Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Erfarne kommunikationsgaster til søværnets inspektionsfartøjer af KNUD-kl. (genopslag)


Erfarne kommunikationsgaster til søværnets inspektionsfartøjer af KNUD-kl. (genopslag)

… ./…. . .-.

Er du kommunikationsgast med en meget stor faglig interesse og stolthed, som ønsker at gøre tjeneste i et af de farligste farvande, der samtidig byder på en masse flotte, gode og spændende oplevelser?

Så er du måske en af de kommunikationsgaster vi mangler til vores ledige stillinger i Søværnets inspektionsfartøjer
Om os
Vores primære opgaver er at forberede det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver såsom fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder etc.

Du vil indgå i en besætning med ”højt til loftet”, og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen er meget professionel med en høj faglig stolthed. Opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger, hvor dagene kan blive udfordrende. Vi garanterer dog, at du vil få uforglemmelige oplevelser, hvor du er med til at gøre en forskel.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn, men langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i Arktisk Kommandos operationsområde med fokus omkring Grønland.

Som besætningsmedlem i KNUD-kl. skal opmærksomheden henledes på, at man vil blive overført fra danske skatteforhold til grønlandske skatteforhold.
Om stillingen
Du vil i besætningen være den eneste konstabel, som er uddannet kommunikationsgast. Dermed er du den medarbejder ombord, som har det største kendskab på brugerniveau i de apparater som anvendes til at opretholde en god kommunikationsevne ud af skibet til de myndigheder, som enheden samarbejder med på daglig basis.

Som skibets primære kryptokustode, som er den operatør, der sørger for at kryptoforvaltningen sker efter det bestemmelsesgrundlag, der er fastsat for området. For at være primær kryptokustode i inspektionsfartøjerne kræver det, at du har minimum 2 års erfaring som kommunikationsgast i Søværnets enheder.

Skibets besætning udfører også havariindsats i egen enhed og ved enheder, som er i nød, skal du påregne at skulle have gyldig status som røgdykker, junior medic eller andet relevant uddannelse til havariindsats.
Om dig
Din personlighed skal være udadvendt og ikke mindst rummelig, da besætningerne er sammensat af mange forskellige personlighedstyper.

Du skal have mod på at indgå som en aktiv medspiller, hvor opgaven er i centrum, hvilket kan betyde lange arbejdsdage både i sektionen og til fordel besætningen.

Som eneste kommunikationsgast ombord, skal du kunne arbejde selvstændigt på radioen og derigennem være med til at få videreformidlet væsentlig information til tiden. Dit fokus skal være at søge en større viden inden for dit arbejdsfelt både på brugerniveau men også i forhold til den tekniske side til apparaterne.

Din indsats i enheden vil også være at bidrage i besætningen med en social tilgang. Du vil hurtige bemærke, at besætningen kan have særlige bånd, der binder det hele sammen til en enhed.

Nordatlanten er et barskt farvand at besejle. Bølgerne kan gå højt, når det ene vejrfænomen rammer det andet. Derfor skal du være i god fysisk form og mental balance til at kunne arbejde på en platform, som bevæger sig efter vejret og havets godt befindende.

Den fysiske og mentale robusthed afspejles i at Forsvarets idrætskrav og helbredsmæssige krav hele tiden opretholdes med en positiv status.

Vi tilbyder i vores besætning, at medlemmerne af sammenholdet gennemfører en faglig udvikling inden for sit arbejdsområde samtidig med, at vi sammen udvikler os socialt til at være en enhed med respekt for hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse 1. Eskadres Personelbefalingsmand CSG Lars Hoel, telefon 7285 3214, mail 1E-ST-BS01@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 8. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.06.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent