Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Stabsbefalingsmand som praktikinstruktør, idrætsbefalingsmand og planlægger til Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn.


Stabsbefalingsmand som praktikinstruktør, idrætsbefalingsmand og planlægger til Planlægningselementet ved Flådestation Frederikshavn.

Er du oversergent fra Søværnet med erfaringer, som du gerne vil dele med børn og unge og derved tage ansvar for og være medvirkende til, ”at så frøene” til vores fremtidige kollegaer? Har du mod på i perioder at blive en del af søværnets støtte til de operativt sejlende enheder eller modtage udenlandske enheder på besøg i Danmark? Har du interesse inden for idrætsområdet? Så er denne stilling som praktikinstruktør, idrætsbefalingsmand og planlægger i Planlægningselementet ved Flådestations Frederikshavn noget for dig.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, Host Nation Support til allierede enheder samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte vores kunder som er Søværnet, Forsvaret og NATO; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion samt et Garnisonselement; vi er i alt 90 medarbejdere.

Vi er stolte af at være servicemindede, udviklende, professionelle, og arbejder med frihed under ansvar.

Du bliver en del af Planlægningselementet, der er en del af Operativ Støttesektion. Elementet består af seks medarbejdere, der primært arbejder med planlægning og gennemførelse af øvelser, maritime støtteelementer, erhvervspraktik, forbindelsesofficersvirke, samt militærfaglig uddannelse.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et element med en varieret opgaveportefølje, og du vil som en del af Planlægningselementet deltage i løsning af forskellige opgaver.

Som praktikinstruktør og planlægger får du primært til opgave, at bistå med planlægning og koordination af erhvervspraktikken, samt gennemførelsen af undervisning, instruktion og vejledning.
Du vil indgå i et team, som ud over dig selv består af en seniorsergent som primær sagsbehandler på området, samt en sergent som instruktør.

Erhvervspraktikken følger skoleåret, og gennemføres primært i perioden uge 37 - uge 17.

Foruden opgaven med planlægning og gennemførelse af erhvervspraktik, forventes du at støtte ifm. elementets øvrige opgaver, herunder planlægning og gennemførelse af Forbindelsesofficersvirke, Host Nation Support, samt enhedens uddannelses og vedligeholdelsesskydning.

Arbejdet som idrætsbefalingsmand er både praktik ved gennemførelse af tests, støtte og vejledning til kollegaer samt ledelse af Garnisonens idrætsudvalg.

Uden for normal arbejdstid vil du indgå i tørn som vagtassistent i stationsvagten ved FLS FRH.
Der kan forventes nogen lidt rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med de Maritime Støtteelementer (MSE) kan forekomme.
Om dig
Du er befalingsmand og der lægges vægt på, at du har fra tjenesten i Søværnet og har profil, mod og lyst til at arbejde med børn og unge.
Som instruktør / planlægger forventes, at du altid fremstår som det gode eksempel, og at du er omstillingsparat og ikke lader ændringer til det planlagte påvirke din opgavevaretagelse og attitude. Der arbejdes med mennesker, hvorfor tålmodighed er en dyd, og det er dit virke, der giver praktikanterne den gode oplevelse.
Erhvervspraktikken fordrer, at du har plads i dit privatliv til at arbejde uden for de normale arbejdstider. Udover at forestå aktiviteternes gennemførelse vil du samtidig være en af de tillidspersoner, der kan blive tilkaldt i tilfælde af situationer omkring praktikanterne, der ikke kan løses af Flådestationens vagt.

Du har det godt med en afvekslende hverdag med en variation af både administrative og praktiske opgaver.
Du er som person systematisk og god til at samarbejde, såvel som arbejde selvstændigt - altid med præcision og med helhedsforståelse for FLS FRH såvel som Søværnets og Forsvarets overordnede behov.

Af personlige kompetencer lægges der vægt på fleksibilitet, at du er ligefrem i din væremåde, og at du vil arbejdet med praktikanterne.

Du og din familie skal være forberedt på, at der desuden i forbindelse med vagter og støtteopgaver vil forekomme arbejde om aftenen og i weekender.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan erhverve en børneattest.

Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige uddannelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå og vedligeholde Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du er sikkerhedsgodkendt til HEMMELIGT, og skal kunne opretholde denne clearing under hele ansættelsesforholdet.

Ift. erhvervspraktikken skal du kunne erhverve og fastholde en børneattest.

Der vil være mulighed for forhandling af personligt tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Der er tale om en fast stilling ved FLS FRH med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste kollega SSG Jesper Bagge Pedersen på tlf. 2120 5051, e-mail: 3E-FRH-PLE04@mil.dk eller nærmeste leder OK Henrich Asbjørn Evers på tlf. 728 56020, e-mail: 3E-FRH-LDPLE@mil.dk.

Har du har spørgsmål vedrørende løn og ansættelsesvilkår kontakt venligst HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund på mail RTH@mil.dk..

Ansøgningsfristen er 26. maj 2024, og efter vurdering gennemføres samtalerne snarest herefter. Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller snarest herefter i koordination med din nuværende chef. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi beder dig om at søge stillingen via linket ”Send ansøgning”. Det anbefales at vedlægge CV, evt. FOKUS samt øvrige bilag med relevans for stillingen sammen med ansøgningen.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om 3. Eskadre
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, og omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.
I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.
3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent