Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende til 2. Lette Infanterikompagni ved XIII Lette Infanteribataljon


Næstkommanderende til 2. Lette Infanterikompagni ved XIII Lette Infanteribataljon

Kan du holde styr på uddannelsesplanlægningen og logistikken ved en underafdeling og samtidig udføre en effektiv kontrol?

Er du i god fysisk form og har lyst til at komme helt ind under huden på infanterihåndværket inden du evt. sætter dig i stolen som den næste kompagnichef?

Så skal du søge jobbet som Næstkommanderende ved 2. Lette Infanterikompagni!
Om os
XIII Lette Infanteribataljon (XIII) og Slesvigske Fodregiment blev oprettet 1. januar 2019 på Haderslev Kaserne. Bataljonen er en professionel kampbataljon, der er underlagt 2. Brigade, men som i det daglige indgår i Slesvigske Fodregiment.

XIII er let bevæbnet og udrustet, hvilket samlet set gør XIII velegnet til opretholdelse af et højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften. XIII er blevet opbygget gradvist gennem hele den nuværende forligsperiode og består nu af en stab, et stabskompagni, to lette infanterikompagnier og et uddannelseskompagni.

2. Lette Infanterikompagni blev åbnet 1. januar 2020 og har siden løst et utal af opgaver i ind- og udland. Gennem en HBU og HRU har kompagniet fået tilført soldater, som bl.a. har løst VIDAR-beredskabet og indsættelse i f. m. COVID-19 pandemien samt været udsendt som den danske underafdeling ved NATO Mission in Iraq på hold 5.

Kompagniet består af et professionelt og dedikeret befalingsmandskorps der har været med fra starten og kender kompagniet ud og ind. Det menige personel består af lige dele ældre konstabler med et par år på bagen som lette infanterister, samt lige dele nyuddannede infanterister, der nu er i gang med at opbygge erfaring i deres udpegede funktioner. Kompagniet har leveret en håndfuld dygtige soldater til SOKOM (JGK og FKP) og ligeledes været repræsenteret hvert år på Enkeltkæmperkurset ved 2. Brigade (III/GHR).

Fokus for kompagniet er lige nu at genopbygge kampkraften og være klar til indsættelse igen fra 1. januar 2025.
Om stillingen
Den primære opgave for NKKMP er at være stedfortræder for Kompagnichefen. Herefter at kunne støtte og vejlede chefen indenfor uddannelse, materielstatus og indsættelse af soldater og enheder på øvelse, kurser såvel som i INTOPS/NATOPS.
Når hele bataljonen er indsat vil NKKMP have ansvaret for planlægningen af kompagniets logistiske tjeneste, samt planlægge og føre kompagniet under forudsætningsskabende taktiske aktiviteter som BSO og march. Kompagnichefen anvender NKKMP til at lægge tyngde de steder i manøvren, hvor der er brug for særlig opmærksomhed, og hvor chefen ikke selv kan være til stede.

Der lægges stor vægt på NKKMP evner til at være forudseende i sin analyse og understøtte bataljonens og kompagniets opgaveløsning med rettidig omhu.
I det daglige vil NKKMP få ansvaret for den daglige administration, uddannelsesplanlægning og vedligeholdelse af kompagniets våben, køretøjer, materiel og forsyninger i tæt samarbejde med KC, KMPBM, SF/VEDLSEK og SF/FSSEK.

Sidst – men ikke mindst – vil NKKMP indgå på øvelser og skydeperioder som planlægger, uddanner og kontrollant for kompagniets delinger, hvorfor det forventes at NKKMP har et bredt kendskab til føringsvirksomhed ved kamptropperne.
Om dig
Du er en erfaren PL der har overstået din delingsførerperiode, og som nu er klar til at uddanne dig som NKKMP inden du skal videre på føringskursus.

Du har gerne erfaring fra kamptropperne, men vigtigst af alt er at du kan sætte dig ind i de vilkår som soldaterne ved det lette infanteri arbejder under. I forlængelse af det skal du selv være klar til uddanne dig som let infanterist.
Du skal være god til at balancere i de modsatrettede udfaldsrum ”stabilitet” og ”fornyelse”, hvor der i starten vil være fokus på at skabe rammerne for kompagniet i en genopbygningsfase og således give kompagniets førere de bedste betingelser for at uddanne og indsætte soldaterne.

Derudover har du en professionel indstilling, er i god fysisk form, har gode militære færdigheder, og så er du en god sparringspartner for både KC, DF, SF, såvel som også de yngre BM i kompagniet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon +45 4138 5140 eller på mail SLFR-13-200A@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 09-06-2024, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse senest 01-08-2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en
opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.

I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.

Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.

Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent