Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Uddannelsesleder til Beredskabsstyrelsen Bornholm


Uddannelsesleder til Beredskabsstyrelsen Bornholm

En stilling som uddannelsesleder er ledig til besættelse d. 1. august 2024, eller efter nærmere aftale.
Du skal trives med at stå i midten af maskinrummet, hvor vores krævende uddannelse af værnepligtige redningsspecialister bliver planlagt. Netop fra dette skrivebord bliver der hver dag planlagt, samarbejdet og justeret for at balancere med mennesker, uddannelse og beredskab.
Vi leder efter en erfaren beredskabsofficer med relevant beredskabsfaglig baggrund og indgående kendskab til redningsspecialistuddannelsen.
Hvis du har lyst til at arbejde med værnepligtige og frivillige, og udvikling af vores dygtige instruktører og delingsførere, så er det dig vi leder efter.
Om os
Beredskabsstyrelsen Bornholm opretholder to udrykningsberedskaber på Bornholm og uddanner ca. 100 værnepligtige om året til redningsspecialister. Afdelingen varetager operative opgaver inden for brand, redning og miljø som støtte til offentlige myndigheder, virksomheder og andre, der har ansvar for beredskab. Endeligt kan afdelingens personel indgå i Beredskabsstyrelsens internationale opgaver.

Uddannelsesafdelingen består af et engageret team. Medarbejderne er kompetente og lægger stor vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Uddannelsesafdelingen leverer råvaren til et stærkt og robust beredskab. Her er højt til loftet og hele Bornholm er vores øvelsesplads. Ud over uddannelsen af værnepligtige gennemfører vi en række andre aktiviteter inden for det nationale- og internationale beredskab.

Uddannelsesafdelingen er en af tre underafdelinger, der sammen skaber rammerne om det operative beredskab. Vi løser mange forskelligartede opgaver, der alle tjener det formål at kunne opretholde vores beredskabsevne. Vores planlagte arbejdsdage er således altid med forbehold, da det operative beredskab kommer i første række.
Om stillingen
Som uddannelsesleder har du det praktiske ansvar for planlægningen af redningsspecialistuddannelsen men også andre uddannelsesaktiviteter ved Beredskabsstyrelsen Bornholm, fx øvelsesplanlægning og træning af frivillige og vagthavende. Du får medansvar for udviklingen af uddannelsesafdelingens ledere, hvor du skal vejlede og inspirere officerer og befalingsmænd i deres ledelse og føring, samt sikre faglig og pædagogisk udvikling med henblik på den mest effektive uddannelse af redningsspecialisterne.

Du indgår i beredskabscenterets team af afdelingsledere og kommer i berøring med tværfaglige ansvarsområder og opgaver såvel internt i Beredskabsstyrelsen, som i forhold til samarbejdet med andre myndigheder.
Den normale tjenestetid er i dagtimerne, men både uddannelsen og i særdeleshed det operative beredskab kan medføre lange dage og tjeneste på andre tider af døgnet. Du vil ud over almindelig tjeneste også indgå i dækningen af beredskabscenterets udrykningsvagt som 1. vagthavende.
Om dig
Du er, eller har for nyligt været tjenestegørende officer i Beredskabsstyrelsen og har erfaring som leder, gerne i en uddannelsesafdeling, og en baggrund som vagthavende i det operative beredskab. Du har løbende vedligeholdt og udviklet dine ledelses- og beredskabsfaglige kompetencer. Du har endvidere et indgående og velfunderet kendskab til redningsberedskabets organisering, forvaltning og virke, samt et godt kendskab til øvrige relevante myndigheder. Endeligt er det væsentligt, at du har indsigt i redningsspecialistuddannelsen og frivilligområdet.

Det er en fordel, at du har gennemført, påbegyndt, eller på vej til at påbegynde Beredskabsstyrelsens Sektionslederuddannelse. Du er en stærk formidler både mundtligt og skriftligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt, analytisk og resultatorienteret.
Vi lægger desuden vægt på, at du i din fremtræden og dit virke repræsenterer og formidler Beredskabsstyrelsens kerneværdier. Du trives med at være rollemodel. Du kan motivere, vejlede og inspirere, og du kan støtte dine ledere i løsningen af uddannelsesafdelingens opgaver. Gode samarbejdsevner og et øje for at skabe trivsel på arbejdspladsen er en naturlig del af dine kompetencer.
Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter sektionsledere. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i forsvaret. Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse, samt at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Fast tjensetested i Allinge

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte uddannelseschef Robert Dam på telefon 30 94 22 52, eller stabschef Allan Stenbye på telefon 30 94 22 41.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Ansøgningsfristen er 30. maj 2024, og der afholdes samtaler i uge 23.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U300 Ledere BRS

Ansøgningsfrist

30.05.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent