Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Rådighedsstillinger – Delingsfører til underafdeling ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet


Rådighedsstillinger – Delingsfører til underafdeling ved V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet

Gør du en forskel for Danmarks sikkerhed? Er du sekondløjtnant, løjtnant eller premierløjtnant og vil du fastholde din kontakt til Forsvaret og dine militærfaglige kompetencer, så har du nu muligheden for at bidrage til rigets sikkerhed.

I reservekompagniet ved V Uddannelsesbataljon tilbyder vi et antal delingsfører stillinger. Vi kan tilbyde stillinger inden for et bredt spektrum af de militære kernekompetencer – så ønsker du en spændende reserveofficersstilling i Hæren, hvor du vil kunne udvikle og vedligeholde dine taktiske kompetencer og føringsegenskaber i rammen af bataljonens nye uddannelseskompagni i reserven, så bør du søge en af disse stillinger.
Om os
Vi er en uddannelsesbataljon, der uddanner fagligt dygtige infanterister og udvikler handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Bataljonens kerneopgave er uddannelsen af infanterister i rammen af Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse. Vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater, både i forhold til evner, vilje og holdning. Vi tror på, at Hærens Basis- og Reaktionsuddannelse skaber rammen om uddannelsen af såvel enkeltkæmperen, gruppen og delingen, og at denne uddannelse er fundamentet for en effektiv indsættelse på kamppladsen. Dette sker gennem en vekslen mellem Funktionsuddannelse og Enhedsuddannelse.

Bataljonen har siden august 2021 gennemført otte måneders værnepligtsuddannelse (HBU 8), med henblik på at uddanne mobiliseringsenheder til 1. Brigades tre kampbataljoner ved LG, GHR og JDR.

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, men en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på, at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem høj faglighed, motivation og gensidig respekt.

Uddannelseskompagniet og deres kadre opstilles med henblik på at kunne fortsætte styrkeproduktionen i tilfælde af at 1. Brigade aktiveres i krise og krig.

Kompagniet skal i denne forbindelse aktiveres med henblik på at overtage bataljonens 4. kompagnis opgaver og dermed fortsætte uddannelse nye HRU-soldater inden for alle relevante kampmåder på underafdelingsniveauet, herunder bevogtning, angreb, forsvar og eventuel støtte til Politiet.

Førerkadren øver i fredstid disse discipliner via øvelser og kurser i Forsvaret og eventuelt Hjemmeværnet i rammen V Uddannelsesbataljon. Desuden støtter kompagniet andre af Hærens enheder som en bi-opgave, såfremt der er behov.

”Vi danner Hærens fundament”.
Om stillingen
Som reservist i Hæren bliver du ansat i en designeringsfunktion i en af Hærens mange
myndigheders respektive krise-/krigsorganisation.

Du bliver indkommanderet til tjeneste, der er forbundet til din designeringsfunktion. Som reservist kan du varetage opgaver som uddannelse, træning og øvelsesvirksomhed i relation til din designeringsfunktion.

Du bliver ansat i en designeringsfunktion som delingsfører ved uddannelseskompagniet. Designeringsfunktionen er den funktion/stilling, som du vil skulle varetage i tilfælde af krise eller krig. Du indgår i underafdelingskadren i et kompagni, som er under opstilling. Du kommer til at være med til at opbygge dette kompagni fra bunden. Dette i tæt samarbejde med kompagniets næstkommanderende og kompagnichefen, og dine øvrige reservekolleger.

Opgaverne som delingsfører minder om opgaverne i den tjeneste du selv havde under din geledtjeneste i Hæren. I fredstid er din opgave at levere uddannelsesstøtte under øvelser og skydeperioder til V Uddannelsesbataljon ved Gardehusarregimentet og andre enheder. Du får således rig mulighed for at bevare dine militære færdigheder, og ikke mindst uddanne og udvikle soldater. Derudover deltager du i relevante reserveaktiviteter ved enheden som eks. generel militær efteruddannelse, føreruddannelse og seminarer.

Du skal kunne levere 10-15 indkommanderingsdage om året.

Der er gode muligheder for at præge kompagniets opbygning. Det er vigtigt at understrege, at kompagniets menige personel kun mobiliseres ind i aktiv tjeneste i krise-krigstid.
Om dig
Du er sekondløjtnant, løjtnant eller premierløjtnant fra Hæren eller Flyvevåbnet og har gerne gode erfaringer og kompetencer inden for den grønne tjeneste og forståelse for underafdelingstaktisk.

Det skal have viljen og evnerne til at bidrage til opbygningen af en stærk reserve og udvikling både af enheden, dig selv og dine kommende kollegaer i reserven.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingen er niveaufastsat til premierløjtnant af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisation for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer.

Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om indholdet i stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn, Jonas Søndergaard, Kompagnichef for 5. Kompagni (RES) ved V GHR på telefon 3448 1686.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Jepsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9183.

Ansøgningsfristen er den 31. maj. Der gennemføres der gennemføres løbende samtaler, så skynd dig, at sende din ansøgning til os.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

31.05.2024

Indrykningsdato

07.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent