Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder Rekrutteringscenter Fredericia


Form fremtiden for Forsvarets Dag og værnepligten hos Rekrutteringscenter Fredericia

Har du drivkraften og lederevnerne til at forme fremtiden for vores forsvarsstyrker? Så har du nu muligheden for at træde ind i en spændende lederrolle, hvor du får muligheden for at lede et dedikeret team. Derudover vil du være med til at forme fremtiden for Forsvarets Dag og værnepligten og dermed skabe forandringer i en verden, som er i konstant udvikling. Grib chancen for at være en del af noget større og gøre en forskel!
Om os
På Ryes Kaserne i Fredericia, træder du ind i vores lille men dedikerede team bestående af 8 medarbejdere.

Vores arbejdsmiljø i teamet er både socialt og fagligt stærkt, og vi sætter pris på den gensidige sparring, der finder sted på tværs af vores projekter og opgaver.

Teamet består af både militære og civile baggrunde, og sammen udgør vi hjertet af vores værnfælles miljø på Rekrutteringscenter Fredericia.

Selvom vores fysiske tilstedeværelse er centreret i Fredericia, er vores arbejde vidtrækkende og har en betydelig indflydelse på Forsvaret som helhed, som vi er underlagt via Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup.

Vi bærer ansvaret for at sessionsbehandle cirka 6.500 unge mennesker om året på Forsvarets Dag. Vores opgave involverer ikke blot sessionsbehandling, men også nøje fysisk testning af særlig motiverede unge med henblik på værnepligt samt gennemførsel af jobafprøvninger af kommende kollegaer til hele Forsvaret.

Vi er med andre ord forbindelsesleddet mellem Forsvaret og de kommende generationer af værnepligtige, og vi tager vores opgave alvorligt.

Vi er en stærk enhed, drevet af en fælles vision om at beskytte vores land og sikre en tryg fremtid for os alle. Vi ser ikke kun på øjeblikket men også på potentialet for en lys fremtid inden for Forsvaret.
Om stillingen
Hvad tilbyder vi dig?

Forhandlingerne om det nye forsvarsforlig er i gang, så du kommer med ombord i en spændende tid, hvor der er stor politisk vilje til at se på regeringens ideer om at styrke værnepligten.

Det er en unik ledermulighed inden for Forsvaret, hvor du spiller en afgørende rolle i at lede og motivere vores dedikerede team af medarbejdere, alt imens du bidrager til rekrutteringen og håndteringen af Forsvarets fremtidige værnepligtige.

Du får muligheden for at blive en del af et fagligt fællesskab, hvor du kan trække på erfaringer fra dygtige kolleger og eksperter inden for forskellige områder.

Hvordan ser din hverdag ud?

Som leder ved et af Forsvarets 5 rekrutteringscentre har du en afgørende og betydningsfuld indflydelse på, hvordan vores daglige arbejdsrutiner og metoder til opgaveløsning udvikler sig.

Dette positionerer dig i en unik position, hvor du får mulighed for at tænke innovativt og igangsætte forandringer, der gavner organisationen som helhed.

Hverdagen er nuanceret, og du jonglerer med en bred vifte af ansvarsområder. En afgørende mission, som du favner, er at skabe en jævn og ubesværet sti for dine medarbejdere, så de glider gennem deres daglige opgaver med ubrudt kontinuitet.

Derudover indgår du som sessionsleder, gennemfører forundersøgelser og modtager, briefer og vejleder de sessionssøgende.

Du agerer også som prøveleder på den teoretiske prøve samt gennemfører fysisk test i forhold til ansættelsesafprøvning og den ordning, der kaldes ”Særligt motiverede”. Med andre ord: ”din rolle er alsidig og hands-on”. Arbejdsstedet er Ryes Kaserne, Fredericia
Om dig
Du har en solid militær baggrund som Kaptajn/Kaptajnløjtnant/Sektionsleder. Du evner at optimere og bringe dine medarbejderes faglige kompetencer, personlige egenskaber og initiativ i spil.

Herudover er du en stærk motivator, der kan se sig selv inspirere unge mennesker, så de ser dig som en positiv repræsentant for Forsvaret.

Du besidder stærke ledelseskompetencer og evnen til at motivere og inspirere dit team til at nå fælles mål. Derudover har du en åben og kreativ tilgang til kompetenceudvikling af medarbejdere, med det formål at forbedre deres faglige, administrative og personlige færdigheder løbende.

Derudover er der rig mulighed for fremtidig avancement i stillingen. Tidligere indehavere af denne stilling har kvalificeret sig til majorstilling inden for blot to år.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Torben Grønlund Hansen på tlf. 4090 3806 eller næstkommanderende Henrik Hvidtfeldt Lang på tlf. 3266 5334.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 7281 9159.

Ansøgningsfristen er 9. juni 2024. Ansøgninger behandles efterhånden som de modtages, så vent ikke med at sende din. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 26 og 27. Stillingen er ledig fra 2. september 2024 eller snarest muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Vi rekrutterer og fastholder kompetente ansatte til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger for Danmarks sikkerhed, og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren.
Vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med fokus på udvikling. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Det kræver mere end almindelig HR.
Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent