Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Finmekaniker/Våbenmekaniker til Værksted Holstebro ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Finmekaniker/Våbenmekaniker til Værksted Holstebro ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Har du interesse i at arbejde som våbenmekaniker inden for et bredt spektrum af våbenmateriel heriblandt nogle af de helt tunge? Søger du muligheder, personlig og faglig udvikling, og kan du arbejde på et værksted med en omskiftelig hverdag? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af ca. 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet i Holstebro er organiseret under Vedligeholdelsesområde Vest.

Værkstedet er certificeret inden for Kvalitetsledelse (ISO-9001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO-45001). Vibestår af ca. 48 dygtige medarbejdere, hvis primære opgave er at vedligeholde, efterse og reparere Forsvarets specialkøretøjer, herunder kampvogne, pansrede mandskabsvogne, last- og personvogne, samt øvrigt materiel til vores soldater.

Hos os får du fagligt dygtige kollegaer og et solidt fællesskab i en professionel militær enhed.
Om stillingen
Som våbenmekaniker vil du komme til at indgå i et team af uddannede mekanikere, som arbejder med opgaver og retningslinjer, der er givet af den assisterende værkstedsleder.

Dine primære arbejdsopgaver vil være diagnosticering, eftersyn og reparationer af håndvåbenmateriel, våbenplatforme på køretøjer samt sadelmager og intendanturmateriel.

Opgaverne vil være ud fra dine kvalifikationer, hvor du som udgangspunkt vil starte med at arbejde på håndvåben, og efterfølgende videreuddanne dig inden for våbenplatforme på hjul- og bæltekøretøjer.
Om dig
Du har en høj faglighed i din opgaveløsning, og du sætter en ære i at udføre reparationer og eftersyn af høj kvalitet. Som faglig uddannet ved du, at det er vanskeligt at vide – hvad arbejdsugen bringer. Derfor ved du også, at det er et vilkår, at det ofte haster med at få materiellet tilbage til brugeren hurtigst muligt – så en fleksibel tankegang og en service-minded indstilling, er vigtige parametre for at få skabe resultater i jobbet.

Du skal have en uddannelse som finmekaniker eller våbenmekaniker, smedeuddannelsen med et speciale på niveau 4 i kvalifikationsrammen for livslang læring, værktøjsuddannelsen med speciale som værktøjsmager, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen med speciale som landbrugssmed eller industriteknikeruddannelsen.

Det er en forudsætning til stillingen, at du har kørekort til kategori B. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E.

Hvis du, som civil, ønsker en militær karriere, vil det også være muligt. Du vil dog først skulle igennem en afprøvning, der består af en fysisk basistest (løb og øvelser), lægeundersøgelse og psykologsamtale inden tilbud om ansættelse i Forsvaret. Dernæst forpligter du dig til at gennemføre Hærens Basisuddannelse (værnepligt) samt Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Bemærk stillingen er slået op militært og civilt

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker og Tekniker i Staten.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Dit faste tjenestested er Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder, chefsergent Lars Witt på telefon 2964 0611.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

29.05.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent