Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglærer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse (genopslag)


Faglærer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse (genopslag)

Har taktik, ledelse og føring på gruppe- og delingsniveau din interesse?
Ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle hærens kommende ledere?
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende officerer. Vi uddanner fra første møde med forsvaret - eller fremmøde fra geleddet - til at kunne indtræde på Hærens Officersskole eller gå direkte ud og virke som delingsfører ved Hærens Basisuddannelse.

Løjtnantsuddannelsen har en varighed af 11 måneder og gennemføres i Slagelse. Vi består af en ledelse, en uddannelsessektion, en forsynings- og vedligeholdelsessektion samt fire delinger. Både internt, men også ved garnisonens øvrige enheder, finder man som befalingsmand gode muligheder for at udvikle sig og avancere inden for sergentgruppen.
Ved Løjtnantsuddannelsen prioriterer vi udvikling, trivsel samt balancen mellem arbejde og privatliv højt.
Om stillingen
Som faglærer ved Løjtnantsuddannelsen er du med til at forme Hærens kommende officerer og har et medansvar i at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, herunder elevernes opnåelse af gode resultater. Her skal du holdningspræge eleverne, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel, og din daglige tjeneste med eleverne.

Som faglærer bidrager du til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af uddannelsesvirksomhed på baggrund af direktiver fra øvrige dele af kadren og ledelsen. Føreruddannelse på gruppe- og delingsniveau har meget høj prioritet. Denne andrager størstedelen af tiden og generer periodevis lange dage og deltagelse på øvelser.
Grundlæggende militære fag fra HBU og HRU indgår også i uddannelsen.

Din hverdag vil bestå af deltagelse i praktiske læringssituationer, der på sigt skal sætte løjtnantseleven i stand til at beherske det operative lederskab af infanteridelingen.

Elevernes uddannelsesmæssige baggrund spænder fra en gymnasial uddannelse til en kandidatgrad – foruden de internt rekrutterende med akademiuddannelse, som indtræder efter syv måneder. Det sætter helt naturligt nogle krav til dine pædagogiske evner og anlæg, såvel som dine menneskelige egenskaber, idet eleven på en og samme tid er rekrut, kommende kollega og kommende officer.

Stillingen giver en mulighed for dig som befalingsmand, at udvikle dig på flere måder.

I løbet af en periode på et år kan du have oparbejdet kompetencer svarende til følgende kvalifikationsgivende uddannelse:
- Grundlæggende føreruddannelse for NK/INFDEL
- Skydeleder 2
- Infanterifaglærer
- FOKUS-samtaleleder

Ydermere giver stillingen også mulighed for efteruddannelse med henblik på udnævnelsen til seniorsergent eller indtrædelse på officersuddannelsen.
Om dig
Du er oversergent i Hæren. Alternativt er du en erfaren sergent, der er kvalificeret og ønsker en ansættelse, der forudsætter en udviklingskontrakt.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra en underafdeling i kamptropperne. Derudover besidder du en høj grad af entusiasme for uddannelse og ledelse af soldater og enheder på gruppe- og delingsniveau.

Du har gerne erfaring fra international tjeneste. Du fremstår som en tydelig rollemodel, der evner at få følgeskab blandt såvel kollegaer som elever.

Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen. Du er mentalt fleksibel og evner at omstille dig inden for rammerne af organisationen, hvis situationen kræver dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen, Kristian Jørgensen, tlf.: 24 44 84 19.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 93 20 eller mail FPS-JOC@MIL.DK

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent