Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Assisterende værkstedsleder til LTS værkstedet i Korsør


Assisterende værkstedsleder til LTS værkstedet i Korsør

Vi søger en assisterende værkstedsleder til vores LTS værksted i Korsør. Så har du mod på at lede specialiserede medarbejdere på et højt fagligt niveau?

Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
LTS værkstedet er en del af Vedligeholdelsesområde Øst under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Værkstedet består af 31 medarbejdere, der er placeret i Korsør, Aalborg, Skive og Haderslev.

Vi er et dynamisk værksted, der i tæt samarbejde med Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelsen (FMI) og vores kunder i resten af Forsvaret udfører eftersyn på Forsvarets Løft-, Træk- og Surringsmateriel.

Eftersynene foregår primært ved kunden, herunder på Grønland og Færøerne samt ved indsatte enheder i Forsvarets internationale missioner og indsættelser. Endvidere varetager værkstedet i Korsør eftersyn af alt LTS materiel, som udleveres direkte fra Forsvarets depoter.

Vedligeholdelsesområde Øst er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder på Bornholm, Sjælland og i Sønderjylland og består samlet set af 250 medarbejdere.

Vi har et uformelt og sammentømret fællesskab, hvor gensidig tillid og et godt arbejdsmiljø bliver vægtet højt. Hos os vil du komme til at arbejde sammen med fagligt dygtige kolleger og blive en del af et stærkt fællesskab i en professionel enhed.
Om stillingen
Som assisterende værkstedsleder vil dine opgaver som udgangspunkt være i Korsør. Der må dog forventes en mindre rejseaktivitet, idet opgaver løses kundenært.

Da værkstedets primære opgave er lovpligtige eftersyn af LTS Materiel, er vores fokus i høj grad rettet mod kvalitetsledelse, herunder opretholdelse af certificering efter ISO 9001 standarden.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• Ansvarlig for den daglige ledelse og planlægning for værkstedets medarbejdere i Korsør og Haderslev.
• Bidrage til opretholdelse af certificering indenfor kvalitetsledelse og arbejdsmiljø i henhold til ISO 9001 og 45001 standarderne.
• Medvirke til udarbejdelse/ajourføring af interne bestemmelser/direktiver samt bistå ved det doktrinære arbejde i relation til materiellets anvendelse.
• Bidrage til besvarelse af sager inden for eget kompetenceområde.

I det daglige vil du komme til at arbejde tæt sammen med resten af ledelsen for LTS værkstedet i forhold til sparring og kapacitetsudligning på tværs af LTS værkstedet

Samlet set består værkstedsledelsen af en værkstedsleder, to assisterende værkstedsledere og to driftsassistenter.

Desuden vil der også være en del koordination og samarbejde mellem kunder, FMI og Planlægningssektionen i Vedligeholdelsesafdeling Land.

Forudsætning for succes i stillingen vil afhænge af dine evner til at planlægge indsættelsen af dine medarbejdere i samarbejde med driftsassistenten og kunderne samt din evne til at inddrage de kompetencer, der ligger ved den enkelte LTS tekniker.

Vi tilbyder en dynamisk hverdag med masser af spændende udfordringer, hvor du vil have en høj grad af frihed til din opgaveløsning. Vi tilbyder endvidere en lang række muligheder for din videre kompetenceudvikling indenfor ledelse, drift og LTS specialet.
Om dig
Vi mangler den helt rigtige person til stillingen, så din baggrund kan være fra mange retninger. Vi forestiller os, at du kan være værkmester eller afdelingsleder med mindst to års relevant erfaring og gerne med erfaring med Forsvarets materiel i forbindelse med tidligere job. Vi ser dog gerne, at du har et indgående kendskab til LTS området.

Det er ønskeligt, at du har et svendebrev inden for de sorte fag: mekaniker, smed, maskinarbejder eller tilsvarende, men ikke et krav.

Vi ser gerne, at du har erfaring med planlægning i DEMARS/SAP samt erfaring med planlægning og ledelse og gerne et kendskab til Forsvarets materiel, eventuelt fra et tidligere job. Dette er dog ikke et krav for at søge stillingen.

Du har kørekort til min. KAT B.

Som person er det vigtigt, at du er god til at motivere andre. Du kan skabe forståelse og accept for opgaven samt skabe vilje til at gøre en indsats.

Du skal også være god til at disponere tid og ressourcer i forbindelse med din planlægning. Du har handlekraft og personlig autoritet til at træffe nødvendige og effektive beslutninger i rette tid.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring.

Som HK ansættes og aflønnes du i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer - Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Stillingen er indplaceret i løngruppe 3.
  
Dit faste tjenestested er Korsør.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Overværkmester LTS Steen Hegaard Olsen på mobil 2540 7854

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.
 
Ansøgningsfristen er den 29. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Ansættelse sker efter aftale.
 
Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
 
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
 
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

29.05.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent