Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Tværgående kapacitetssektionen ved Tjenestegrensafdelingen for Kamptropper og Kamptjeneste ved 2. Brigade


Sagsbehandler til Tværgående kapacitetssektionen ved Tjenestegrensafdelingen for Kamptropper og Kamptjeneste ved 2. Brigade

Har du evnerne og lysten til at bidrage med udvikling inden for Hæren og specifikt i Kamptropperne, samtidigt med muligheden for at udvikle dig som operationsofficer og sagsbehandler i en Niveau III stab? Så skal du søge stillingen som sagsbehandler i Tværgående kapacitetssektion ved Tjenestegrensafdelingen for Kamptropper og Kamptjeneste (TA KAMP) ved 2. Brigade i Slagelse.
Om os
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne og kamptjenesten, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrke- og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader samt kamptjenesten i hele Hæren. 2. Brigade er endvidere overordnet ansvarlig for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer, herunder opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse.

TA KAMP er oprettet pr. 1. oktober 2023 og er ansvarlig for udmøntningen af Brigadechefens tjenestegrensansvar. Det betyder at vi i praksis gennemfører styrke- og uddannelsesudvikling for kamptropperne og kamptjenesten i samspil med en bred skare af interessenter bl.a.: Hærkommandoen, Tjenestegrensinspektørelementet for kamptropperne, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Center for Landmilitære Operationer ved Forsvarsakademiet m.fl.

TA KAMP har opgaver inden for rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for kapacitetsområderne: Opklaring, kampvogn, let infanteri samt pansret- og mekaniseret infanteri.

Geografisk er TA KAMP repræsenteret i alle dele af landet. Den aktuelle stilling er med fast tjenestested ved 2. Brigades hovedkvarter på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Om Tværgående kapacitetssektionen ved TA KAMP.
Sektionen består af syv fastansatte, fire officerer og tre befalingsmænd.

Sektionen og sektionens befalingsmænd og officerer er kendetegnet ved høje faglige ambitioner og et stort personligt og professionelt engagement for at udvikle Hærens uddannelser og Kamptroppernes enheder til gavn for soldater og førere i løsningen af den operative opgave. Samtidig prioriterer sektionen en høj grad af personlig og kollegial arbejdstrivsel. Det indebærer en udstrakt grad af metodefrihed og fleksibilitet i opgaverne og dagligdagen for den enkelte medarbejder. Derudover lægges i sektionen vægt på balancen mellem tjenesten, medarbejderens egen personlige udvikling samt rammerne for privat- og familielivet som helhed.

Sektionens opgaveportefølje spænder bredt og vil forventeligt forandres, efterhånden som det nye forlig afklares. For nuværende er sektionen taktisk ansvarlig for implementering af panserværnsmissilsystem, uddannelse i relevante klimazoner, taktisk udvikling indenfor ”små droner” på kamppladsen og ikke mindst den kommende, nye værnepligt.

Sektionen forudser en spændende, periode fra 2024 og frem, da den i samarbejde med afdelingens øvrige sektioner vil få en central rolle i både udviklings- men særligt implementeringsarbejder som resultater af forligsprojekter. Herunder forventede projekter med udvikling af ny værnepligt samt afledte opgaver for nye enhedstyper, og taktisk anvendelse af nyt materiel.
Om stillingen
Som sagsbehandler i Tværgående kapacitetssektion vil du bidrage til løsningen af mangeartede sager som sagsbehandles på vegne af Chefen for Tjenestegrensafdelingen eller den tjenestegrensansvarlige i form af Chefen for 2. Brigade.

Dine opgaver vil indledningsvis være fokuseret mod udvikling af den kommende, nye værnepligtsmodel. Herunder afledt tilpasning af øvrige basis- og grunduddannelser i Hæren. Denne opgave vil kræve en kreativ men samtidig struktureret tilgang, idet der indenfor de fastlagte rammer skal designes en hel ny uddannelse.

Stillingen vil således ikke alene give dig god indsigt i bl.a. Hærens og Forsvarets udviklingsvirksomhed, men også give dig god mulighed for at udvikle din analytiske sans og dit helhedsblik. Opgaven kan ikke beskrives udtømmende, men forvent at blive en central aktør i den proces. Derudover er sektionen kendetegnet ved, at vi hjælper hinanden og dermed bliver der også gode muligheder for at bringe dine kompetencer i spil, inden for TA KAMP generelle ansvarsområde.
Om dig
Vi forventer at du er udnævnt kaptajn M321 eller umiddelbart klar til udnævnes. Det er ikke et ubetinget krav, at du har forrettet tjeneste ved kamptropperne. Ansøgere fra Hærens øvrige tjenestegrene imødeses også, idet det vigtigste er din evne til hurtigt at tillære dig kendskab til sektionen, og den samlede afdelings sagsområder, opgaveportefølje samt snitflader og koordinationsopgaver med foresatte og sideordnede myndigheder.

Du har kendskab til Hærens organisation, gerne gennem internationale operationer og beredskaber, men dette er ikke et krav.

Du er bredt respekteret både fagligt og som officer og du besidder en høj grad af personlig autoritet og udstråling. Du trives med løbende koordination og en dynamisk hverdag, har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed. Dette kommer til udtryk ved at:

• Du indgår i samarbejde med mange forskellige typer af mennesker og har blik for, hvordan du bringer deres kompetencer i spil med henblik på at optimere den samlede opgaveløsning.
• Du arbejder struktureret og fokuseret og leverer gennemarbejdede produkter og har øje for udvikling og optimering i opgaveløsningerne.
• Du formår at holde styr på detaljer og sammenhænge og derigennem skaber du overblik for dig selv og dine kollegaer.
• Du engagerer dig i opgaveløsningerne og har fokus på at fastholde de professionelle arbejdsrelationer, også når opgaven er kompleks og tiden er knap.
• Du udbygger og vedligeholder løbende dit netværk til gavn for opgaveløsningen.
• Du leverer klare budskaber og konklusioner på skrift og i tale, internt som eksternt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat på Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos sektionschefen for Tværgående Kapaciteter major Jesper Simonsen (2BDE-TA-50A@MIL.DK), tlf. 29 31 06 70. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.

Ansøgningsfristen er 2. juni 2024, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er forventeligt til besættelse fra 1. august 2024 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigades enheder består af opklaringsbataljonen på Bornholm, den lette infanteribataljon i Haderslev, panserbataljonen og uddannelsesbataljonen i Holstebro samt uddannelsesbataljonen i Slagelse. Derved har vi opgaver indenfor rammerne af både Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og Stående Reaktionsstyrke, og er samtidig ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: Opklaring, kampvogne og let infanteri.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i internationale operationer eller nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende.
Brigadechefen varetager funktionen som tjenestegrensansvarlig chef for kamptropperne, hvilket bl.a. indebærer, at brigaden er ansvarlig for styrkeudvikling og uddannelsesudvikling af kamptropperne på tværs af begge brigader. Vi er endvidere overordnet ansvarlige for uddannelse af enheder til nationale og internationale operationer. Det betyder bl.a., at brigaden er ansvarlig for den indsættelsesspecifikke uddannelse, der gennemføres under Mission Rehearsal Training, Mission Rehearsal Exercise og Live Firing Exercise.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent