Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand ved Hærens Sergentskole i Varde


Forsyningsbefalingsmand ved Hærens Sergentskole i Varde

Kunne du tænke dig at være en central medspiller i uddannelsen af Hærens nye sergenter og i forsyningstjenesten ved stab/Hærens Sergentskole?

Kan du vise selvstændighed, initiativ og fremsynethed i løsningen af den samlede forsyningsopgave ved en skole med et dynamisk miljø?
Om os
Hærens Sergentskole uddanner hvert år omkring 800 elever og studerende fra hele Forsvaret.

Skolen er groft skitseret, organiseret i en stab og tre uddannende enheder. Den Grundlæggende Sergentuddannelse (GSU), Løjtnantsuddannelsen (LTU) og Videreuddannelsesafdelingen (VUA).

Staben består for nuværende af i alt 27 personer og her er administration, drift, logistik og udvikling af alle skolens uddannelser forankret.

Skolens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.
Om stillingen
Forsyningsbefalingsmanden leder forsyningssektionen, som ligger under staben i Varde. Sektionen består, ud over forsyningsbefalingsmanden, af en næstkommanderende/korporal, og to forsyningshjælpere.

Dine væsentligste opgaver som leder, vil være at:
• Lede og fordele arbejdet i sektionen.
• Planlægge og gennemføre forsyningstjenesten til støtte for uddannelserne i samarbejde med GSU og VUA.
• Føre et sikkert materielregnskab.
• Sikre materielsikkerhed og herunder føre nødvendigt tilsyn.
• Uddannelse af NK/DEL, elevforsyner og elevammunitionsmand.
• Rådgive LOGBM og STCH inden for forsyningstjenesten.

Du skal forvente et højt dagligt tempo med en omskiftelig hverdag. Til gengæld er der stor fleksibilitet i opgaveløsningen.

Skolen har stort fokus på kompetenceudvikling, og gør meget ud af, at vores ansatte bliver kompetenceudviklede.
Om dig
Du er seniorsergent eller rutineret oversergent med potentiale for udnævnelse. Du har evt. tidligere fungeret som næstkommanderende i en deling og det er et krav, at du har erfaring som forsyningsbefalingsmand.

Uanset hvilken baggrund, du kommer med, så vil skolen sørge for at du løbende bliver kompetenceudviklet.

Du har erfaring med SAP som logistisk styringsværktøj.

Du har kørekort til kategori C, og gerne også kørekort til kategori E samt ADR-bevis.

Som person har du interesse/forståelse for logistisk præcision. Du sætter en ære i at løse både den praktiske del af opgaven og tastningen rettidig og kvalitativt.
Du er positiv og udadvendt, da du vil have direkte kontakt med de fleste af skolens ansatte og mange af dens elever.

Du er ansvarsbevidst og selvstændig, idet skolen er en meget dynamisk enhed, hvor arbejdsopgaver og tempo kan skifte hurtigt afhængigt af delingernes behov.
Du kan håndtere mange samtidige opgaver, da din sektion vil være forsyningsmæssig indgangsvinkel for lærere og elever.

Til denne stilling lægger vi særlig vægt på FOKUS-kompetencerne, samarbejde, planlægning og initiativ.

Har du gode forsyningsmæssige kompetencer og –erfaring, er der mulighed for at forhandle et særligt funktionstillæg.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte skolens logistikbefalingsmand og nuværende stillingsindehaver seniorsergent Joakim Hochheim på tlf. 22 98 10 96.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 93 20 eller mail; FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.06.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent