Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Tekniker med el-teknisk uddannelse til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)


Tekniker med el-teknisk uddannelse til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)

Kunne du tænke dig en spændende og omskiftelig hverdag, hvor din berøringsflade rummer alt fra el-produktion til køleanlæg til dieselmotorer? Fregatten ESBERN SNARE søger en tekniker, der kan medvirke til at vedligeholde og betjene skibets tekniske systemer under sejlads og ophold i basehavn.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i Søværnets flåde blandt en af de fem største enheder. Skibet har et stort vogndæk indvendigt, hvor vi har plads til at have en militær stab, hærens køretøjer eller et felthospital ombord. Skibet har base i Frederikshavn og herfra udgår sejladserne, som varierer i længde fra få dage til uger eller måneder ad gangen.

Skibets overordnede opgaver går lige fra humanitær bistand til egentlige kampopgaver. Det sker ofte i et internationalt samarbejde, hvor skibet tilknyttes en flådestyrke med skibe fra andre lande og som kan være i regi af NATO eller FN.

Fregatten ESBERN SNARE deltager årligt i flere nationale og internationale øvelser i danske eller udenlandske farvande. Det kan være Joint Warrior i England, live missil affyringer i det nordlige Norge eller antiubådsøvelser ved Island.

Den tekniske division du vil indgå i, består af 22 personer med forskellige kompetencer og kvalifikationer, som har ansvaret for skibets fremdrivning, el-produktion, ventilation og køling.

Du kan læse mere om skibet og hverdagen ombord på vores Facebook side: www.facebook.com/hdmsesbernsnare
Om stillingen
Opgaverne du skal løse vil primært være inden for drift, rutinemæssigt vedligehold og fejlfinding på tekniske systemer som kan ligge inden for dit fagområde, men de spænder også over systemer, hvortil du først skal oplæres. Ved tiltrædelse gennemgår du et forløb, hvor du sættes ind i, hvordan alle skibets tekniske systemer inden for Teknisk Divisions ansvarsområde er bygget op. Dette gør, at du selvstændigt kan indgå i vagten i kontrolrummet, hvor en af opgaverne er at overvåge og betjene skibets systemer. Du vil yderligere få et selvstændigt ansvar for et udpeget område, der passer til din uddannelse og dit træningsniveau. Stillingen vil blive tilpasset til din uddannelsesbaggrund og løbende interne træning.

Dine opgaver kan være omkring drift og vedligehold af:
Dieselgeneratorer
Hoved- og undertavler
Belysning
Styringer og reguleringer
Kraner
Ventilation og køling
Maskinovervågning IPMS
Dieselmotor til fremdrivning
Ferskvandsproduktion
Toiletanlæg
Hydraulik

Når skibet er på post for kamp, vil du blive en del af en patrulje, der har til opgave at finde og udbedre fejl på systemer, stoppe indtrængende vand eller slukke brande i tilfælde af, at skibet bliver ramt.

Ud over ovenstående opgaver inden for dit fag, vil der også være andre opgaver du skal løse.
Det kan være:
- Røgdykker
- Motormand i vores små både
- Helikoptertanker
- Tungt maskingevær/let maskingevær skytte

I havn er der ligeledes selvstændige vedligeholdelsesopgaver, men en opgave kan også være at vise eksterne håndværkere til rette med de opgaver skibet har bedt om assistance til. Perioderne i havn vil også blive brugt til deltagelse i kurser, afspadsering osv.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og kvalifikationer. Du får muligheden for en spændende og oplevelsesrig hverdag sammen med gode kollegaer.
Vi er en division med meget erfaring i skibstypen og vi vil gerne dele denne erfaring med nye kollegaer. Det er et miljø, hvor det forventes at arbejdet udføres efter bedste evne og til tiden.

På længere togter, hvor ESSN ligger til i fremmede havne, kan det være muligt at få fri og komme ud og se på forskellige seværdigheder. For nyligt har ESSN blandt andet været i Lissabon, Riga, Helsinki, Stockholm og Tallinn.

ESSN har mellem 100 og 140 sejladsdage om året og der vil forventeligt være omkring 40 vagtdage på skibet. Herudover vil der også været noget daglig tjeneste på skibet, som dog forsøges tilpasset, så der er mulighed for at have længere perioder med fri – særligt efter sejlads.
Om dig
Du skal være uddannet elektriker, automatiktekniker, skibsmontør, køletekniker eller tilsvarende.

Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).

Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers BTS omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.
Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse(SBU) på 3-4 md.
Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du kan læse mere om afprøvningen her: https://www2.forsvaret.dk/uddannelsessite/uddannelser/Optagelsesproeve/Praktiske_oplysninger/Pages/Optagelsesproeverne.aspx

Du skal have en god forståelse for tekniske systemer, vilje og nysgerrighed til at sætte dig ind i, hvordan tingene fungerer og hvilken sammenhæng de har med hinanden. Du skal være villige til at læse i dokumentationen og blandt andet på den måde tildrage dig den nødvendige viden. Du skal ligeledes være villig til at dele din viden med dine kollegaer, da ikke alle kan være eksperter på samtlige af vores systemer.

Skibet fungerer som et lille samfund, hvor den tekniske division sørger for ventilation, rent drikkevand, fremdrivning, el-produktion, toiletanlæg og meget mere. Som medarbejder indgår man i et team, hvor man samarbejder om at få tingene til at fungere, hvad enten man er elektriker eller smed. Vi hjælper hinanden med både store og små opgaver, men vægter initiativ og selvstændighed højt.

Vi ser gerne at du har en praktisk men velovervejet og systematisk tilgang til arbejdet, hvor der også bliver taget højde for sikkerhed for dig selv og dine kollegaer. Vi har tillid til hinanden og den måde folk udfører deres arbejde på, derfor kræves det, at du er både grundig og opmærksom og kan levere et samvittighedsfuldt stykke arbejde.

Vi sætter pris på, at du bestrider et roligt temperament og gode sociale egenskaber, der kan bidrage til det gode arbejdsklima og den gode omgangstone såvel i den tekniske afdeling som i hele skibet.

Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Elektroofficer Casper Winkel på 2E-ESSN-ELO@mil.dk eller Banjermester Thomas Eidsdal 2E-ESSN-BM@mil.dk – alternativt kan førnævnte kontaktes telefonisk via skibet på +45 30 16 94 80.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent