Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Kampinformationsgaster til nyoprettet stilling på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN (genopslag)


Kampinformationsgaster til nyoprettet stilling på Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN (genopslag)

Ønsker du at bringe din faglighed i spil og være med til at sætte retningen for kampinformationsfaget i KNUD RASMUSSEN-klassen?
Så giver denne nyoprettede stilling en unik mulighed for at sætte dit personlige præg på opgaveløsningen.
Om os
Inspektionsfartøjet KNUD RASMUSSEN er den første af de tre enheder i KNUD RASMUSSEN-klassen, der udgør division 19. under 1. Eskadre.

Vi opererer i de smukke, men til tider barske farvande i kongerigets nordligste egne, hvor også de mænd hvis navne skibene bærer foretog deres ekspeditioner.

I vinterperioden opererer vi typisk i Sydvestgrønland, mens vi om sommeren, når isen bryder op, bevæger os nordpå til Thuleområdet, eller op langs østkysten.

Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion, støtte til det grønlandske samfund, herunder search and rescue, samt støtte til forskellig forskning.

KNUD RASMUSSEN har to besætning, men skifter dråbevis så alle over tid sejler med alle.
Den lille besætning giver et tæt samarbejde mellem officerer, befalingsmænd og menige. Der er et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation
Om stillingen
Stillingen som kampinformationsgast er nyoprettet med henblik på at styrke skibets operative opgaveløsning i den lave ende af konfliktskalaen.

Som eneste KI-gast ombord kræver stillingen en robust erfaring fra tidligere tjeneste, idet ansvarsområdet på sigt vil favne bredt inden for KI-faget uden støtte fra en større KI-organisation.

Da stillingen er nyoprettet, er opgaverne og modus ikke endelig fastlagt. Du vil derfor få mulighed for personlig indflydelse på den endelige stillingsbeskrivelse, samt modus for opgaveløsningen.

Som en del af stillingen varetager du funktionen som air controller (AC’er) under helikopterflyvning og fiskeriassistent under fiskeriinspektion. Du kommer til at arbejde tæt sammen med skibets vagtchefer i opgaveløsningerne.
Da besætningen er lille, hjælpes vi ad hvorfor forefaldende arbejde på tværs af faggrænserne er en del af hverdagen.

Sejladsmønsteret er som udgangspunkt otte uger ude og otte uger hjemme. Udskiftningsdatoerne for kommende år bliver fastlagt sidst på året, og sejlplanen udarbejdes i samarbejde med din modpart. Det betyder, at du selv har indflydelse på sejladsmønstret, og at du ved, hvornår du skal sejle op til et år ud i fremtiden.

KNUD RASMUSSEN skal i to perioder - ultimo 2023 til medio 2024 og ultimo 2024 til medio 2025 opgraderes. Der skal derfor påregnes længere hjemmeperioder, hvor skibet ligger i Danmark. Der vil i forbindelse hermed være mulighed for at gennemføre relevant uddannelse og efteruddannelse udover vagttjeneste ombord.
Om dig
Du besidder en stor faglig stolthed og ønsker at forme dit job i en kompetent og positiv retning.

Du er energisk, effektiv og har mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Desuden er du er i stand til at tage ansvar for - og selvstændigt arbejde med, dit område. Du formår dog samtidigt at indgå i et team hvor der løftes i flok.

Udover at have bestået Søværnets grund- og KI- uddannelse har du en bred og robust erfaring inden for KI-området, herunder brug af C-flex. Da du vil skulle fungere som KI-omdrejningspunkt, uden en dedikeret KI-organisation, tillægges værdier som fleksibilitet, professionalisme, drift orientering og positivt humør stor værdi. Du skal være klar på at gennemføre nødvendig uddannelse og evt. efteruddannelse på nye systemer.

Du er uddannet AC’er (ungraded) og har status. Er du ikke uddannet AC’er, men besidder øvrige for stillingen ønskede kompetencer skal du gennemføre AC ungraded kursus snarest muligt efter ansættelse.

Du har en positiv tilgang til arbejdet i Søværnet, også under de til tider ekstreme vejrforhold, som kan opleves under sejlads i Nordatlanten.

Du har blåt bevis og er godkendt til sejlads uden begrænsninger. Det er ønskeligt, at du har gyldigt Q som røgdykker.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Banjermester SSG Finn Zimmer, telefon 41 30 98 27, e-mail 1eknud-bma@mil.dk eller
Banjermester OS Jesper Lønbo, telefon 41 30 98 28, e-mail 1eknud-bmb@mil.dk
Alternativt CSG Lars Kresten Hoel, 1E-ST-BS01@mil.dk, telefon 7285 3214.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 8. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om 1. Eskadre (1 ESK)
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige arbejdspladser på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder. De sejlende enheder er primært indsat i det Nordatlantiske område og løser en lang række af Søværnets nationale opgaver 24/7/365. Opgaverne er blandt andet overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion i det nordatlantiske og arktiske område. Andre af eskadrens enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Derudover har 1. Eskadre to spændende landtjenestesteder underlagt, Center for sømilitær teknologi (CST), der varetager al teknisk uddannelse i Søværnet og Center for maritim uddannelse og skibssikkerhed (CMS), der varetager uddannelsen af værnepligtige og elever, samt uddannelse i røgdykning, brandbekæmpelse, og medic uddannelser.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

08.06.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent