Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Faglærer til forsynings-, transport- og våbenkursuselementet i kursussektionen ved Tjenestegrensafdelingen, Trænregimentet


Faglærer til forsynings-, transport- og våbenkursuselementet i kursussektionen ved Tjenestegrensafdelingen, Trænregimentet

Har du interesse for at gennemføre føringsuddannelse og udvikle Trænregimentets logistiske førere, så er du måske den oversergent vi søger.
Du vil i funktionen få stor indflydelse på uddannelsen af regimentets gruppeførere, oversergenter og delingsførere på regimentets våbenkurser. Du vil videreudvikle og anvende din personlige fagekspertise og have tid til forberedelse og fordybelse i undervisningen.
Om os
Kursussektionen er en del af trænregimentets Tjenestegrensafdeling der består af i alt 62 medarbejdere fordelt på fire sektioner – en styrkeudviklingssektion for Logistik, en styrkeudviklingssektion for Militærpoliti, et Tjenestegrensinspektørelement og Kursussektionen.

Formålet med afdelingen er, at styrke fagligheden ved logistiktropperne og militærpolitiet samt at styrke evnen til at bidrage til Forsvarskommandoens og Hærkommandoens udviklingsvirksomhed samt varetage Trænregimentets egen udviklingsvirksomhed.

Tjenestegrensafdelingens hovedopgaver er at understøtte og bidrage til Forsvarets udviklingsvirksomhed inden for logistik og militærpoliti, gennemføre kursusvirksomhed for logistik i Hæren og køreruddannelser og enkeltmandsuddannelsesområdet inden for Forsvaret samt støtte Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren og Militærpoliti i Forsvaret med kontrolvirksomheden.

Kursussektionen ved Tjenestegrensafdelingen varetager Hærens kursusvirksomhed inden for logistik og Forsvarets kurser inden for køreruddannelses- og enkeltmandsuddannelsesområdet.

Sektionen består i alt af 33 medarbejdere fordelt på fire elementer – et ledelseselement med en kaptajn som sektionschef og en seniorsergent som koordinerende sagsbehandler, et Forsynings-, Transport, og Våbenkursuselement, et Bjærgnings-, Vedligeholdelses- og Køreruddannelseselement samt et Sanitets- og Enkeltmandsuddannelseselement.
Om stillingen
Din primære opgave bliver, at virke som faglærer og instruktør på regimentets våbenkurser (logistisk videreuddannelse) primært på kurserne for sergenter og oversergenter. Alt efter evner og kompetencer også på våbenkurset for nye delingsførere. Undervisning på våbenkurserne favner alle regimentets specialer bredt og du vil derfor have god mulighed for at bringe dine egne kompetencer anvendelse samt få et bredere perspektiv på regimentets opgaver.

Du vil internt medvirke til skabelsen og opretholdelsen af en tilstrækkelig specialiseret instruktørkapacitet til brug for elementets interne uddannelsesvirksomhed og eksterne kursusvirksomhed inden for den taktiske logistik

Du vil deltage i varetagelsen af et helhedsorienteret og kapacitetsnært fagansvar i samarbejde med de øvrige specialister inden for elementet og i koordination med Styrke udviklingssektionen. Du forventes således både at kunne indgå på lige fod med de øvrige specialister i drøftelser af tekniske eller doktrinære detaljer, men samtidigt også at kunne formidle og indføre resultatet i en sammentænkt ramme under kursusaktivitet.

Du vil skulle bidrage med input og deltage i udarbejdelsen af håndbøger, reglementer og uddannelsesbeskrivelser. Du vil deltage i tilrettelæggelsen af interne og eksterne kurser, hvor du til tider skal støtte kursuslederen i dennes funktion.

Stillingen vil ud over at give et solidt helhedsperspektiv på den logistiske tjeneste også give god mulighed for at læse MAU (hele eller enkeltmoduler).
Om dig
Du er oversergent, du har stor interesse for føringsuddannelse det logistiske håndværk og doktrin.

Vi forestiller os du tidligere har arbejdet med uddannelsesvirksomhed i rammen af taktiske logistiske enheder, eksempelvist, forsynings- sanitets- vedligeholdelses- transportkompagniet eller i et stående NSE.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Aalborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major F. Tarp på TRR-TA-KUR1A@fiin.dk eller telefon 728 36120.
Eller elementslederen for forsynings-, transport- og våbenkursuselementet i kursussektionen kaptajn Mathias J. Toftdal på TRR-TA-KUR4A@fiin.dk eller telefon 728 36122

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 9. juni 2024 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent