Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand ved 1. Hærens Basisuddannelseskompagni i Aalborg (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand ved 1. Hærens Basisuddannelseskompagni i Aalborg (genopslag)

Er du eller har du lysten til at blive forsyningsbefalingsmand? Er du servicemindet og indstillet på at tage fat? Så er det dig vi søger ved 1. Hærens Basisuddannelseskompagni.
Om os
1. Hærens Basisuddannelseskompagni er en del af 2. Logistikbataljon ved Trænregimentet. Kompagniet er en professionel enhed med fokus på uddannelse af værnepligtigt personel og hvervning af disse til GSU, MP og HRU.

1. Hærens Basisuddannelses Kompagni ligger stor vægt på, at alle befalingsmænd lever op til deres ansvar som professionelle soldater, og samtidig er i besiddelse af en høj vilje til at samarbejde i en hektisk hverdag. Befalingsmænd i kompagniet er kendt for en professionel og initiativrig tilgang til arbejdet som soldat, hvor god holdning, disciplin, god fysisk form og faglig stolthed er en selvfølge.

Vi ligger stor vægt på arbejdsglæde, positivitet og motiverende og udviklende tjeneste. Vi har et stort fokus på at gennemføre god enkeltkæmperuddannelse, og lærer vores værnepligtige soldater om god holdning og disciplin.
Om stillingen
FSBM er ansvarlig for forsyningsgruppen i kompagniets kommandodeling, og er samtidig leder af forsyningskammeret. Forsyningsgruppen består af en SG og en KP.

FSBM er, overfor KC, ansvarlig for; ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, der pålægges KMP vedr. forvaltning af materiel.

FSBM er desuden ansvarlig for KMP materielforvaltning og materielregnskab i myndighedsbeholdning, og holder løbende kompagniledelsen orienteret om materielstatus.

Arbejdsdagen vil være forudsigelig, men du vil have frie rammer i forhold til hvordan driftsopgaverne i dagligdagen afvikles, i samarbejde med resten af kommandodelingen. Du deltager i desuden i kompagniets daglige drift, efter kompagnibefalingsmandens bestemmelser.

Du skal endvidere forvente ca. 12 øvelsesdøgn plus tre dage i skydeperiode pr. halvår og at der er lange afspadseringsperioder efter hvert hold.
Om dig
Du er sergent, alternativt OKS-1 eller KP som har gennemført og bestået GSU STP.

Du arbejder struktureret og er helheds-/fremtidsorienteret således, at du i samarbejde med enhederne får tilrettelagt den optimale logistiske støtte.

Du har gode IT færdigheder og forståelse for den interne logistik i en underafdeling.

Du er bruger i DeMars myndighedsbeholdning, og kan varetage den daglige administration og kontrol af materiel- og køretøjregnskabet.

Du skal endvidere være i besiddelse af kørekort til B og C.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
 
Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for 1 Hærens Basisuddannelses Kompagni, kaptajn Glenn Suhr på telefon 25 10 06 89 eller kompagnibefalingsmanden SSG C. Hybel på telefon 21 22 24 76.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 2. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent