgaverne dog skal ses som en del af en større sammenhæng.
Det overordnede ledelsesprincip er frihed under ansvar og rettidig omhu. Dette bl.a. fordi jobbet til tider kræver en del aften- og weekendarbejde.
Det vil være en fordel at være bosat på Fyn, men ikke et krav.
For den rigtige kandidat vil der være god mulighed for at uddanne og udvikle sig frem mod evt. optagelse på MMS. For ansøgere fra andre værn vil hærspecifikke efteruddannelser være påkrævet.
Om dig
Du er kaptajn. Det er ønskeligt at du har en baggrund i Hæren eller Hærhjemmeværnet og har arbejdet med uddannelse og operationer i forbindelse med din tidligere tjeneste. Du har interesse i at arbejde under rammerne for en frivillig organisation, hvor du skal være i stand til at balancere mellem Hærhjemmeværndistrikt Fyn opgaver og de frivilliges vilkår.
Som person er du samarbejdsorienteret og udadvendt og har gode sociale kompetencer. Jobbet indebærer en stor berøringsflade med frivillige hjemmeværnssoldater, samt civile og militære samarbejdspartner og der kræves en empatisk og fleksibel tilgang til tjenesten.
Efter tjeneste ved Hærhjemmeværnet, vil det være muligt at komme tilbage til Hæren med stærke kompetencer inden for ledelse, koordination, sagsbehandling, stabsarbejde, samt et større helhedssyn på Forsvaret.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Odense

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn, KN Michael Laursen på 7213 2702.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 09.06.2024. Stillingen er til besættelse d. 1 august eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odense, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent