Fortsæt til indhold
Job i Hæren

EW-analytiker ved Electronic Warfare Kompagniet, Efterretningsregimentet


EW-analytiker ved Electronic Warfare Kompagniet, Efterretningsregimentet

Er du nysgerrigt anlagt og har du interesse for efterretningsanalyse?

Så er stillingen som EW-analytiker ved EWKMP - Analyse deling - lige noget for dig!
Om os
Electronic Warfare Kompagniets (EW) opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring. Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia, men hører under Efterretningsregimentet i Varde.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elementer. Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Som konstabel i EW vil du i dit opstartsforløb deltage i EW-basis uddannelsen, som først og fremmest uddanner dig til EW-operatør.

Dette skal give dig den viden samt de forudsætninger, som er nødvendige for at kunne indgå i delingerne og kompagniet. Uddannelsen foregår internt i kompagniet og varer ca. 3 mdr.

Din primære opgave som EW-analytiker ved EWKMP er at gennemføre analyser på indhentet data, der besvarer efterretningsbehov fra foresatte. Du bidrager ligeledes med kontinuerlige analyser om modstanderen og terrænet, der forbereder og understøtter indsættelsen af alle KMP indhentningsmidler.

I løbet af et uddannelsesår kommer du igennem yderligere uddannelse om relevante analytiske metoder og teknikker som skal være med til at styrke dine kompetencer og som sætter dig i stand til at blive indsat taktisk med henblik på at bearbejde efterretninger ud fra en stillet opgave.

Du vil som EW-analytiker være en del af en enhed der er unik i Danmark, og som til hverdag bruger meget tid på at dygtiggøre sig inden for specialet.

I tilknytning til ovenstående bruger vi også tid på at vedligeholde vores grundlæggende soldaterfærdigheder med feltdage, øvelser og skydeperioder
Om dig
Du er en analytisk stærk konstabel, overkonstabel eller overkonstabel af første grad, som har mod på at tilegne dig viden og færdigheder, så du med tiden bliver specialiseret inden for efterretningsbearbejdning.

Det er vigtigt, at du har gode skriftlige og mundtlige kundskaber i dansk og engelsk, da en del af arbejdet består i at formidle viden, blandt andet til udenlandske samarbejdspartnere.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har flair inden for IT, da vi arbejder med forskellige typer software.

Vi har en omskiftelig hverdag og vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen samt udviser parathed til at gøre tingene på nye måder.

Derudover er du selvstændig og kan aktivt tage del i din personlige og faglige udvikling. Vi forventer tillige, at du opsøger nyeste viden og dygtiggør dig inden for dit speciale samt, at du uopfordret kan igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan kompagnibefalingsmand kontaktes på tlf:
40 49 47 75 mail: EFR-1B-201A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2024 og samtaler forventes gennemført løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

23.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent