Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Banjermester til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (genopslag)


Banjermester til Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN (genopslag)

Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN søger en banjermester, der gennem sin professionalisme og lederevner kan understøtte driften og ikke mindst udviklingen ombord på en enhed, der bidrager til Forsvarets opgaveløsning i et af verdens mest udfordrende miljøer.
Om os
Inspektionsfartøjet EJNAR MIKKELSEN er den anden enhed i KNUD RASMUSSEN-klassen, der udgør division 19. under 1. Eskadre.
Vi opererer i de smukke og til tider barske farvande ved kongerigets nordligste egne, hvor også de mænd hvis navne skibene bære foretog deres ekspeditioner.

I vinterperioden operere vi typisk i Sydvestgrønland, mens vi om sommeren, når isen bryder op, bevæger os nordpå til Thuleområdet, eller til østkysten.

Opgaverne spænder bredt og omfatter bl.a. suverænitetshævdelse, støtte til det grønlandske samfund, herunder search and rescue og fiskeriinspektion, samt støtte til forskellig forskning eksempelvis søopmåling.

Samarbejdet mellem befalingsmandsgruppen og den menige del af besætningen ombord på EJNAR MIKKELSEN er tæt, og det giver et godt og behageligt arbejdsklima med en uformel tone i en flad organisation.
Skibet har reelt to besætninger, men løbende udskiftning skaber én integreret enhed, hvor alle over tid sejler med alle. Planlægningen fastlægges for et år af gangen, hvilket giver det enkelte besætningsmedlem stor indflydelse på planlægning af egne sejladsperioder.
Om stillingen
Som banjermester varetager du områderne personeladministration, uddannelse, rejseplanlægning, økonomiforvaltning samt er leder for dæksområdet.

Personeladministration m.v. foregår som en integreret del af skibsledelsens øvrige planlægning.
Du er leder af forvaltningssektionen og har ansvaret for skibskassen og skibsregnskabet.

Som banjermester bistår du teknikofficeren i planlægning og eksekvering af skibets vedligehold og almindelige drift, hvor du er leder for seks dækskonstabler samt en kok og en hovmester.

Du indgår i landlovsvagten som vagthavende befalingsmand.
Om dig
Du er en erfaren seniorsergent, der fremstår robust, selvstændig og helstøbt.
Du besidder gode kommunikationsevner, og kan formidle budskaber til såvel ledelse, som den øvrige besætning på en hensigtsmæssig, anerkendende, klar og entydig måde.

Du har solid erfaring med de administrative og personelmæssige dele af funktionen som banjermester, og det er endvidere et plus, hvis du har erfaring med ledelse af dæksarbejde og fartøjstjeneste.
Erfaring fra lignende tjeneste fra skibe i Nordatlanten er ønskelig, men ikke et krav.
Det vil være en fordel, såfremt du er uddannet som pjecekommandør på Oto Melara 76 mm skibskanon.
Det er endvidere en fordel, hvis du har status som Flight Deck Director.

Som person skal du have en positiv tilgang til tjenesten i Søværnet. Det er endvidere vigtigt, at du besidder en stor personlig integritet, kan motivere og udvikle andre, og går foran med et godt eksempel overfor resten af besætningen. Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære.

Du skal være erklæret egnet til sejlads i forhold til helbreds-, tand- og idrætsstatus.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til banjermester SSG Christian ”Røde” Frederiksen, 1EEJMI-BMB@mil.dk mobil +45 41 30 99 63 eller banjermester SSG Hans Martin ”Emme” Pedersen, 1EEJMI-BMA@mil.dk mobil +45 42 30 99 62. Alternativt CSG Lars Hoel, 1E-ST-BS01@mil.dk
telefon +45 72 85 32 14.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ved ansættelse vil du overgå til Grønlandsk skat.

Ansøgningsfrist er 1. juni 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent