Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppefører ved Electronic Warfare Kompagniet, Efterretningsregimentet (genopslag)


Gruppefører ved Electronic Warfare Kompagniet, Efterretningsregimentet (genopslag)

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning? så er stillingen som gruppeføre ved Electronic Warfare Kompagni lige noget for dig.
Om os
Electronic Warfare Kompagniets (EW) opgave er efterretningsindhentning i det elektromagnetiske spektrum. Kompagniet hører under 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, der er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Kompagniet løser opgaver for flere værn og myndigheder både internationalt og nationalt. Kompagniet er beliggende i Fredericia, men hører under Efterretningsregimentet i Varde.

Kompagniets opgaver løses i samarbejde på tværs af funktioner og rang, hvor troværdighed, ansvarlighed og professionalisme altid er grundlæggende elementer. Sammenholdet internt og på tværs af personelgrupper vægtes højt og understøttes af sociale aktiviteter i og uden for arbejdstiden.
Om stillingen
Som gruppefører i EW vil du i dit opstartsforløb deltage i EW-basis uddannelsen, som først og fremmest uddanner dig til EW-operatør. Dette skal give dig den viden samt de forudsætninger, som er nødvendige for at kunne indgå i delingerne og kompagniet. Uddannelsen varer ca. 3 mdr.

Din primære opgave som gruppefører ved EWKMP er at indgå i en deling, hvor du i løbet af et uddannelsesår kommer igennem yderligere uddannelse, som sætter dig i stand til at blive indsat taktisk med henblik på at indhente efterretninger ud fra en stillet opgave.

Dit fokus vil være føring af personel og EW specialet. Du vil få videreudviklet dine kompetencer inden for instruktørvirke og føring, og kontakten til soldaterne fylder generelt meget i den daglige tjeneste.

Der vil være teknisk uddannelse på vores indhentningsmidler, så du får den nødvendige viden om, hvordan modstanderen kan identificeres, detekteres og moniteres i det elektromagnetiske spektrum. Du vil som EW gruppefører være en del af en enhed der er unik i Danmark, og som til hverdag bruger meget tid på at dygtiggøre sig inden for specialet.

Har du flair for teknik og føring, passer du muligvis ind i vores Mobile EW System, hvor du primært indhenter opsiddet på kamppladsen. Har du flair for felttjeneste, patruljetjeneste, teknik og opklaring, vil du passe glimrende ind i vores Light EW System. Har du en veludviklet analytisk sans, og kan du holde det store overblik, kunne analysedelingen være stedet for dig.

Under din tjeneste som gruppefører er der mulighed for at skifte imellem specialerne inden for KMP samt mulighed for at blive uddannet til oversergent.
Om dig
Du er uddannet sergent, og du har ønskeligt 1-2 års erfaring fra strukturen.

Du trives i en opgaveløsning, der både stiller krav til det taktiske virke såvel som det tekniske.

Det er vigtigt, at du har gode skriftlige og mundtlige kundskaber i dansk og engelsk, da en del af arbejdet består i at formidle viden, blandt andet til udenlandske samarbejdspartnere.

Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har flair inden for IT, da vi arbejder i mange forskellige software.

Vi har en omskiftelig hverdag og vi forventer derfor, at du løbende tilpasser dig ændrede krav og vilkår i opgaveløsningen samt udviser parathed til at gøre tingene på nye måder.

Derudover kan tilsikre høj faglighed i din og dine konstablers opgaveløsning og kan aktivt tage del i din personlige og faglige udvikling. Vi forventer tillige, at du opsøger nyeste viden og dygtiggør dig inden for dit speciale samt, at du i samarbejde med din gruppe, nærmeste fører eller uopfordret kan igangsætte opgaveløsninger, som bidrager til den fælles opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte EW Kompagnibefalingsmand på tlf: 40 49 47 75 mail: EFR-1B-201A@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Steen Andersen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-STA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2024.

Ansøgninger behandles løbende og samtaler afholdes også løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Stillingen er til besættelse 1. august 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.
EWKMP er placeret i Fredericia.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.06.2024

Indrykningsdato

06.05.2024

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent