Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Efterretningsspecialist ved Air Control Wing i Karup


Efterretningsspecialist ved Air Control Wing i Karup

Er du en udpræget teamplayer med evnen til at tænke selvstændigt og bevare roen i selv de mest pressede situationer? Ønsker du en afvekslende hverdag, hvor du dagligt skal sætte dig selv og din faglighed i spil? Så er du måske vores kommende kollega i efterretningssektionen ved Air Control Wing.
Om os
Du bliver en del af en mangfoldig familie bestående af
passionerede kollegaer, der hver dag bidrager med engagement og et højt fagligt niveau. Vi har et stærkt kollegafællesskab, og vi tror på, at den enkelte kan gøre en stor forskel, men at vi ved fælles styrke kan nå endnu mere.

Vores efterretningssektionen bidrager med viden inden for modstanderens fly og deres adfærd.
Arbejdet i sektionen kvalificerer operative beslutninger og skaber forståelse, indsigt samt baggrundsviden i det daglige arbejde i operationsrummet. Vi vægter frihed og medbestemmelse og stræber efter en hverdag med fokus på work-life-balance.

Da efterretningsvirket er en af grundsten i at sikre det danske luftrum, er værdier som professionalisme, proaktivitet, effektskabende handling og troværdighed afgørende.
Om stillingen
Som efterretningsspecialist får du stor indflydelse på din arbejdsdag. Du deltager aktivt i løsningen af komplekse opgaver relateret til militære operationer i vores operationsrum, underviser kollegaer inden for dit arbejdsområde og bidrage med afgørende analyser til gavn for sektionen og resten af Forsvaret.
Stillingen kræver stor indsigt i flymilitære operationer. Hvis du ikke har denne baggrund, vil du blive uddannet på området, og uanset din baggrund vil du gennemgå et specialiseret uddannelsesforløb.

Du vil dagligt blive udfordret på viden og færdigheder, og det er derfor en fordel at kunne håndtere mange opgaver samtidigt og være omstillingsparat. Du har helhedsforståelse, solide analytiske evner og er god til at finde løsninger i en omskiftelig hverdag, hvor ikke to dage er ens.

Som efterretningsspecialist forventes det, at du aktivt deltager i planlægningen af sektionens opgaver samt inspirerer kollegaer i forbindelse med både store og mindre projekter. Du vil få en alsidig og afvekslende hverdag, med en stor grad af ansvar og selvstændighed. Du kommer til at arbejde i et spændene og dynamisk miljø sammen med dygtige og engagerede kollegaer. Jobbet har desuden stort potentiale for personlig
og karrieremæssig udvikling.

Arbejdet indebærer periodisk rejseaktivitet og arbejde på forskudte tidspunkter.

Vi anbefaler kollegaer fra alle tre værn om at søge denne spændende stilling.
Om dig
Du skal selvfølgelig have gode faglige kompetencer, men lige så vigtigt er det, at du har let til smil, vægter samarbejde højt samt møder på arbejde med højt humør og et ønske om at gøre en forskel - i arbejdet og for dine kollegaer.

Vi forventer desuden, at du:
• Har gode analytiske evner og er eminent til at finde løsninger
• Kan arbejde selvstændigt og i teams, og motivere og lede medarbejdere i en travl hverdag
• Er fremragende til at kombinere og trække relevante nøgleoplysninger ud af data
• Er drevet af nysgerrighed, er loyal og pålidelig og kan fungere i et kommandosystem
• Har erfaring inden for efterretningsarbejde eller kendskab til feltet. Det er dog ikke påkrævet
• Har erfaring fra internationale operationer, men ikke påkrævet
• Besidder gode dansk og engelsk kundskaber i både skrift og tale. Engelskkompetencer skal
være på niveau 3-3-3-3

• Er sergent eller som minimum har aftjent værnepligt/værneret og kan ansættes på en
uddannelsesaftale med henblik på at gennemføre Flyvevåbenets Sergentuddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en kandidat fra konstabelgruppen som har et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jacob Bjerregaard ACW-OI-001@MIL.DK, eller på telefon 72 84 52 31 eller mobil 28 72 06 83.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-RJL@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 23. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. september 2024 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing (ACW) er en geografisk spredt operativ myndighed i Flyvevåbnet med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde på Flyvestation Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi.

ACW har brug for glade medarbejdere og her vil du vil få en vigtig og særlig rolle til at gøre en forskel. Du skal, sammen med vores arbejdsmiljøkoordinator være en af ACW drivkræfter og talerør til at skabe et godt og endnu bedre arbejdsklima i ACW.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent