Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udvælgelsesleder til Selektionssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Udvælgelsesleder til Selektionssektionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Vil du være med til at afprøve og udvælge fremtidens soldater og militære ledere? Vores udvælgelsesteam skal have en ny kollega og det kan være dig!
Om os
Selektionssektionen er placeret i København på det historiske og smukke Nyholm omgivet af vand og med udsigt til Amalienborg og Operaen. Sektionens vigtigste opgave er at teste og udvælge de bedst egnede kandidater til Forsvarets og Beredskabsstyrelsen uddannelser og øvrige faste militære stillinger.

Vi er cirka 45 medarbejdere fordelt på fire faglige teams med psykologer, læger, sygeplejersker, kontorassistenter og militære medarbejdere. Som en del af vores militærfaglige team kommer du til at få berøring med alle aspekter af udvælgelsesopgaven på tværs af de fire teams.

Vores sektion kendetegnes ved en høj faglighed, stort engagement og udpræget hjælpsomhed, hvor der også er plads til fejl og læring. Vi er en bredt sammensat gruppe med både rummelighed og accept af hinandens forskelligheder. Vi har et godt fællesskab med humor og en åben og fri tone.

Ledelsesstilen er præget af en høj grad af tillid, frihed og delegering af opgaver, så der er plads til, at den enkelte medarbejder i høj grad selv tager ansvar og har mulighed for at præge driften og udviklingen.

Vi er 12 medarbejdere i teamet og vi er en god blanding af både militære og civilt ansatte.
Som i sektionen, er teamets hverdag er præget af en uformel og humoristisk omgangstone og vi har en kultur, hvor vi vægter faglighed, tryghed, samarbejde, samt lyst og vilje til sparring højt.

Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil og vi prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer.

Som en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse har vi naturligt fokus på trivsel, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling, herunder karrieremuligheder.
Om stillingen
Sammen med dine kolleger i teamet varetager du sagsbehandling, afprøvning og udvælgelse til mere end 40 uddannelser inden for Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.
Som udvælgelsesleder er du ansvarlig for at gennemføre dine egne afprøvninger, herunder at foretage koordinering med relevante samarbejdspartnere og gennemføre den forvaltning, der knytter sig til den enkelte afprøvning, samt holde den direkte kontakt til ansøgerne – kort sagt er du den centrale figur i afprøvnings- og udvælgelsesprocesssen fra A til Z.

De fleste afprøvninger afholdes på Holmen, men nogle afholdes på forsvarets tjenestesteder rundt omkring i landet, så du skal forvente nogen rejseaktivitet.

Som en del af teamet, bidrager du løbende i udviklingen af vores interne og eksterne processer og til teamets generelle udvikling.

I forbindelse med opstarten vil du gennemgå en målrettet oplæring gennem uddannelse og sidemandsoplæring, der ruster dig til at varetage stillingen.
Om dig
Du er seniorsergent i Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen, med interesse og/eller erfaring inden for HR-området.
Alternativt er du en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale, og du er vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent i din seneste FOKUS.
Du kan også være pensioneret senior- eller chefsergent, der stadig har overskuddet og lysten til at være med til, at sikre den næste generation i forsvaret.

Du kan også være civil med en relevant baggrund og gode administrative færdigheder.

Du er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt og målrettet, med en helheds- og resultatorienteret tilgang til opgaven. Du kommunikerer klart og tydeligt, såvel i skrift som i tale.

Stillingen som udvælgelsesleder betyder, at du ofte er den første person ansøgeren stifter bekendtskab med. Derfor er det vigtigt, at du kan møde alle mennesker i øjenhøjde, både i din kommunikation og i din personlige fremtræden, samt at du har en evne og interesse i at se andres potentiale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er både slået op militært og civilt.

Militære ansættelsesvilkår:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen, eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt, der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Holmen i København.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder, major Anders Siig Jørgensen på telefon 72 81 91 16.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024. Samtaler afholdes løbende og senest i uge 24. Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent