Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Formidlingsstærk informationssikkerhedsofficer med ansvar for informationssikkerheden ved Flyverkommandoens Sikkerhedsafdeling


Formidlingsstærk informationssikkerhedsofficer med ansvar for informationssikkerheden ved Flyverkommandoens Sikkerhedsafdeling

Ønsker du et job, hvor du kan udvikle din faglighed, samtidig med, at du med din ekspertise inden for informationssikkerhed bidrager til at skabe reelle forandringer? Og er du motiveret af at være eksperten som bidrager til at rådgive, udvikle og forandre Flyverkommandoens chefer såvel som medarbejdere i forhold til informationssikkerheden? Vi søger en engageret Informationssikkerhedsofficer (ISOF) med det overordnede ansvar for Flyverkommandoens informationssikkerhed på Flyvestation Karup.
Om os
Flyverkommandoen er en niveau II myndighed, og er dermed overordnet ansvarlig for underlagte myndigheder; Flyvevåbnets fem wings samt Joint Movement and Transportation Organization. Foruden disse samarbejder Flyverkommandoen med Forsvarskommandoen og de øvrige styrelser under Forsvarsministeriets område samt en række nationale og internationale samarbejdspartnere.

Flyverkommandoen består af en stab indeholdende en ledelsessektion, to divisioner, et nationalt operationscenter samt et adjudantur direkte underlagt chefen for Flyverkommandoen.

Flyverkommandoen vægter professionalisme med fokus på den operative opgaveløsning under
hensyntagen til ressourcemæssige og personelmæssige forhold.

Staben som arbejdsplads er fleksibel med et godt arbejdsmiljø, men også præget af perioder med høj intensitet og travlhed.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i kapacitetsdivisionens Sikkerhedsafdeling, der spiller en central rolle i implementeringen og driften af den militære sikkerhed i og omkring Flyverkommandoen såvel som underlagte myndigheder. Her får du mulighed for at motivere, uddanne, sikre compliance og kontinuerligt forbedre vores informationssikkerhedsprofil, mens du rådgiver chefer såvel som kolleger og samarbejder med kolleger på tværs af hele koncernen.
Dine hovedopgaver vil være at rådgive afdelingschefen, som er flyvevåbnets militære sikkerhedsinspektør, og herudover vejlede chefer og ledere ved Flyverkommandoen om cyber- og informationssikkerhed herunder privatlivsbeskyttelse (GDPR), samt om risici for Flyverkommandoens operative opgaveløsning i forbindelse med evt. brud på informationssikkerheden.

Du vil fungere som Flyverkommandoens kontaktpunkt for FKO Cyber and Information Security Division (CID) og Forsvarets Data Protection Officer (DPO), og skal holde dig opdateret om aktuelle militære forhold, erfaringer og udfordringer inden for eget og tilstødende faglige områder, gennem deltagelse i kurser, uddannelser, konferencer, netværksmøder etc., med henblik på at kunne varetage opgaverne som ISOF.

Du vil bl.a. være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af cyber- og informationssikkerhed, herunder privatlivsbeskyttelse ved myndigheden. Dette indebærer udarbejdelse af handleplaner for cyber- og informationssikkerhedsindsatsen herunder indsatsen for privatlivsbeskyttelse.
Du vil også skulle varetage risikovurderingsprocessen og støtte Flyverkommandoen i at gennemføre og ajourføre risikovurderinger af de vigtigste forretningsprocesser og informationer, herunder tilsyn og revisioner på områder omhandlende cyber- og informationssikkerhed samt GDPR.

For at skabe resultater i jobbet skal du være i stand til af egen drift at udvikle og tilrettelægge de daglige opgaver, samtidig med at du med solide samarbejdsevner og god interessenthåndtering kan arbejde bredt på tværs af faglige og organisatoriske niveauer.
Om dig
Vi forestiller os, at du er officer, med gennemført videreuddannelsestrin II/MMS for militære ledere. Du kan også søge stillingen, hvis du er optaget på MMS og du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Du er struktureret, har kritisk sans og er en engageret og formidlingsstærk person.

Du har indgående kendskab og gerne erfaring med cyber- og informationssikkerhed. Ideelt relevant erfaring med fx. udarbejdelse af governance dokumenter, tilsynsføring og uddannelse inden for cyber- og informationssikkerhed.

Du trives i en rolle, hvor du har ansvaret for at forandre, forbedre, strukturere og følge systemisk op. Du har et godt overblik med fokus på det væsentlige – og trives samtidig med at dykke ned i detaljer og levere grundighed og kvalitet til aftalt tid. Du tager ansvar for egne opgaver og kan rådgive og samarbejde på tværs af hele Forsvarets koncern, hvor du finder løsninger i et samspil mellem mange forskelligartede færdigheder.

Du har en veludviklet analytisk og kritisk sans samt viljen til at stille spørgsmål. Samtidig er du en imødekommende og dygtig kommunikator, på dansk såvel som engelsk. Du trives med at tale med mange mennesker og lære fra dig – i øjenhøjde med respekt.

Det er vigtigt, at du er nysgerrig på ny viden, og har en udadvendt profil. Derudover er proaktivitet vigtigt for succes i jobbet og en udpræget interesse og naturligt flair for systematik og evne til at følge op i en kompleks opgaveløsning.
Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte MJ Kasper Høgedal på telefon 72 81 16 27.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 23. maj 2024. Samtaler forventes afholdt i forlængelse heraf.
Stillingen er til besættelse den 1. juni 2024, eller snarest muligt herefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

23.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent