Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionsfører i CIS ved Jægerkorpset (genopslag)


Sektionsfører i CIS ved Jægerkorpset (genopslag)

Jægerkorpset søger en motiveret sektionsfører til vores kommunikation og information sektion (CIS). Har du mod og evner til at bringe dig selv i spil til denne meget spændene og yderst profilerede stillingen i Jægerkorpset, så læs gerne videre.
Om os
Jægerkorpset er den ene af Danmarks to specialoperationsstyrkeenheder, der begge indgår som selvstændige myndigheder i Forsvarets Specialoperationskommando.

Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat, i både ind- og udland, bl.a. i samarbejde med danske konventionelle styrker og andre internationale specialoperationsstyrker.

Jægerkorpsets personel er særligt udvalgt, uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af geografiske og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens varme.

Jægerkorpset har base på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau med alt fra spændende alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i nogle af verdens brændpunkter.

Jægerkorpset er en specialenhed, som er kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk.

Combat support (CSSQN).
CSSQN leverer støtte under såvel uddannelse og øvelsesaktiviteter som kampstøtte til Jægerkorpsets operative opgaveløsninger. Dette sker med en bred vifte af forskellige specialeområder, herunder den militær taktiske kommunikation i sit fulde spektrum. CIS er organisatorisk underlagt CSSQN, og levere denne taktiske kapacitet, både som det støttende og udførende led.

Da der stilles høje krav til dig som person og dit virke, tilbyder vi dig en alsidig og selvstændig arbejdsdag med frihed under ansvar. Vi i CSSQN prioriterer og sætter medarbejdernes trivels og arbejdsglæde højt. Vi ønsker at skabe den operative effekt med gode og sunde relationer til resten af organisationen samt målrettet og velstruktureret træning og uddannelse.
Om stillingen
Vi søger en inspirerende og visionær sektionsfører til at stå i spidsen for vores CIS sektion med fokus på Jægerkorpset taktiske kommunikation, teamets udvikling og trivsel, samt budget- og økonomistyring. Vi søger en kandidat med et holistisk syn og en positiv og proaktiv tilgang til ledelse og teamarbejde.

Som sektionsfører vil du være ansvarlig for at skabe en inkluderende og støttende arbejdskultur i CIS, hvor medarbejdernes trivsel og udvikling er i fokus. Du vil motivere og inspirere sektionsmedlemmerne til at opnå deres fulde potentiale gennem ledelse ved eksempel, feedback og støtte. Din evne til at lytte, kommunikere og skabe tillidsfulde relationer vil være afgørende for sektionens fremadrettede succes.

Vi lægger vægt på personlige egenskaber som empati, integritet, mod, og beslutsomhed i dit ledervirke. Evnen til at tænke holistisk, se sammenhænge og skabe helhedsorienterede løsninger er en vigtig del af denne stilling. Vi søger en sektionsfører, der kan forene teamet omkring fælles mål og skabe et positivt og inspirerende arbejdsmiljø.

Dine primære ansvarsområder vil omfatte ledelse og motivation af sektionsmedlemmer, træning og udvikling af egne samt sektionens faglige kompetencer, ydermere etablering af en stærk arbejdskultur præget af autonomi og ansvar, samt overvågning og planlægning af sektionens budgetter og personel ressourcer.

Vi tilbyder en unik mulighed for at være en del af en eliteenhed inden for specialoperationsområdet og bidrage til Danmarks sikkerhed og forsvar. Hos Jægerkorpset og ved CIS vil du blive en del af et dedikeret og professionelt team, hvor udfordringer og muligheder for personlig og faglig udvikling er konstant til stede.

Vi ser frem til at modtage ansøgninger fra erfarne og inspirerende mellemledere, der kan se sig selv i den beskrevet stilling.
Jægeruddannelse er ikke et krav, men det vil være en fordel.
Om dig
Du er seniorsergent eller en meget erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau. Stillingen er karakteriseret ved en stor grad af selvstændighed, hvorfor det er vigtigt, at du er struktureret og forstår at sætte dig igennem i samarbejdet med CIS-sektionen. Da vores systemer konstant udvikles er det vigtigt, at du er nytænkende og ikke er bange for at tage initiativ og udforske nye muligheder.

Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring med JGK kommunikationsmateriel og meget gerne fra en stilling som operativ jæger i en af JGK patruljer, men dette er ikke et ubetinget krav.

Du skal fungere som rådgiver og specialist på området og det er vigtigt, at du kan kommunikere fagområdet på en let og forståelig måde, særligt i forbindelse med uddannelsesaktiviteter og i planlægningsøjemed i forbindelse med JGK operative virksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CSG Henrik Hviid på telefon 72839010, der vil kunne sætte dig i forbindelse ansættelses ansvarlig for CSSQN.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM Jægerkorpset
Jægerkorpset er Danmarks landmilitære specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.
Jægerkorpset løser krævende militære opgaver for den danske stat i både ind- og udland - i samarbejde med bl.a. andre specialoperationsstyrker fra NATO, FN eller anden sammensat koalition.
Jægerkorpsets personel er særligt uddannet og udrustet til at kunne indsættes til lands, til vands og fra luften i en bred vifte af terræn og klimatiske forhold - lige fra arktisk kulde til ørkenens gloende hede. Opgaveløsningerne er karakteriseret af uventede og innovative metodevalg, tætte partnerskaber og overraskende styrkeanvendelse.
Jægerkorpset har hjemsted på Flyvestation Aalborg, hvor hverdagen er kendetegnet ved et meget højt aktivitetsniveau - spændende fra alsidige uddannelses- og øvelsesaktiviteter i ind- og udland til operative deployeringer og indsættelser i verdens brændpunkter.
Jægerkorpset er som specialenhed kendt for at levere en stor effekt med et lille fodaftryk - derfor mottoet: Plus Esse Quam Simultator - 'Mere at være end at synes'.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent