Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Rådighedsstillinger – Søværnets Reserve søger orlogskaptajner i Føringsstaben (Karup)


Rådighedsstillinger – Søværnets Reserve søger orlogskaptajner i Føringsstaben (Karup)

Vil du være med til at genopbygge Søværnets ældste reserveenhed: Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) og Allied Navigational Information System (AWNIS)?

Drives du af at være med til at skabe og fastholde et højt niveau af ekspertise inden for NCAGS, AWNIS, maritim kritisk infrastruktur og shipping industrien, så fortsæt med at læse.
Om os
I daglig tale kalder vi os blot NCAGS og er underlagt Søværnets Føringsstab – Danish Task Group.

For NCAGS er det vigtigt at støtte op om Søværnets behov for viden om og netværk i offshore og shipping industrien. I det hele taget handler det om den maritime del af industrien og det at kunne agere i et både nationalt og i særdeleshed et internationalt miljø på tværs af sektorer og sektoransvar.

Du kommer tæt på, hvor tingene sker, og der vil være rig lejlighed for deltagelse i øvelser, indsættelser, udsendelser og kurser i et udpræget internationalt miljø, når det passer ind i dit civile liv.

Selvom Søværnskommandoens Føringsstab er et nyt tjenestested og er under opbygning, så er NCAGS i en NATO–sammenhæng en veldefineret størrelse. Der er herforuden kommet fokus på den maritime kritiske infrastruktur og de civile–militære relationer, også kaldet CIMIC, i det maritime miljø og domæne. Dette kommer, ikke mindst, i kølvandet på udviklingen af den globale sikkerhedssituation, hvor NCAGS er højaktuelt i Sortehavet, Adenbugten, Rødehavet og ikke mindst vores egen Østersø.

Søværnskommandoens Føringsstab er direkte underlagt næstkommanderende til Søværnskommandoen, der ved en deployering fungerer som styrkechef.

Fremtiden for Søværnskommandoens Føringsstab vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, og det være NCAGS fornemmeste opgaver at støtte op om netop dette – eller andre steder i Søværnet – hvor der er brug for at trække på den viden, som reservisterne er eksperter på.

Organisatorisk er NCAGS underlagt chefen for Søværnskommandoens Føringsstabs Støttesektion, og NCAGS ledes og støttes af et hold bestående af en stabsofficer i den faste struktur samt en ledende reserveofficer, der fungerer som chef for alle NCAGS–reservisterne.

NCAGS er i NATO-sammenhæng veldokumenteret og doktrinerne er på plads – dette er udgangspunktet for vores arbejde. Der ligger dog et arbejde forud med at definere NCAGS i en national sammenhæng klart, og med Danmarks nye naboer i NATO bliver fokus at opbygge viden om NCAGS, AWNIS og kritisk maritim infrastruktur i nationale og naboliggende farvande.
Om stillingen
Indgangsvinklen til NCAGS kan være meget forskellig. Der er behov for en bred vifte af reservister fra både konstabelgruppen (omkring 10 procent), sergentgruppen (omkring 15 procent) samt officersgruppen (omkring 75 procent).

Da NCAGS er en del af Søværnskommandoens Føringsstab, er det vigtigt, at du vil være med til at opbygge et tjenestested, hvor en ”CAN–DO” mentalitet, kritisk tænkning, mod og kreativitet er styrende og i højsædet.

NCAGS skal være stedet, hvor man finder eksperterne, der ved (eller finder ud af) det relevante om NCAGS og dets underliggende områder i det maritime domæne – især i en national sammenhæng.

Som reservist i Søværnet bliver du ansat i en designeringsfunktion i NCAGS, som også er den funktion, du skal varetage i tilfælde af krise og krig.

Du bliver indkommanderet til tjenesten, der er forbundet til din designeringsfunktion, og du vil som reservist varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed med relation til netop denne funktion.

Du kommer til at deltage i genopbygningen af en længe overset kapacitet i Søværnet. Hvis du ikke har kompetencerne direkte, men til gengæld har interessen, vil du komme på de relevante kurser og øvelser, der gør dig i stand til at bestride jobbet.
Om dig
Du kan have mange indgangsvinkler til NCAGS. Det vigtigste er, at du har lysten og viljen til at bibringe med at opbygge og vedligeholde en vigtig kapacitet og har en forståelse for, hvordan den militære såvel som den civile side virker.

Det vil være en fordel, hvis du ud over din sømilitære baggrund har erfaring fra ”det blå Danmark”.

Vi tilbyder:
- Relevante kurser og øvelser.
- En professionel sømilitær arbejdsplads, hvor du får mulighed for at udvikle dig.
- En fleksibel arbejdsplads, der værdsætter hinandens kompetencer.
- Deployering på operationer.

Du er reservist og har derfor fast tjenestested i hjemmet, men du vil blive tilknyttet Søværnskommandoens Føringsstab i enten Karup eller Korsør alt efter, hvad der passer dig bedst.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til orlogskaptajn af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn af reserven Lasse Th. Pedersen, telefon 2515 1725 eller Orlogskaptajn Johannes Kidmose, telefon 7285 3011.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 26. maj. Samtaler vil blive afholdt løbende. Tiltrædelse er snarest muligt.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Reserve-Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent