Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Arktisk Kommando søger en militær sagsbehandler til sektionen for civilt-militært samarbejde i Nuuk


Arktisk Kommando søger en militær sagsbehandler til sektionen for civilt-militært samarbejde i Nuuk

Har du lyst til at prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med et internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant i sektionen for civilt- militært samarbejde (J9) ved Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk. De operative opgaver bærer præg af det internationale fokus, der er i den arktiske region. Et fokus, der kan forventes at blive øget i de kommende år. Du vil få et stort ansvar og et stort og relevant netværk. Du vil arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i et team med andre sagsbehandlere.
Om os
J9 indgår i planlægningsafdelingen ved AKO. Sektionen består ud over dig af en chef, en befalingsmand, en assistent og en akademisk medarbejder, der varetager Interforce opgaven i Grønland.

Det er i denne sektion, AKO samler al outreach i forhold til det Grønlandske- og Færøske samfund. Det betyder, at du kommer til at arbejde sammen med kolleger, som beskæftiger sig med en organisation af frivillige grønlændere som deltager i meldetjenesten, Grønlandsvogterne, og kolleger som samarbejder med det omkringliggende samfund. Sektionen er under udvikling, hvorfor du gives mulighed for at præge retningen og udviklingen.

J9 indgår i forskningssamarbejder med universiteter, institutioner og organisationer og deltager endvidere i konferencer, seminarer, arbejdsgrupper, øvelser mv. sammen med relevante partnere, såvel nationalt som internationalt.
Om stillingen
Som militær sagsbehandler skal du medvirke til at varetage følgende ansvarsområder:

- Det civilt-militære samarbejde ved AKO: Du vil være en central aktør i at koordinere og facilitere samarbejdet mellem AKO, myndigheder og civile aktører i Grønland og Færøerne.
- Det samlede ansvar for det militære støtteprogram til forskning i Arktis: Du vil være ansvarlig for at vurdere forskningsansøgninger i forhold til ressourcefordelingen og koordinere de støttede forskningsaktiviteter med de øvrige sektioner i AKO.
- Rådgivning af AKO øverste ledelse: Du vil være en vigtig sparringspartner for AKO øverste ledelse og rådgive om samarbejdet med civile myndigheder samt forskningsstøtte i relation til AKO samlede virksomhed.
- Udvidelse af netværk: Du vil være ansvarlig for at opretholde en effektiv kommunikation med myndigheder og forskningsmiljøer, både nationalt og internationalt.
- Indgå i AKO operative planlægningsgrupper: Som ”Subject Matter Expert” vedrørende Grønland og Færøerne bidrager du til planlægningen af de operative aktiviteter.
- Medvirke til AKO overbliksbillede: Du vil spille en vigtig rolle i at opbygge AKO viden om civile kapaciteter, der kan anvendes i den operative opgaveløsning.
- Støtte på akademisk niveau: Du vil være ansvarlig for selvstændig sagsbehandling af myndighedsopgaver, udarbejdelse af høringssvar samt undervisning inden for området internt og eksternt mv.

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i en dynamisk organisation, hvor du vil have mulighed for at bidrage til AKO mission og udviklingen af samarbejdet mellem militære og civile aktører i Arktis. Du vil blive en del af et dedikeret og kompetent team, hvor der er fokus på faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø.

Stillingen er placeret i Nuuk, og der må forudses nogen rejseaktivitet til Danmark. Desuden må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Stillingen er også slået op civilt.
Om dig
Vi forventer, at du er en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant, gerne suppleret med en relevant akademisk uddannelse. Du har forrettet tilfredsstillende tjeneste. Du har erfaring med sagsbehandling og er en erfaren bruger af Work Zone.
Følgende egenskaber og kompetencer er ønskeligt:

- Solidt kendskab til Arktis og dets unikke udfordringer
- Stærke analytiske og problemløsningskompetencer
- Fremragende kommunikations- og samarbejdsevner
- Evnen til at arbejde selvstændigt
- Erfaring med at skabe netværk og samarbejde mellem myndigheder og forskningsmiljøer
- Kendskab til militære planlægningsprocesser og operative miljøer er en fordel
- Fleksibilitet til at påtage sig forskellige opgaver i henhold til AKO behov

Det er klart en fordel såfremt du har dokumenteret erfaring med tilsvarende CIMIC/relationslignende jobs.

Du er eller skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer samt blåt bevis.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk. Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.

Du opfordres til at sætte dig ind i de vilkår, der er gældende for udsendte på Grønlandsaftalen, herunder beskatning af bolig og personalegoder samt krav om tvungen pensionsopsparing.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysninger om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til orlogskaptajn Jørgen Juel Jessen, fko-a-chj9@mil.dk tlf.: +299 53 1511

Du kan kontakte Louise Duarte, AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-LYD@MIL.dk eller på tlf.: +299 49 11 04, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold. Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 3 timer.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, Camilla Boye, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9192 eller mail FPS-CAB@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 5. juni 2024. Vi forventer at gennemføre samtaler i den efterfølgende uge. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.

Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2024, eller efter aftale

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder. Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen. Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder ca. 80 medarbejdere.

At flytte til Grønland er en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug, hvilket giver mulighed for at komme ud og nyde naturen uden for Nuuk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Geografi

Grønland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

05.06.2024

Indrykningsdato

08.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent