Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til logistikafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen


Sagsbehandler til logistikafdelingen ved Hjemmeværnskommandoen

Kan du holde mange bolde i luften og håndtere et varieret sagsområde - også hvor det på samme tid kan være nødvendigt at navigere mellem modstridende interesser på forskellige niveauer for at få opgaven løst, så har vi en ledig stilling til dig.
Om os
Du bliver en del af en tværfaglig og rutineret afdeling på 36 medarbejdere – civile og militære, der beskæftiger sig med logistik, materiel, vedligehold, sikkerhedsrådgivning, kommunikations- og informationssystemer samt etablissementsdrift inden for Hjemmeværnets myndighedsområde.

Afdelingen er geografisk opdelt med hovedparten af sagsområderne placeret i Vordingborg, men med en vedligeholdelsesstøtteenhed fordelt i både Nord- og Sydsjælland samt Nord- og Sønderjylland.

Afdelingens brede faglighed bidrager til solide helhedsløsninger, hvilket du også vil skulle bidrage til.

Vi er en afdeling med kvalitet og rettidighed i højsædet, men samtidig prioriterer vi at styrke og vedligeholde de gode interne relationer i respekt for balance mellem arbejde, familie og fritid. Vi interesserer os i arbejdet og hinanden. Vi kan bl.a. se af den seneste arbejdspladsvurdering, at vi har en afdeling med stor trivsel, der benchmarker væsentligt over gennemsnittet.
Om stillingen
Vi tilbyder dig et afvekslende, værnsfælles arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil arbejde på styrelsesniveau og vil være med i flere implementeringsgrupper sammen med Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Her vil du kunne sætte dit aftryk på, hvilken vej man skal inden for dit arbejdsområde. Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor berøringsflade med såvel de frivillige som Hjemmeværnets myndigheder og enheder. Du får rig mulighed for at arbejde selvstændigt med egne ansvarsområder og sætte dit eget præg på stillingen.

Du bliver ansvarlig for en række logistiske sagsområder så som mundering, udrustning, mærker og faner mm. samt skal bidrage til beredskabsoplægning til understøttelse af en mulig mobiliserings- og aktiveringsopgave. Sagsbehandlingen er fokuseret mod driftsunderstøttelse af Hjemmeværnskommandoens myndigheder, enheder og underafdelinger.

Du vil derfor også være ansvarlig for kontakten til og koordination med forsyningscentrene, så vi understøtter de samarbejdsrelationer, der sikrer ordentlige rammer for vores frivillige.

Hjemmeværnsstaben ser frem mod en organisering med en operativ J1-J9 stab, der aktiveres, når operative opgaver tilsiger dette. Du vil i stillingen have daglig gang i Logistikafdelingen, men du vil samtidig have en designeringsfunktion som logistikbefalingsmand i den operative stab og sammen med den designerede logistikofficer bidrage ind i Forsvarskommandoens arbejde med forsvars- og værtsnationsstøtteplaner. Din operative, logistiske viden skal bidrage til fortsat udvikling og tilpasning af Hjemmeværnets plan for aktivering og mobilisering af Hjemmeværnet og Totalforsvarsstyrken samt de beredskabsmæssige forberedelser.

Udgangspunktet for dit daglige virke er Hjemmeværnskommandoen på Vordingborg kaserne med gode muligheder for hjemmearbejdsdage. Du vil have en varieret arbejdsuge med besøgsvirksomhed, relationsmøder og administrative dage, hvor sagerne følges, og brugerne holdes orienteret.

Du vil være en del af et logistikelement på seks medarbejdere med en major som faglig leder, men ansættelsen er under direkte ledelse af afdelingschefen.
Om dig
Du er chefsergent eller en erfaren seniorsergent klar til udnævnelse. Du har stor erfaring med sagsbehandling – gerne fra niveau 1-3, med arbejde i Forsvarets arkivsystem Workzone og du er en rutineret bruger af SAP.

Vi forventer, at du er en holdspiller, der er initiativrig, ressourcebevist, helhedsorrienteret og omstillingsparat.

Det er ønskeligt, at du har viden om Hjemmeværnet og vores frivillige niveau, samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, herunder Supply Chain Division og forsyningscentre.

Det er vigtigt, at du er udadvendt, ansvarsfuld og samarbejdsvillig i dit virke. At du udviser respekt for opgaven og økonomisk ansvarlighed med enhedernes vilkår for øje. Dit sagsområde har stor bevågenhed fra de frivillige, så der er forventninger om gode og informative opslag på HJV.dk og andre medier om udviklingen i dine sagsområder.

Du har overblik og selvstændighed i opgaveløsningen med blik for at sikre fremgang i processer. Vi forventer, at dit virke er autentisk og empatisk med fokus på ordentlighed samt sans for at bevare balancen mellem mål og midler, så dine arbejdsmæssige ressourcer prioriteres til gavn for Hjemmeværnskommandoens samlede opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevante uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Vordingborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Michael Gøttske telefon 2572 1147 eller major Christian Blixencrone-Møller på 2060 4686.

Du er ligeledes velkommen til at kontakte tillidsrepræsentant Chefsergent Steffen Carlsen telefon 6188 5269.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Christian Nordbo Eriksson ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 90 42 eller på mail FPS-CER@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 26. maj 2024 med afholdelse af samtaler i uge 22. Ansættelsesdato 1. juli 2023 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.

HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

26.05.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent