Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Vagtleder til den faste vagtstyrke ved Trænregimentet


Vagtleder til den faste vagtstyrke ved Trænregimentet

Trives du med faste rammer, indflydelse på tjenesten, og vil du gerne være en del af bevogtningsstyrken på Aalborg Kaserne, så er jobbet som vagtleder måske noget for dig.
Vi søger mødestabile, servicemindede og positivt indstillet medarbejdere til at indgå i den faste vagtstyrke på Aalborg Kaserne.
Om os
Aalborg Kaserne er hærens største garnison og hjemgarnison for Trænregimentet. På garnisonen uddannes både fast personel, værnepligtige og dele af Forsvarets uddannelser. Hertil kommer et væld af andre myndigheder, der har deres daglige virke på kasernen.

Garnisonen, og tjenesten som vagtassistent, tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste, hvor der vil være rig mulighed for udvikling af dine kompetencer.

Du vil blive ansat i hovedvagten – som for nuværende består af et antal vagtkommandører og vagtassistenter i faste stillinger, suppleret med soldater fra enhederne på garnisonen. Du bliver derfor en del af et godt hold af engagerede kolleger, som i fællesskab løser opgaver til gavn for regimentet og garnisonen.

Du vil komme til at være en del af opbygningen af et nyt vagtkoncept, og vil forventeligt være med til at bringe bevogtningstjenesten ind i et mere teknologisk retning.
Om stillingen
Vagten på Aalborg Kaserne er oprettet for at understøtte bevogtningen og sikringen af kasernen, samt at aflaste kasernens enheder gennem en reduktion i antallet af befalingsmænd og menige, der bestrider hovedvagten.

Du vil blive tildelt et antal vagter pr uge, fordelt på dags- og nattevagter herunder også i weekender. Der planlægges på afvikling af optjent frihed, og herved vil der være en betydelig frihed i stillingen.

Opgaverne vil primært være inden for rammerne af almindeligt militær bevogtningstjeneste, men forventes at udvikle sig med mere moderne materiel til at løse disse opgaver. Dette kunne eks. være droner.

Stillingen er ikke tidsbegrænset, og vil give god mulighed for at få struktur på din hverdag, at læse på deltid ved siden af havende tjeneste eller bare prøve noget nyt.

Du vil forventeligt skulle gennemgå bevogtningsuddannelsen, samt løbende deltage i eller selv planlægge vedligeholdende uddannelse inden for områder som skydning, førstehjælp, idræt og bevogtning.
Om dig
Du er uddannet Sergent, gerne med erfaring fra stående styrke og har tidligere bestredet vagten på et af Forsvarets etablissementer.

Du har minimum kørekort B.

Du er ansvarsbevidst, selvstændig og mødestabil.

Du kan fremstå myndig og med autoritet, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer.

Du skal være parat til at være en rollemodel, som andre soldater altid ser op til inden for dit virkeområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn Jess Henrichsen, Sikkerhedsofficer TRR, på mail TRR-S2-01@fiin.dk, telefon 40 36 74 21 eller seniorsergent Jens Lumholtz, Vagtkommandør, på mail TRR-S2-01@fiin.dk, telefon 50 86 56 87.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

02.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent