Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Søværnskommandoen søger næstkommanderende (M331) til Planlægningssektionen.


Søværnskommandoen søger næstkommanderende (M331) til Planlægningssektionen.

Erfaren orlogskaptajn til sektionen hvor tempoet er højt, opgaverne mange og indflydelsen stor. Lyder det som noget for dig så har du nu muligheden for at blive del af et fantastisk team.
Om os
Vi er overordnet ansvarlig for udarbejdelsen af det operative planlægningsgrundlag for søværnets styrkeproduktion relateret til internationale indsættelser, beredskaber, deployeringer, herunder fastsættelse af krav og prioriteringer ud fra et policymæssigt, styrkeproduktionsmæssigt og udviklingsmæssigt perspektiv. Dette gør vi i tæt samarbejde med Operationssektionen samt SVK øvrige sektioner og myndigheder. Ligeledes er vi Søværnets kompetencecenter for maritimt sikkerhedssamarbejde og maritime stabiliseringsindsatser/maritim kapacitetsopbygning.
Strategisk øvelseskoordinering ligger også i sektionen sammen med en række specialister.

Vi er en sektion med fingeren på pulsen, indflydelse på beslutningerne og ofte med direkte adgang til topledelsen. Dette giver en stor indsigt, et højt informationsniveau og stiller selvsagt krav om kvalitet og ansvarlighed. Vi løser dagligt mange opgaver relateret til områder både internt og eksternt i Søværnet.

Vores kultur er åben og ligefrem og vi vægter godt og inkluderende samarbejde højt. Det er vigtigt for os, at vi alle tager ansvar for egen opgaveløsning, men at meninger og synspunkter drøftes bredt i sektionen, så vi sikrer, at vi altid leverer oplæg af høj kvalitet til beslutningstagerne.

Arbejdsmæssigt hører vi hjemme i Karup, men personligt er vi fra Sjælland, Nord- og Midtjylland samt Lolland/Falster – så dage på kontoret og hjemmekontoret aftales efter behov. Den hybride arbejdsplads er et arbejdsredskab vi anvender. Fast tjenestested er i udgangspunktet Karup, men kan evt. forhandles.
Om stillingen
Planlægningselementet består for nuværende af en chef, næstkommanderende og 12 stabsofficerer. Sektionen vækster fortsat

Du vil indgå i et tæt samarbejde med sektionschefen, derudover skal du samarbejde med sektioner på tværs af Søværnskommandoen og ikke mindst med relevante samarbejdspartnere i andre værns kommandoer, stabe og styrelser. Du vil i det daglige sparre med dine kollegaer i sektionen, men også med Søværnets ledelse, inden for sektionens ressortområde.

Du vil være sektionens administrative samlingspunkt, med støtte fra ressourcepersoner internt i sektionen.

I udgangspunktet kan mange af vores opgaver- og ansvarsområder ikke løses alene, hvorfor vi kontinuerligt er i dialog og udbygger netværk. Vi deltager i mange mødefora og tjenesterejser skal forventes.

Du vil få udleveret FAP og mobiltelefon, hvilket blandt andet giver mulighed for at arbejde fra hjemmet, når tjenesten tillader det.
Om dig
Du er orlogskaptajn med bred erfaring fra Søværnet. Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer og du synes at det er spændende at arbejde med korte deadlines, udvikling og eksterne samarbejdspartnere.

Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.

Det er et krav at du har erfaring fra operativ planlægning og tjeneste som stabsofficer, gerne fra SVK eller anden myndighed på NIV 1 el. 2.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandørkaptajn Clemens Vest Hansen på tlf. 72812063.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Helle Elgaard Peterslund, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 728 19104.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. august 2024. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent