Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Instruktør til UH-72A Lakota på Fort Novosel, Alabama, USA


Instruktør til UH-72A Lakota på Fort Novosel, Alabama, USA

Selvstændig og operativ erfaren helikopterpilot med stærke pædagogiske og undervisningskompetencer til UH-72A Lakota instruktørstilling på Fort Novosel, USA.
Om os
United States Army Aviation Center of Excellence (USAACE) er placeret på Fort Novosel i Alabama, hvor størstedelen af den amerikanske hærs helikopterpilotuddannelse gennemføres.

Der gennemføres grundlæggende uddannelse på UH-72A Lakota.

Danmark har igennem flere årtier gennemført grundlæggende helikopterpilotuddannelse på Fort Novosel, og Danmark er fast medlem i Euro Nato Helicopter Pilot Training Program (ENHPTP).
Om stillingen
Din primære opgave bliver som instruktør på UH-72A Lakota. Stillingen indeholder instruktion og undervisning på UH-72A Lakota. Efter endt omskoling ultimo 2025, bliver du derudover udpeget som den stedlige SNR, med ansvar for de danske elever ved programmet og har dermed det overordnede ansvar for disse under deres uddannelse på Fort Novosel. I andre forhold hører stillingen under ENJJPT, TX, USA; SNO/SNR for så vidt angår lokale forhold i USA.

Det betyder, også at du skal deltage i mødeaktivitet i ENHPTP regi, hvor du som dansk repræsentant vil skulle svare på spørgsmål fra dansk og amerikansk side. Du repræsenterer ligeledes Danmark overfor USAACE.

Som instruktør indgår du i et multinationalt team bestående af militære, civile, udenlandske og amerikanske instruktører. Du skal gennemføre undervisning i diverse teoretiske fag og instruktion i flyvning, som gennemføres både i simulator og på UH-72A Lakota.

Stillingen kræver en høj grad af erfaring og kompetencer indenfor flyvning og instruktion i forhold til funktionen som instruktør, samt en høj grad af selvstændighed og generelle officerskompetencer.

Du er omstillingsparat, og har et godt overblik. Du besidder en god situationsfornemmelse, forstår at kunne begå dig, ligesom tålmodighed og tolerance er nødvendige egenskaber for at kunne virke i et internationalt stabsmiljø.
Om dig
Du har baggrund, som officer i Forsvaret og er uddannet helikopterpilot. Du er nuværende eller tidligere fartøjschef med erfaring som instruktør.

Vi ser gerne at du har været udsendt i internationale operationer som helikopterpilot. Vi forventer, at du har en solid erfaring med administration og ledelse af personel, og at du er god til at motivere. Vi forventer ligeledes at du besidder gode pædagogiske kompetencer og har et bredt kendskab til læring, som du kan bringe i anvendelse både i en teoretisk og praktisk sammenhæng.

Du besidder gode samarbejdsevner, og har let ved at begå dig i et internationalt miljø, hvor du kan skabe socialt og professionelt netværk. Du arbejder gerne selvstændigt og tager initiativ til nye opgaver, forbedringer, opdateringer og vedligeholdelse samt evt. påbegyndelse af nye udviklingsprojekter i dialog med samarbejdspartnerne.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter, med krav om pilotuddannelse.
Hvis du allerede er ansat som tjenestemand i Forsvaret, kan du vælge at bibeholde denne ansættelsesform. Du vil da fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark og Forsvarets Personeltjeneste om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen er en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 ½ år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år efter ansøgning. Indholdet i stillingen kan ændre sig over tid grundet organisationens kontinuerlige tilpasning.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Under udstationeringen tillægges du midlertidig højere grad af major.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du vil blive udstationeret i USA under udetillægsordningens vilkår. Stillingens fysiske placering er i USAACE Headquarters, Bldg 101, 453 Novosel Street, Ford Novosel, AL 36362.
Efter endt udstationering skal du forvente i en periode at skulle forrette tjeneste som instruktørpilot ved Flyveskolen (FLSK) på Flyvestation Karup efter nærmere aftale.

Derudover skal ansøgere kunne bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved forsvarsakademiet.

Kontakt og Ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte FKO-F-PSU104 KN Viggo Lodberg (LOD), tlf.: +45 728 11159 eller mobil telefon +45 41327434.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 3266 5150.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2025.

Vi forventer at holde samtaler den 13. juni 2024.

Forudsætningsskabende uddannelse, akkreditering og overleveringsbesøg vil være inden tiltrædelse.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Send motiveret ansøgning og CV på dansk og engelsk med vellignende foto (pas) bedes medsendt. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent