Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Næstkommanderende på Søværnets Center for Våben (VBC) (genopslag)


Kan du være Næstkommanderende på Søværnets Center for Våben (VBC)? Så læs videre og søg.

Er du en alsidig leder, der forstår feltet mellem empati, diplomati og føring? Er du god til at motivere både yngre og ældre, og kan du holde mange bolde i luften?
Søværnets Center for Våben (VBC) søger en orlogskaptajn med stærke ledelsesmæssige kompetencer, der har mod på at være en del af træning og uddannelse af Søværnets/Forsvaret personel og enheder.
Om os
VBC er et af Søværnets kompetencecentre, og vores hovedfokus er træning og uddannelse inden for våbenanvendelse. I Søværnets operative træningsregime, er Søværnets Centre blevet forudsætningsskabende for såvel uddannelse som operativ træning af Søværnets sejlende enheder. Det fordrer erfarent personel med de rigtige kvalifikationer, de rigtige (anerkendte) tjenesteforløb og ikke mindst en fleksibel og service-minded tilgang, så uddannelse og træning kan gennemføres på kundernes (skibenes) præmisser. Søværnets (og Forsvarets) behov for støtte fra VBC har de seneste år været kraftig stigende. Disse opgaver stiller store krav til vores besætning; forhold de har sat en stor ære i at løse.
VBC organisatorisk forankret direkte under Søværnskommandoen, og beliggende i de mest naturskønne omgivelser på Sjællands Odde. Vi er en velfungerende arbejdsplads med glade, selvstændige og dygtige medarbejdere. Vi gennemfører uddannelse inden for artilleri- og missilsystemer og støtter desuden Søværnets skibe med tekniske Sea Riders i forbindelse med den operative opkøring. Vi opererer luftmålsdroner, styrer overfladedroner, kontrollerer undervandsdroner og udlægger/slæber skivemateriel med henblik på at lægge pres på enhedernes ”internal og external Battle”.

Kopier dette LINK til din browser og se en video med nogle af vores opgaver: https://m.youtube.com/watch?v=0hriaP2keho&pp=ygURQ2VudGVyIGZvciB2w6ViZW4%3D

Vi tilbyder en spændende hverdag i et dynamisk miljø med frihed under ansvar og stor berøringsflade med andre myndigheder – både nationalt og internationalt.
Om stillingen
Som næstkommanderende er du chefens nærmeste rådgiver. Sammen med chefen sætter du linjen for VBC eksterne og interne profil og aktiviteter. Ledelsesmæssigt er du direkte ansvarlig for administrationen og på sigt et kommende garnisonselement. Du bliver dermed chef for kompetente, fagligt dygtige og selvkørende medarbejdere.

Vi tilbyder dig nogle unikke muligheder i forhold til resten af Søværnet og Forsvaret, hvor du kan gøre din profil skarp og udvikle dig, samtidig med at ”work-life”-balancen er i ligevægt. Dine funktionshvilkår, herunder anvendelse af hjemmearbejdsplads, tilpasses dine behov efter nærmere drøftelse.

Som en del af Søværnskommandoen er vores samlede kerneopgave at yde støtte til styrkeproduktionen i to søjler – den våbentekniske uddannelse samt den operative opkøring af de operative enheder. Vores evne til at yde vores bedste under selv pressede forhold er omdrejningspunktet for næstkommanderendes daglige virke.

Næstkommanderende udfører på chefens vegne
• Overordnet ledelse af VBC sektioner og garnisonsstøtteelementet.
• Fører generaltilsyn med den samlede tværgående opgaveløsning, ressourcestyring og udvikling på VBC og er herunder ansvarlig for den daglige drift af VBC.
• Rådgiver chefen og assisterer i løsning af dennes opgaver.
• Forestår udarbejdelse af de for tjenesten nødvendige tværgående planer og procedurer.
• Ansvarlig for koordination af personeludvikling.
• Varetager medarbejdernes tværgående faglige udvikling i relation til organisationens strategi og behov.
• Skal som personaleansvarlig styrke teamsamarbejde i konkret opgaveløsning
• Samtaleleder for direkte underlagt personel.

Omgangstonen er uformel og opgaveorienteret. Der er fokus på kontinuerlig udvikling af dine faglige kompetencer således, at VBC vedbliver med at være en attraktiv træningspartner for vores nationale og internationale kunder. Vi tolererer ikke krænkende adfærd og forventer, at NK har fokus på det samlede arbejdsmiljø ved VBC.
Om dig
Du evner at balancere de tre grundlæggende discipliner i en militær organisation – føring, lederskab og styring. Du har en tydelig og situationsbestemt ledelsesstil og en evne til at træde i karakter også i de svære situationer. Du er struktureret og koordinerende i din arbejdsmetode og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Som næstkommanderende binder du VBC’s sektioner og elementer sammen. Det kræver et veludviklet helhedssyn, en fleksibel tilgang til din omverden og at du kan skabe stærke relationer på tværs af fagområder og forskellige personligheder. Du skal kunne lede gennem dine sektionschefer, da de er de udførende led i opgaveløsningen. Dette indebærer klar og tydelig kommunikation og en tidlig forventningsafstemning. Du er støttende i din tilgang, også til de øvrige befalingsmænd og sætter altid det gode eksempel med ordentlighed, integritet og fastholdelse af Søværnets værdier og traditioner.

Du behersker at holde mange bolde i luften og gribe dem alle igen sikkert og korrekt. Du sørger for, at VBC leverer korrekt og til tiden. Du er udadvendt, initiativrig, skrivestærk og med gode samarbejdsevner. Du kan begå dig på flere niveauer og fremgår altid som det gode eksempel.

VBC har medarbejdere, der er geografisk adskilte fra Aarhus til Møn, hvilket stiller krav til din synlighed. Du behersker både at have den ledelsesmæssige overhøjde på kontoret, og at være tilstede hvor medarbejderne er.

Du er orlogskaptajn i Søværnet og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse.

Du har eventuelt haft stabstjeneste (M331) ved NIV I eller II myndighed, og gerne erfaring fra deltagelse i internationale operationer, gerne erfaring fra skolestrukturen og i den perfekte verden en pædagogisk efteruddannelse (ikke krav). Er du taktiker eller teknisk spiller ikke den store rolle, idet hovedvægten på stillingen bliver lagt på de ledelsesmæssige kompetencer. Er du ældre KL ved at færdiggøre MMS, kan der indgås en uddannelsesaftale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte CH VBC, KK Jens Kristian Terp Petersen tlf.: +45 7285 5501/4055 9636

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er 26. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Stillingen er en fast stilling med fast tjenestested i Odsherred.

Om Søværnskommandoen
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværnskommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værns faglighed og identitet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Odsherred, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent