Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Juridisk fuldmægtig/specialkonsulent til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat


Juridisk fuldmægtig/specialkonsulent til Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariat

Er du en engageret og løsningsorienteret jurist, der søger større bredde i din opgaveportefølje? Og kunne du tænke dig mere indsigt i, hvad topledelsen i en styrelse under Forsvarsministeriet arbejder med?

Så skal du søge denne stilling som jurist i Hjemmeværnskommandoens Ledelsessekretariatet og blive en del at holdet, som støtter Hjemmeværnets topledelse direkte.
Om os
Hjemmeværnet er en militær beredskabsorganisation, der altovervejende er baseret på frivillige soldater, og som er direkte underlagt Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen omfatter Chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet, der til sammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt endvidere Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt hjælp til civile myndigheder. Du kan eventuelt orientere dig yderligere på hjemmesiden HJV.DK.

Ledelsessekretariatet består af både militært og civilt ansatte, og vores primære opgaver er at yde støtte til topledelsen og Hjemmeværnsstabens afdelinger, samt at yde rådgivning og vejledning til myndigheder i hele Hjemmeværnet.
Om stillingen
Du bliver den ene af to jurister. Du vil komme til at arbejde med sager af varieret kompleksitet, og inden for mange forskellige retsområder, f.eks. erstatningsret, forvaltningsret, personalejura, aftaleret og søret. Du kommer til at opbygge et solidt netværk med andre jurister i styrelserne inden for koncernen.

Du yder juridisk bistand i forbindelse med eventuelle pressesager, aktindsigtssager og visse typer borgerhenvendelser samt sager af relevant lovgivningsbetydning for Hjemmeværnet. Derudover sparrer du juridisk med Hjemmeværnets databeskyttelsesrådgiver angående databeskyttelsesforordningen.

Du kommer både til at arbejde selvstændigt og sammen med ledelsessekretariatets øvrige dygtige sagsbehandlere.

Arbejdsstedet er Vordingborg Kaserne.
Om dig
Du er cand. jur eller cand.merc.jur med stærke skriftlige og mundtlige kompetencer. Ideelt set har du erfaring fra en stilling som fuldmægtig, men det er ikke et krav.
Som person er du nysgerrig og har et stort gå-på-mod. Du kan lide at arbejde med en vekslen mellem generelle og konkrete sager, og du trives med stramme terminer.

Du er samarbejds- og løsningsorienteret og i stand til at kommunikere faglige og komplekse problemstillinger - også til personer uden juridisk baggrund.
Du bidrager aktivt, kvalificeret og konstruktivt ved opgaveløsning i team- eller arbejdsgrupperegi.
Du arbejder selvstændigt og struktureret, og du har en fleksibel og positiv tilgang til den omskiftelighed, der kan være i opgaveporteføljen for en travl operativ stab.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i Staten. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes, samt at du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Torben Nielsen på telefon 5122 3382.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Send ansøgningen snarest og senest den 9. juni 2024. Vi holder samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Tiltrædelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via nedenstående link. Du opfordres til at vedhæfte dokumentation for relevant uddannelse. Du har også mulighed for at vedhæfte andre relevante dokumenter eller du kan medbringe disse ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnskommandoen er Hjemmeværnets øverste myndighed, og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation, og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoen er ansvarlig for opstilling og uddannelse af personel og enheder, herunder løsning af militære opgaver for Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet, samt hjælp til civile myndigheder.

Hjemmeværnskommandoen står for information om Hjemmeværnet, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. Hjemmeværnskommandoen med Hjemmeværnsstab, afdelinger og divisioner har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent