Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Oversergent ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet


Rådighedsstillinger – Oversergent ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet

Gør du en forskel for Danmarks sikkerhed? Er du oversergent og vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så har du nu muligheden for at bidrage til rigets sikkerhed. I V Uddannelsesbataljon tilbyder vi et antal stillinger for befalingsmænd i bataljonens reserveenhed. Vi kan tilbyde stillinger indenfor et bredt spektrum af de militære kernekompetencer – både indenfor stabsarbejde, uddannelsesstøtte og operativ planlægning.

Så ønsker du en spændende stilling i reserven i Hæren, hvor du er med til at gøre en forskel, samt ønsker at udvikle og vedligeholde dine militær faglige kompetencer – så bør du søge en af disse stillinger.
Om os
Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, men en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på, at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.

Bataljonen har en reservestruktur med en stab bestående af S1 (Administration), S3/S7 (Uddannelse og operationer) og S4 (Logistik) samt en kadre til opstilling af en underafdeling i krise/krig. Reserven skal kunne bidrage med alt fra mindre afgrænsede opgaver til større øvelsesaktiviteter og kontrolvirke i rammen af reserven ved både bataljon og brigade.

”Vi danner Hærens fundament”.
Om stillingen
Vi har brug for befalingsmænd, der kan indgå i en bataljonsstab og/eller i mobiliseringskompagniet af reserven. Du vil blive tilbudt en designeringsstilling som reflektere dine ønsker, kompetencer og bataljonens behov.

Som en del af reserveenheden skal du være med til at yde støtte til uddannelsen af bataljonens enheder, hvilket kan være både støtte i forbindelse med føringsuddannelsen af bataljonens chefgruppe, instruktørvirke og planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter, herunder f.eks. skydeperioder, feltøvelser mv.

Du bliver indkommanderet til tjeneste i forbindelse med uddannelse og træning, der er forbundet til din designeringsfunktion. Det forventes, at du i videst mulig udstrækning deltager i bataljonens interne øvelses- og uddannelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion, samt eventuelle aktiviteter i rammen af 2. Brigades reserve.

Du skal være indstillet på at forrette tjeneste minimum 5-15 dage om året. Du vil opleve at der er brede rammer for at yde støtte og du derfor har stor mulighed for at påvirke både hvordan og hvornår du forretter tjeneste.
Om dig
Du er oversergent og har en baggrund i Hæren eller Flyvevåbnet. Du skal være indstillet på at tage ansvar og byde ind på opgaverne, samt være indstillet på, at udvikle egne kompetencer gennem løbende bidrag til aktiviteter og formel uddannelse. Der vil være gode muligheder for at indgå uddannelseskontrakt.

Du har gode kommunikative evner – både i skrift og tale, samt besidder gode IT-færdigheder, samt evner at kommunikere via mail og forsvarets nye platform - reservestyrken.dk

Vi forventer, at du har kendskab til kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation. Derudover er du velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne faglighed, samarbejde og fleksibilitet og har en i øvrigt generelt positiv tilgang til andre mennesker og arbejdet.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Ved ansøgning om en rådighedsstilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele
ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn, Michael Larsen, ÆDO for reserven ved V/GHR på telefon 3117 0571.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 31. maj. Der gennemføres der gennemføres løbende samtaler, så skynd dig, at sende din ansøgning til os.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent