Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabshjælper til Totalforsvarsarkivet


Stabshjælper til Totalforsvarsarkivet

Er du en erfaren, empatisk og akkurat person, og trives du med en selvstændig rolle i en travl og uforudsigelig hverdag? Så er du muligvis vores nye medarbejder i Totalforsvarsarkivet.
Om os
Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup. Vi opbevarer alle papirbaserede stamdata og fysiske helbredsposer på alt personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Dette gælder for både de civile og de militære personalekategorier.

Vi er i Totalforsvarsarkivet blandet civile og militære ansatte, så vi kan servicere kundens henvendelser med en bred palette af erfaring.
Vedligeholdelsen af arkivet varetages af 2 civile sagsbehandlere samt 2 assistenter. Ud over at sørge for at stampapirer på tidligere ansatte kommer på plads, servicerer vi Forsvarets Myndigheder og enheder med at finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansatte eller i forbindelse med personalesager.

Vi behandler også henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og som har behov for dokumentation fra tidligere ansættelser, uddannelser, udsendelser, sejltid med mere. Her udfærdiges en bekræftelse til borgeren.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

Til dagligt holder vi til på Flyvestation Karup, i smukke omgivelser tæt på skov og kun et par hundrede meter fra Kragsø. Få meter fra kontorvinduerne ses et rigt fugleliv samt harer og råvildt.
Om stillingen
Som vores nye kollega i Totalforsvarsarkivet, er du sammen med teamet med til at repræsentere Forsvaret og Totalforsvarsarkivet i mange henseender, hvor man i høj grad lever op til Personalestyrelsens strategi om at være anerkendt for at være løsningsorienterede, imødekommende, hurtige og professionelle.

Dine opgaver vil fortrinsvis være besvarelse af henvendelser fra tidligere ansatte, udfærdigelse af dokumentation, screening af ansatte og tidligere ansatte i forbindelse med ansøgninger om uddannelser eller genansættelser.

Arbejdet vil, kort fortalt, ud over de nævnte opgaver, være at indgå i teamet og støtte i løsningen af de mange opgaver i den daglige drift og andre administrative opgaver. Samt naturligvis deltage i forbindelse med fælles opgaver og projekter.

Du vil indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Alle er indstillet på at arbejde i en flad struktur,
hvor man træder til, hvor det er naturligt i forhold til evner og kompetencer.
Om dig
Du er korporal, eller du er fra konstabelgruppen og vurderet egnet til næste grad.

Du har en solid erfaring med arbejdet i DeMars struktur, personeladministration, både i udsøgning, vedligeholdelse og ikke mindst rapporter.

Vi forestiller os, at du har stor erfaring inden for administration af personale. Har måske tidligere gjort tjeneste på et kommando-, administrations- eller banjermesterkontor, hvor du
har rokeret personale rundt i stillingerne.

Du er rutineret i arbejdet med SAP DeMars, WorkZone og MS Office pakken.
Du har desuden stor forståelse for GDPR og efterlevelsen af denne forordning.

Du er let tilgængelig, en proaktiv teamspiller og du demonstrerer en lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, kan prioritere indkommende opgaver og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Som person har du en god social forståelse, empati og et godt menneskekendskab. Du evner at lytte til andre mennesker og kan bringe flere forskellige perspektiver i spil – og derved opnå resultater, der er med til at styrke enhedens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er, afhængig af værnstilknytning, reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder, eller mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen af Totalforsvarsarkivet, chefsergent Jesper Helgesø på telefon 72 81 95 66 eller via mail FPS-JHE@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. juni 2024. Samtaler forventes afholdt i uge 24. Stillingen er til besættelse den 1. august 2024.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent