Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kaptajnløjtnant til Søværnskommandoens nyoprettede stilling i Planlægning Current Operations


Kaptajnløjtnant til Søværnskommandoens nyoprettede stilling i Planlægning Current Operations

Højt tempo, mange opgaver og stor indflydelse. Lyder det som et match med dine evner og ønsker så har du nu mulighed for at blive en del at planlægningssektionen ved Søværnskommandoen.
Om os
Vi er overordnet ansvarlig for udarbejdelsen af det operative planlægningsgrundlag for Søværnets styrkeproduktion relateret til internationale indsættelser, beredskaber, deployeringer, herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv. Dette gør vi i tæt samarbejde med Operationssektionen samt SVK øvrige sektioner og myndigheder. Ligeledes er vi Søværnets kompetencecenter for maritimt sikkerhedssamarbejde og maritime stabiliseringsindsat-ser/maritim kapacitetsopbygning.
Strategisk øvelseskoordinering ligger også i sektionen sammen med en række specialister.

Vi er en sektion med fingeren på pulsen, indflydelse på beslutningerne og ofte med direkte adgang til topledelsen. Dette giver en stor indsigt, et højt informationsniveau og stiller selvsagt krav om kvalitet og ansvarlighed. Vi løser dagligt mange opgaver relateret til områder både internt og eksternt i Søværnet.

Vores kultur er åben og ligefrem og vi vægter godt og inkluderende samarbejde højt. Det er vigtigt for os, at vi alle tager ansvar for egen opgaveløsning, men at meninger og synspunkter drøftes bredt i sektionen, så vi sikrer, at vi altid leverer oplæg af høj kvalitet til beslutningstagerne.

Arbejdsmæssigt hører vi hjemme i Karup, men personligt er vi fra Sjælland, Nord- og Midtjylland samt Lolland/Falster – så dage på kontoret og hjemmekontoret aftales efter behov. Den hybride arbejdsplads er et arbejdsredskab vi anvender. Fast tjenestested er i udgangspunktet Karup, men kan evt. forhandles.
Om stillingen
Planlægningselementet består for nuværende af en chef, næstkommanderende og 12 stabsofficerer. Sektionen vækster fortsat

Planlægningssektionen i Søværnskommandoen sagsbehandler en del kendte/rutine opgaver. Den seneste tid er antallet af opgaver med kort tid til sagsbehandling og planlægning øget ganske markant, hvorfor vi nu søger en til at varetage disse.

Der er i SVK nuværende struktur ikke en sektion, der varetager denne short term planning. På baggrund heraf har vi oprettet Planlægning Current Operations, som skal varetage planlægningen af de mere kortsigtede operationer.

Dine opgaver vil blandt andet være:
• Sagsbehandling, håndtering og planlægning af opgaver med tidshorisont under 72 timer.
• Når tiden er til det også deltagelse i planlægning af de mere langsigtede og tunge opgaver.
• Støtte til sektionens øvrige opgaver, hvilket blandt andet omfatter strategisk koordinering af øvelser, freds- og stabiliseringsindsatser samt grundlaget for underlagte myndigheders handlingsprogram.


I udgangspunktet kan mange af vores opgaver- og ansvarsområder ikke løses alene, hvorfor vi kontinuerligt er i dialog og udbygger netværk. Vi deltager i mange mødefora og tjenesterejser skal forventes.

Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant med bredt kendskab til Søværnets virke – gerne inden for planlægning af operationer, dog ikke et krav. Du skal kunne arbejde i en hastig organisation, hvor de pludseligt opståede opgaver får vores fokus og vi arbejder for at få tingene ekspederet. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant med ambitioner om at udvikle dig inden for stabsarbejdet og de kompetencer, som stabsarbejdet bibringer. I så fald vil du efter en individuel vurdering samt godkendt uddannelsesaftale kunne tiltræde stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH PS, Clemens Vest Hansen, FKO-SV-CHPS, 4130 9822 eller kaptajnløjtnant Tinna Bisgaard, FIIN: FKO-SV-LE201 på tlf.: 71 8119 83

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1. august 2024.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

"SØVÆRNSKOMMANDOEN - Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning."
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent