Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand til 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon


Forsyningsbefalingsmand til 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon

Vil du kombinere dit soldater- og førervirke i en stående enhed, parallelt med at skulle håndtere en af landets største og mest komplekse underafdelinger på materielsiden? Så er det dig vi står og mangler som forsyningsbefalingsmand i Vedligeholdelseskompagniet.
Om os
Vi er en del af 1. Logistikbataljon, som er en operativ bataljon under Hærens 1. Brigade. Bataljonen er primært placeret på Aalborg kaserne. Der er fire kompagnier i bataljonen, 1. Forsyningskompagni, 2. Sanitetskompagni, 3. Vedligeholdelseskompagni og 4. Transportkompagni.

3. Vedligeholdelseskompagnis ledelse og kommandodeling er placeret i Aalborg. Resten af kompagniet er designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, der til dagligt er fordelt på Hærens kaserner. Når kompagniet bliver samlet, er vi 306 soldater, hvilket gør det til Hærens største kompagni. Vores opgave er at yde 3 echelon reparationsstøtte til brigadens enheder under indsættelse. Det betyder, at vi ikke bare skal uddanne kommandodelingen, men også det designerede personel. Det stiller store krav til det faste personel. Forventningerne til vores virke er høje, både fra det designerede personel, støttede enheder og foresatte.

I 3. Vedligeholdelseskompagni er vi løsningsorienterede og fleksible. De perfekte rammer er aldrig tilstede, men vi gør altid alt, hvad vi kan for at løse vores opgave så godt, at brigadens enheder kan løse deres.

Vores motto er ”NIHIL MAGNUM EST”, hvilket betyder ”Intet er for stort”, og tjener som en daglig målsætning, udfordring og forpligtelse.
Om stillingen
Forsyningsbefalingsmanden (FSBM) er næstkommanderende i forsyningssektionen i kompagniets kommandodeling (KDODEL). KDODEL består endvidere af en kommandosektion og et 1. echelon værksted.

FSBM er overfor kompagnichefen ansvarlig for; ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges kompagniet vedr. forvaltning af materiel og køretøjer.
FSBM er desuden en nøglespiller i materielforvaltning og materielregnskab i myndighedsbeholdning, og holder løbende sektionsføreren, og i dennes fravær, kompagniledelsen orienteret om materiel- og køretøjsstatus. Forsyningsgruppen består udover FSBM af fire forsyningshjælpere.

Arbejdsdagen vil følge uddannelsen af kompagniet, og du skal forvente en vis grad af øvelsesvirksomhed. Du deltager desuden i kompagniets daglige drift og vil alt efter dine kompetencer og kompagnibefalingsmandens samt sektionsførerens bestemmelser deltage i dele af uddannelsen.
Om dig
Du er sergent eller erfaren konstabel med interesse for ledelse og har gode IT færdigheder.

Du har, eller er motiveret for at få, forståelse for den interne logistik i en underafdeling og du tænker løsningsorienteret samtidig med, at tingene skal være i orden.

Det er særdeles vigtigt, at du har interesse for den taktiske logistik på kampladsen, og har interesse i at deltage i kompagniets føringsuddannelse. Du skal være rollemodel for yngre kollegaer og er indstillet på, at tage ansvar for kompagniets interne logistik i samarbejde med resten af delingerne.

Vi ser gerne du har gennemført SAP kurserne i myndighedsbeholdning, men dette er ikke et ufravigeligt krav, idet den nødvendige faglige viden kan bibringes gennem et uddannelsesforløb. Du skal endvidere som minimum være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef Rasmus Kristensen på telefon 40 22 07 23.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

14.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent