Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Lærer i ingeniørtjeneste på Operations- & Føringsuddannelsen ved Center for Landmilitære Operationer (Genopslag)


Lærer i ingeniørtjeneste på Operations- & Føringsuddannelsen ved Center for Landmilitære Operationer

Brænder du for ingeniørtjeneste, operationer og stabsprocesser. Har du en stærk taktisk forståelse og den mentale spændvidde til aktivt at bidrage til udviklingen af landmilitær uddannelse og doktrin. Motiveres du af, at være med til at præge fremtidige generationer af chefer i Hæren gennem en målrettet og krævende uddannelse. Ønsker du samtidig at være en del af et højt ydende team, der gør en dyd ud af at støtte hinanden og hvor planstabiliteten er høj?
Kan du svare ja til ovennævnte, så er stillingen som lærer i ingeniørtjeneste på OFU noget for dig.
Om os
Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør det landmilitære element i Institut for Militære Operationer (IMO) under Forsvarsakademiet. CLO er beliggende på Frederiksberg Slot og består af 39 officerer, der arbejder i fire elementer. Elementerne dækker taktikuddannelsen på hhv. den Militære Diplomuddannelse (MDU), Føringskursus (FØK) samt Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) og består derudover af et Forsknings- og Udviklingselement (FOU). Arbejdet i CLO er præget af en vekselvirkning mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

CLO tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt indhold af simulation og tværfaglighed. CLO spiller igennem dette en afgørende rolle i prægningen af hærens officerer lige fra delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer til fremtidige chefer i hæren.

Operations- og føringsuddannelsen udgøres af Advanced Land Operations (ALO) og FLEX-modulet Component Campaign Planning (CCP). Uddannelsen varetages af et lille team på fem lærere og chef CLO som Overlærer. Fokus på OFU er at uddanne Hærens kommende chefer samt førere og stabsofficerer til at kunne planlægge og gennemføre landmilitære operationer på Divisions-, Korps- og Land Component-niveau.
Om stillingen
Du skal i det daglige fungere som ingeniørlærer på OFU og undervise i doktrin samt vejlede eleverne i forbindelse med operative overvejelser og stabsarbejder. Derudover skal du støtte undervisningen generelt samt de øvrige specialer efter behov.
Du bliver samtidig ansvarlige for planlægning og tilrettelæggelse af ét de undervisningsmoduler, der gennemføres. Sideløbende vil du – sammen med resten af lærerteamet – skulle engagere dig i udviklingen af nye dele til uddannelsen, scenarier, læringsmål og læringsplaner samt udviklingen af dit eget specialeområde.
Du er som ældste ingeniør også ansvarlig for at støtte koordineringen af uddannelsen i ingeniørtjeneste på tværs af alle uddannelserne ved CLO.

Som ingeniørlærer bliver du CLO primære sagsbehandler på den nationale doktrinære udvikling i relation til ingeniørtjenesten, herunder CBRN og EOD. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af FAK samt være tovholder på lejlighedsvise operative opdateringer af hærens nøglepersonel inden for det doktrinære felt.
Som de øvrige i lærerstaben er du designeret ind i Multinational Division Nord og deltager derfor i øvelsesvirksomhed og uddannelse i op til 20 dage om året. Du vil derfor i den forbindelse få førstehåndserfaring med tjeneste i divisionens Tactical Operations Center og derved mulighed for at bringe din doktrinære viden i spil i en operativ division.
Du vil samtidigt få en mængde muligheder for at udvikle din viden i rammen af de mange tilbud, der opstilles af FAK samt NATO School Oberammergau og NATO Military Engineering Center of Exellence.
Tjenesten ved elementet er udfordrende og opgaverne er relevante, spændende, varierende og arbejdstempoet er højt i perioder. Til gengæld har vi Hærens mest motiverede elever og vi går langt for at støtte hinanden i opgaveløsningen. Samtidig er balancen mellem arbejdsliv og privatliv meget vigtig for elementet og derfor vil du i høj grad få indflydelse på din dagligdag og herigennem mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsningen.
Om dig
Du har en operativ baggrund i hæren og har gennemført OFU. Såfremt du er i et MMS forløb, kan ansættelse ske i rammen af en uddannelsesaftale.
Du har indsigt i – og forståelse for – indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en joint kontekst. Tjenstligt har du en baggrund fra ingeniørtropperne og ønskeligt har du praktisk erfaring fra tjeneste ved en bataljon, brigade, division eller korps samt erfaring med at arbejde i operative stabe fra udsendelser eller udstationering.

Du er en handlekraftig og analytisk stærk ingeniørofficer, der kan motivere og engagere og derved skabe et godt arbejds- og læringsmiljø. Du er ledelsesmæssig i stand til at motivere og udvikle meget kompetente elever og samtidigt kan du indgå i udviklingsprojekter med længere tidsperspektiver.
Vi ser gerne, at du har erfaring fra studie- og udvikling inden for ingeniørtjenesten. Alternativt har du evnen og lysten til at omsætte doktrin samt udviklingstendenser inden for det landmilitære felt til relevant uddannelse, som kan bringes i spil blandt vores studerende.
Du skal samtidigt have en god portion skriftlighed, dvs. besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til doktrinudviklingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder for OFU major Thorsten Hjerrild Jensen på tlf.: +45 2541 5408 eller nuværende lærer i ingeniørtjeneste på OFU major Kristian Blicher på tlf.: +45 5135 0781.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Thomas Gjøll Hansen på telefon 32 66 59 08 eller på mail: FPS-THH@fiin.dk

Stillingen er til besættelse snarest mulig, idet der starter et nyt OFU-hold primo august 2024.

Ansøgningsfristen er den 20. maj 2024 og samtaler afholdes derefter.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Frederiksberg Slot.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via nedenstående link. Det anbefales at vedlægge FOKUS, CV samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

20.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent