Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Chef for fregatten IVER HUITFELDT


Chef for fregatten IVER HUITFELDT

Er du en erfaren og beslutningsdygtig søofficer og har du lyst til at stå i spidsen for en af Søværnets mest avancerede enheder ved 2. Eskader? Vil du aktivt bidrage ved humanitære og krigsmæssige operationer?

Så kan du blive vores nye kollega. Vi søger lige nu en ny chef for fregatten IVER HUITFELDT.
Om os
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i både de danske, regionalt og globale farvande. Vores opgaver spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

Vi har moderne højteknologiske fregatter, samt minerydningsenheder og Søværnets Dykkertjeneste under Subsurface- and Seabed Divisionen.

Vi arbejder hver dag for at være en god arbejdsplads, hvor vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet.

IVER HUITFELDT indgår i Division 21 og er organisatorisk underlagt chefen for 2. Eskadre. Som en af Søværnets kampenheder, har IVER HUITFELDT stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og du bliver chef for en professionel besætning med et stærkt sammenhold. På IVER HUITFELDT er vi fagligt stolte og har evnen til at tage ansvar gennem en proaktiv og bevidst tilgang. Tjenesten om bord på IVER HUITFELDT er fleksibel og udfordrende. Professionalisme og situationsbestemt løsning af opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork, hvor vores fælles kultur skaber de gode resultater.
Om stillingen
Som chef for IVER HUITFELDT bliver du den overordnede leder af en engageret besætning, der drives af en mission om at få mest muligt ud af platformen.

Din besætning besidder alle faglige og menneskelige kompetencer samt specialviden, som sammen med en bred vifte af avancerede våben, sensorer, kommunikationsudstyr og fremdrivningsmateriel gør enheden til en kompleks platform. Det er derfor essentielt, at du er klar til at sætte retningen og sammen med dit Command Team lede besætningen mod nye højder og horisonter.

Som skibschef i 2. Eskadre arbejder du kontinuerligt med at videreudvikle de sømilitære kompetencer, hvilket betyder, at koncepterne for kamp og havari, som bl.a. trænes ved den britiske flådes træningsskole ”Fleet Operational Sea Training” (FOST), vil være det gennemgående omdrejningspunkt.

Som chef har du det samlede ansvar for enheden, hvor du agerer inden for instruks for skibschefen samt Eskadrens direktiver og værdier. Du er garant for enhedens formåen, og du sikrer proaktivt samarbejde på tværs af relevante myndigheder. Du skal sikre et generelt fokus på Søværnets og Eskadrens udvikling og i særdeleshed på IVER HUITFELDT operative formåen og besætningens udvikling og fortsatte motivation.

Et højt fagligt niveau med indgående forståelse for FOST-principperne og et personligt engagement er derfor afgørende i stillingen. Det betyder, at du i enhver henseende går forrest – både når opgaven kræver noget ekstra, og når dagene er lange.
Selv om ansættelsen vil blive som chef for IVER HUITFELDT, kan der eventuelt blive behov for at skifte enhed i ansættelsesperioden under 2. Eskadre.
Om dig
Du har en baggrund som officer af taktisk linje i Søværnet. Du har gennemført Master i Militære Studier, Videreuddannelsestrin II eller ækvivalerende uddannelse for militære ledere.

Du skal have en solid operativ baggrund. Det er et krav, at du har haft sejlende tjeneste i IVER HUITFELDT-klassen eller ABSALON-kassen. Det er tillige et krav, at du har gennemgået ”Command Qualification” forløbet til fregat i 2. Eskadre, og at din ”Command Qualification” godkendes af CH SVK inden tiltrædelse. Det er en fordel, hvis du har gjort tjeneste ved højere værnsfælles stabe.

Vi forventer, at du har en solid erfaring fra flere funktioner i den militære ledergruppe eller chefgruppe. Herunder gerne fra højere stabe i Forsvaret. Derudover at du har et solidt fagligt niveau og praktisk erfaring med det, der kræves i rammen af DANSARC og FOST. Du kan dokumentere resultater fra tidligere stillinger, hvor der tillige har været opmærksomhed rettet mod gode sociale/relationelle kompetencer i opgaveløsningen.

Du er en resultatorienteret og udviklingsorienteret officer, der har gode evner for ledelse - også under udfordrende forhold. Du kan opstille tydelige og realistiske mål, og du kan holde disse på sporet gennem anvendelse af en delegerende og motiverende ledelsesstil.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Du er sikkerhedsgodkendt NATO SECRET og skal kunne godkendes til COSMIC TOP SECRET.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der kan forhandles funktionstillæg som følge af stillingens selvstændige karakter. Der er mulighed for at ansættelse kan ske ved konstitution. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiver finansieret pension.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Hans Majestæt Kongen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er i Flådestation Korsør.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning:
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til eskadrechefen for 2. Eskadre, KD Dan Termansen, på telefon 3038 0701.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Ole Johnny Frederiksen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9147.

Ansøgningsfrist: 22. maj 2024.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 22.

Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2024, eller snarest derefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

22.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent