Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Tjenstegrensafdelingen ved Efterretningsregimentet (Genopslag)


Sagsbehandler til Tjenstegrensafdelingen ved Efterretningsregimentet.

Vil du være med til at drive den taktiske og organisatoriske udvikling af efterretningstjenesten i Hæren?

Søger du en stilling med indflydelse og garanti for personlig udvikling, et stort netværk og en styrkelse af din profil til fremtidige stillinger?

Så er der her en oplagt mulighed, da vi søger en ambitiøs og helhedsorienteret sagsbehandler, der trives med fokus på kontrol, udvikling, og uddannelse indenfor en højaktuel tjenestegren, der er i konstant bevægelse.
Om os
Efterretningsregimentet består af en regimentsstab, en tjenestegrensafdeling, 1. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Bataljon (ISRBTN) og 2. Military Bataljon (MIBTN), idet 1. ISRBTN operativt er underlagt 1. Brigade.

Efterretningsregimentets enheder er garnisoneret på Varde Kaserne med undtagelse af Elektronisk Krigsførelseskompagniet som er garnisoneret på Ryes Kaserne i Fredericia.

Du vil indgå i Tjenestegrensafdelingen (TA) som sagsbehandler og leder af tjenestegrensinspektørelementet (TIELM), der foruden dig består af en sagsbehandler på M321 niveau.

TA består samlet af 26 normer som udover TIELM er fordelt i specialerne Unmanned Ariel System, Electronic Warfare, All Source og Human Interaction.

Efterretningsregimentet, inklusiv 1. ISRBTN, består af ca. 550 faste medarbejdere samt ca. 100 værnepligtige og op til 60 soldater i Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.

Vi er en moderne arbejdsplads som vægter den personlige udvikling og fleksibilitet højt.
Om stillingen
Som leder og sagsbehandler i TIELM vil du få en varieret og alsidig tjeneste med selvstændig sagsbehandling, koordinering og planlægning inden for TA ansvarsområde. Du vil få opbygget en stor kontaktflade til sagsbehandlere og ressourcepersoner i såvel Hæren som ved andre myndigheder.

Du tilrettelægger, gennemfører og deltager i den samlede kontrolvirksomhed indenfor såvel Efterretningsregimentets specialer som efterretningstjenesten generelt i Hæren. Du varetager tillige koordinationen af tjenestegrensinspektørvirksomheden indenfor efterretningstjenesten, i samarbejde med Hærens Taktikinspektør og øvrige tjenestegrensinspektører i Hæren.

Du foretager koordinerende sagsbehandling i relation til den taktiske udvikling indenfor efterretningstjenesten. Dette sker blandt andet gennem systematisk erfaringsindhentning fra såvel styrkeproduktionen som indsættelsen af enheder.

Bidrag til den taktiske organisations– og materieludvikling er ligeledes en del af din samlede opgaveprotefølje.

Du er koordinerende sagsbehandler indenfor udvikling af uddannelsen af efterretningsspecialet i samarbejde med regimentets S7 og underlagte bataljoner. Dette omfatter også udviklingen af regimentets kursusportefølje, således at kurserne altid fremstår aktuelle og relevanter.

Endelig må du forudse at blive designeret til Multinational Division North, hvilket inkluderer deltagelse i øvelses- og træningsaktiviteter efter nærmere aftale.

Stillingen byder på gode muligheder for personlig kompetenceudvikling.

Om dig
Du er klar til at gøre stabstjeneste, som et led i din fortsatte karriere, og har lyst til at sætte dit præg på udviklingen af efterretningstjenesten, ved såvel Efterretningsregimentet som i Hæren.

Du er en operativ, tillidsskabende og helhedsorienteret officer, der har gennemført Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende og meget gerne Operations- og Føringsuddannelsen (OFU). Er du kaptajn og i gang med, eller optaget på MMS, skal du i givet fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har erfaring med efterretningstjeneste, sagsbehandling og stabsprocesser ved højere stabe. Du har erfaring fra international tjeneste og gerne fra stillinger med efterretningsmæssig indhold.

Din evne til at analysere og nedbryde opgaver, herunder identificere afhængigheder og enkeltopgaver er veludviklet. Du har en væsentlig produktionskapacitet, der blandt andet kommer til udtryk i rettighed i forhold til udviklingsarbejdet og terminer.

Du betegner dig selv som faglig stærk med evnen til at skabe overblik og tage styring.

Du tager naturligt initiativ og arbejder systematisk samt løsningsorienteret med opgaverne. Du besidder gode samarbejdsevner og har en struktureret tilgang til opgaveløsningen ligesom du er en stærk formidler i såvel skrift som i tale.

Du har en solid gelederfaring som officer og har forrettet tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Dennis Weidemann Hejlesen på telefon +45 728 29071 eller på FIIN: EFR-TA-CH.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024. Stillingen ønskes besat snarest herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.
Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v. Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.flyttilvarde.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail nste@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

13.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent