Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til UASKMP KSN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til UASKMP KSN ved Efterretningsregimentet i Varde (genopslag)

Vil du sidde med fingeren på pulsen hos en af de mest efterspurgte indhentningskapaciteter på den moderne kampplads?

Vi søger EBM til UASKMP KSN.
Om os
UASKMP gennemfører opklaring og overvågning fra luften. Vi er en populær kapacitet, som kun blevet mere efterspurgt de seneste år. UASKMP indhenter og analyserer informationer og efterretninger som formidles til chefen, til støtte for hans beslutninger på kamppladsen. UAS er en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Reconnaissance Bataljonen, der er en operativ enhed under 1. Brigade.

I UASKMP er vi stolte af vores høje faglighed, der bl.a. stammer fra beredskabet og bidrag til flere internationale missioner. Vores effekt er efterspurgt på den moderne kampplads, hvor vi bliver ved med at levere troværdige efterretninger af høj kvalitet. Efterretningerne giver os et forspring i manøvren og bidrager til bekæmpelse af mål i dybden af fjendens opstilling. Behandlingen af informationer og efterretninger hos kommandostationen (KSN) i UASKMP er forudsætningen for kompagniets effekt.

Du vil blive en del af en enhed, der arbejder med et unikt speciale, og hvor der er gode kolleger og et godt sammenhold.
Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand har du fingere på pulsen og sidder med meldingerne fra alle UASKMP UAS. Du sidder på kommandostationen, og bidrager til justering af UAS enhedernes opgaver i samarbejde med en battle captain.

Du er i direkte kommunikation med foresatte og sikrer at informationer og efterretninger når ud til relevante brugere i rette tid.
På garnisonen støtter du uddannelse af delingerne, hvor din medbragte faglighed bringes i spil. Du skal forvente at blive faglærer i en af de grundlæggende militære fagligheder, hvor der ligeledes er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Stillingen er egnet til at læse MAU i, hvor der kan tilbydes gode studievilkår.

Om dig
Du er oversergent eller erfaren sergent med min 3 til 4 års tjeneste, og er bedømt egnet til forfremmelse et niveau frem efter OSU. Du er analytisk stærk og har lyst til at fordybe dig i efterretningstjenesten og UAS fagligheden.

Din baggrund er ikke så væsentlig, så længe du kommer med en solid faglighed og er sulten efter at bringe den i spil.

Det er et krav at du:
• har B kørekort
• kan godkendes til HEMMELIG
• erfaring fra stående reaktionsstyrke

Hvis du har følgende er det en fordel, men ikke et krav:
• C og CE kørekort
• Efterretningsuddannelse
• Faglærerkurser
• Erfaring fra INTOPS
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen
på tlf. 72 82 93 71 / 41 38 50 97 eller mail EFR-1B-300A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 25. maj 2024 og samtaler gennemføres løbende.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og
www.flyttilvarde.dk

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Nadia Steinicke, Tlf. 7994 6505 Mobil. 3034 4625, Mail. nste@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

25.05.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent