Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Vi søger to indkøbselever til Center for indkøb i Hjørring


Vi søger to indkøbselever til Center for indkøb i Hjørring

Vil du kickstarte din karriere inden for indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse? Har du ambitioner om at dygtiggøre dig og skabe en karriere inden for offentlig indkøb? Så har vi en spændende mulighed for dig.

Velkommen som ansøger til handelsuddannelsen med speciale i indkøb.
Om os
Velkommen til
Vi er den centrale indkøbsfunktion i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Vi varetager styrelsens samlede indkøbsportefølje, som er alt fra rådgivningsydelser, vedligehold af bygninger, arealpleje, forsyning, inventar og facility management. Du vil få ca. 32 nye kollager, som alle er klar til at give dig en god uddannelse.
Om stillingen
Teori og praksis i balance:
Uddannelsen strækker sig over ca. 2 år og kombinerer teoretisk læring på en erhvervsskole med praktisk erfaring hos os.

Unikke oplevelser:
Du vil deltage i relations opbyggende besøg på forskellige militære etablissementer og har mulighed for et udvekslingsforløb hos Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Frederikshavn.

Vi tilbyder:
• En uddannelse med praktisk erfaring og vejledning fra erfarne kollegaer.
• Varierede opgaver, hvor du kan være med til at forme hverdagen.
• Mentorstøtte og en elevansvarlig, der følger din udvikling tæt.
• Solid oplæring gennem sidemandsoplæring, kurser og indsigt i Forsvarets opgaver.
• Mulighed for at besøge vores kunder og få hands-on erfaring med Forsvarets opgaver.
• Fokus på trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

Elevnetværk og studieture:
Du bliver en del af et godt elevnetværk og har mulighed for at deltage i studieture til fx Bruxelles via Aalborg Handelsskole.

Fra elevens perspektiv:
En nuværende 2. års elev fortæller følgende: ”Netværket til de andre elever er altafgørende. Vi planlægger frokost sammen 1-2 gange månedligt, hvor vi sammen får talt om, hvad der rør sig. Det giver tryghed at have andre elever at læne sig op ad, både fagligt, men også personligt og socialt – udover ens andre kolleger. I øvrigt har vi været på fælles og selv-planlagt elevtur, hvor vi både styrkede vores viden om Forsvaret, men også styrkede vores sociale relationer.”
Om dig
Vi ser et godt match mellem dig og os, hvis du:

• Møder ind med ansvarsfølelse og motivation, da dette er vigtige værdier i Forsvaret.
• Kan tage ansvar for de opgaver, du bliver stillet over for.

Kvalifikationer:
Du skal have bestået et af følgende:

• EUD business
• EUX Business, 1. del
• Studenter- eller Hf-eksamen (suppleret med 5 ugers EUS)
• Øvrige studentereksaminer (suppleret med 5 ugers EUS)
• HHX
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere.

Er du 18 år vil lønnen, det første år, være på 15.761,52 kr. pr. måned.

Er du 25 år vil lønnen være 22.569,11 kr. pr. måned. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Er du nysgerrig?
Har du spørgsmål til uddannelsen er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Eva Secher på 7281 3217 eller centerchef Pernille Seidelin 45 6087 1232.

Det samme gælder hvis du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår. Her er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mathias Fonskov på 7281 9121.

Søg stillingen ved at klikke på linket og vedhæfte ansøgning, CV, eksamensbevis og evt. realkompetencevurdering.

Er du 25 år, skal du huske at vedhæfte realkompetencebevis. Hvis ikke du har en realkompetencevurdering, kan du få udarbejdet den på en skole, som udbyder uddannelsen. Hvis du ikke kan nå at få udarbejdet en realkompetencevurdering, kan du tage den med til en eventuel samtale, alternativt kan skolen udarbejde en til en mulig ansættelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed optimerer opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist og proces
• Vi har ansøgningsfrist den 31. maj 2024
• Vi ser frem til at møde dig til en samtale efter fristens udløb
• Vi ønsker at byde dig velkommen den 1. september 2024 eller efter aftale

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære og civile myndigheder under Forsvarsministeriet. Vores opgave er at levere og udvikle attraktive fysiske rammer, som er nødvendige for deres daglige virke.

Vi bygger nyt, vedligeholder, driver kantiner og gør rent på tjenestesteder i hele landet.
Vi har på vegne af Forsvarsministeriets koncern ansvaret for det grønne område, der blandt andet omfatter miljø, energi og naturpleje.

Vores hovedkontor er i Hjørring, men vi har medarbejdere i hele landet. Vi er i alt 1600 ansatte, der tæller både civilt og militært ansatte. Vi er en organisation baseret på stærke fagfællesskaber, og vi prioriterer det tværgående samarbejde højt.
• Vi har ansvaret for over 600 lokationer spredt ud over hele Danmark.
• Vi administrer over 6000 bygninger og forvalter øvelsesområder, der samlet set er på størrelse med Mors.
• Vi bygger og vedligeholder i år for knap en milliard og er blandt andet bygherre på store projekter som campus til de nye F35-kampfly.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent