Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Underviser i DKMAR/EASA regler ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562


Underviser i DKMAR/EASA regler ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562

Har du interesse for lovgivning og bestemmelser inden for flyvedligeholdelse, og har du lyst til at udvikle egne og andres kompetencer inden for dette regelsæt? Vil du være med til at undervise flymekanikere til et højt fagligt niveau? Så er du måske vores nye kollega.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en organisation med ca. 1700 civile og militære medarbejdere, der balancerer forretningsdrift med operativ indsættelse i vedligeholdelsen af Forsvarets køretøjer, skibe og fly samt våben- og kommunikationssystemer.

Vedligeholdelsesafdeling Luft (VALUFT) består af ca. 600 faste medarbejdere og ca. 100 elever. VALUFT omfatter Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille (FFU) i Karup, to flyværksteder i Karup og Nørresundby og en stab i Brabrand.

Vi gennemfører flyteknisk grunduddannelse, alle typeuddannelser på helikoptere og T17 samt andre flytekniske kurser og uddannelser. Tilsammen har vi en portefølje på mere end 70 forskellige kurser. Alle uddannelser skal leve op til krav fra EASA, DKMAR, MATINS eller lignende, afhængigt af det tekniske behov og niveau.

Vi er en uddannelseseskadrille med 40 faste medarbejdere. Vi sætter en ære i at uddanne og udvikle vores kursister til et solidt vidensniveau. Vi tilsikrer, at vores uddannelser er tidssvarende samt på et højt fagligt og pædagogisk niveau.

Vi har en uformel omgangstone, hvor der er plads til humor og personlighed. Vi søger hele tiden at tilpasse efterspørgsel og den generelle udvikling. Derfor er eskadrillen et meget spændende sted, som hele tiden er i en forandring og med et blik imod fremtiden.
Om stillingen
Du møder et spændende job som kursusleder/faglærer inden for EASA modul 10 (love og bestemmelser) og EMAR/DKMAR. Du skal i samarbejde med de øvrige faglærere undervise i de love og bestemmelser, der ligger til grund for flyvedligeholdelse.

Du har selv indflydelse på jobindholdet og god mulighed for faglig, pædagogisk og personlig udvikling. Du vil blive en aktiv del af planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af undervisningen.

Stillingen er ny oprettet som følge af indførelsen af DKMAR i det danske flyvevåben, der stiller et øget krav til kendskab til reglerne inden for flyvedligeholdelse. Såfremt du ikke har erfaring inden for EASA/DKMAR regelsættet, vil vi sørge for, at du får oplæring internt ved FFU.

Kerneopgaverne i stillingen er undervisning inden for dit fagområde, samt opgaver der relaterer sig hertil, herunder eksamener og prøver. Du skal arbejde inden for continuation training og initial DKMAR kurser på efteruddannelsen og på grunduddannelsens modul 10.

Endvidere skal du medvirke ved gennemførelse af prøver og eksamener, herunder varetage opgaveudarbejdelse, forberedelse, eksamination og bedømmelser. Dette tilpasses i dialog med den enkelte og under hensyntagen til den enkeltes kompetencer og ønsker samt organisationens behov.

I perioder, hvor du ikke underviser, vil der være rig mulighed for at forberede dig. Arbejdstiden ligger inden for normal arbejdstid, og der er plads til hjemmearbejdsdage.

Eskadrillen har en godkendt EASA/DKMAR MTO E, hvor du også vil skulle bidrage til nedskrivning af procedurer og fastholdelse af godkendelsen.

Du får i stillingen nødvendig efteruddannelse samt gode muligheder for personlig udvikling i samarbejde med nærmeste leder.
Om dig
Vi forventer at, du har en relevant uddannelse inden for luftfart gerne som flytekniker B1 eller B2, hvor du har arbejdet med kvalitetssystemer EASA/ISO9001 eller lignende.

For at få succes i stillingen ser vi gerne at du:
• Har mod på at bringe din uddannelse/faglighed i spil inden for flyområdet
• Har interesse for kombinationen af love/bestemmelser og teknik
• Har lyst til at udvikle undervisning og evt. erfaring med undervisning
• Er nysgerrig efter at optimere og effektivisere
• Er en stærk holdspiller, som ser tingene gå op i en højere enhed til hele enhedens bedste
• Har en systematisk, logisk og struktureret tilgang til opgaver
Ansættelsesvilkår
Bemærk stillingen er slået op både civilt og militært.

Du blive ansat efter gældende cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for
Forsvarets civile faglærere.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadrillechef, major Michael Dam, på telefon 2311 8903 eller daglig leder, seniorsergent Jan Nielsen, på telefon 2083 7169.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Ansøgningsfristen er den 9. juni 2024, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

09.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent